Đào tạo Đại học

0
139

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Khoa Cơ khí và Công nghệ,

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

  • Bộ môn Kỹ thuật Công trình (Department of Civil Engineering)

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

  • Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Department of Food Technology)

Ngành Công nghệ thực phẩm

  • Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch (Department of Post Harvest Technology)

Chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch

  • Bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm (Department of Food Quality Management)

Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

  • Bộ môn Kỹ thuật cơ khí (Department of Mechanical Engineering)

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  • Bộ môn Điều khiển tự động hóa (Department of Automation Control Engineering)

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here