Đào tạo Đại học

0
81

Các ngành Đào tạo bậc Đại học của Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế.

Đại học: 05 ngành
  • Ngành Kỹ thuật Công trình 

Ngành Kỹ thuật hạ tầng xây dựng

  • Ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Công nghệ thực phẩm

  • Ngành Công nghệ sau thu hoạch

Chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch

  • Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm

Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

  • Ngành Kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  • Ngành Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here