LÝ LỊCH KHOA HỌC THẦY NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

0
635
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYN TRƯNG GIANG                        Giới tính: Nam.
Ngày, tháng, năm sinh: 1983                                              Nơi sinh: .
Quê quán:                                                                              Dân tộc: Kinh.
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                     Năm, nước nhận học vị: 2012.
Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):                    Giảng viên.
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa CK-CN, Đại học Nông Lâm – Huế.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 2/218 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, HuếĐiện thoại liên hệ:  CQ: 054.3514294      NR:                                          DĐ: 0914418489/01647357171 .
Fax:  054.3524923                                             Email:ntgiang4783@gmail.comcom
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học khoa học Huế.
Ngành học: Địa chất công trình.
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2006.
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Địa chất học                           Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Trường Đại học khoa học Huế.

  • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

  • Tên luận án:
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: khá.
Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2011 – nay Khoa CK – CN, trường Đại học Nông Lâm Huế. Giảng viên.

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá tiềm năng xói mòn đất vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 Chủ trì
2 Nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cơ giới hóa quá trình sản xuất và chế biến nông sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 2007/2008 DP-DT03/KHCN 07-08. Quảng Ngãi. Thành viên
3 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp ứng phó xói lở đoạn bờ biển thuộc xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế 2010 Luận văn Hướng dẫn
4 Nghiên cứu biện pháp tổ chức thi công tuyến kênh tưới xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế 2012 Luận văn Hướng dẫn

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
Xác nhận của cơ quan Huế, ngày 21 tháng 06 năm 2022
Người khai kí tên

 

 

ThS Nguyễn Trường Giang

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here