LÝ LỊCH KHOA HỌC CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC

0
635

 

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC                    Giới tính:  Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:  20/03/1980                     Nơi sinh:  Quảng Bình

Quê quán:   Lệ Thuỷ, Quảng Bình                        Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Thạc sỹ                                    Năm nhận trình độ cao nhất: 2008

Chức danh nhà giáo cao nhất:                               Năm đạt chuẩn:

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí và Công nghệ, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Khu tập thể Triệu Quang Phục, Huế

Điện thoại liên hệ: 0888525775

E-mail:        nguyenthingoc@huaf.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ngành học: Công nghiệp và Công trình nông thôn

Nước đào tạo:         Việt Nam                        Năm tốt nghiệp: 2002

Bằng đại học thứ 2: Cử nhân tiếng Anh         Năm tốt nghiệp: 2019

  1. Sau đại học

Bằng thạc sĩ chuyên ngành:   Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá nông lâm nghiệp (sau này đổi tên là Kỹ thuật cơ khí, Quyết định số: 3384/QĐ-BGD ĐT, ngày 29/8/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo VN)

+ Năm cấp bằng:          2008

+ Nơi đào tạo:     Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

+ Tên luận văn:  Thực trạng và giải pháp nâng cao mức độ cơ giới khoá khâu thu hoạch lúa tại Thừa Thiên Huế

  1. Ngoại ngữ: 1. Anh Mức độ sử dụng:  khá
  2. III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ : 01/11/2005 Đến : 01/01/2006 Khoa Cơ khí và Công nghệ, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giảng viên
Từ : 01/01/2006 đến nay Khoa Cơ khí và Công nghệ, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Lâm Giảng viên
  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong canh tác cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-11-01 / 2022-04-30 Đề tài cấp Tỉnh Thành viên
2 Nghiên cứu chế tạo máy thu hoạch củ ném (Allium schoenoprasum) trồng trên đất cát tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-01-01 / 2021-12-31 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ dao thái và góc đặt dao đến năng suất và chất lượng làm việc của máy thái măng 2017-01-01 / 2017-11-30 Đề tài cấp Cơ sở Thành viên
4 Thiết kế, chế tạo hệ thống bệ rung phục vụ nghiên cứu dao động của ô tô máy kéo 2015-02-01 / 2017-07-02 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

2.1 Sách, Giáo trình

TT Tên sách, giáo trình Năm xuất bản Nơi xuất bản
1 Máy xây dựng 2020-03-10 NXB Đại học Huế
2 Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại miền Trung Việt Nam 2019-07-11 NXB Đại học Huế

2.2 Các bài báo công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Efficacy Improvement of Flat Solar Air Collector Systems Varies With Structural and Material Modifications 2020-08-07 Journal of Environmental and Agricultural Sciences
2 Một số kết quả thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy thái chuối bán tự động 2019-12-22 Proceedings of National Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2019, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh
3 Một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống sấy bánh tráng kiểu đối lưu tự nhiên bằng năng lượng mặt trời 2019-06-04 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 The use of the semi-empirical method to establish a damping model for tire-soil system 2018-10-26 Coupled Systems Mechanics
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và sản xuất thử nghiệm than sinh học (Biochar) từ rơm, trấu. 2018-10-26 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG BỆ RUNG DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA XE (Ô TÔ MÁY KÉO) 2017-01-01 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Một số kết quả bước đầu về thử nghiệm mẫu thiết bị sấy ớt bằng năng lượng mặt trời kiểu đối lưu cưỡng bức 2017-01-01 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Một thiết bị và kỹ thuật đơn giản để đo lường mấp mô mặt ruộng 2015-01-01 Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
9 Một thực nghiệm thăm dò dao động của ghế máy kéo làm việc trên đất trồng lúa 2015-01-01 Tạp chí khoa học Đại học Huế
10 Một mô phỏng nghiên cứu dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa 2014-01-01 Tạp chí khoa học Đại học Huế
11 Study on the variation characteristics of vertical equivalent damping ratio of tire-soil system using semi-empirical model 2014-01-01 Journal of Terramechanics
12 Study on the vertical stiffness and damping coefficient of tractor tire using semi-empirical model 2013-01-01 Tạp chí khoa học Đại học Huế
13 An advance measurement of paddy field surface roughness by static level method 2013-01-01 Tạp chí khoa học Đại học Huế

                   .               

 

Thừa Thiên Huế, Ngày 21 tháng 06 năm 2022

Xác nhận của cơ quan                                                 Người khai ký tên

                                                                              (Ghi rõ chức danh, trình độ)

 

 

                                                                                   ThS. Nguyễn Thị Ngọc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here