Đào tạo Đại học

0
1838

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Khoa Cơ khí và Công nghệ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

  • Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Bộ môn kỹ thuật công trình)

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

  • Ngành Công nghệ thực phẩm (Bộ môn Công nghệ thực phẩm)

Ngành Công nghệ thực phẩm

  • Ngành Công nghệ sau thu hoạch (Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch)

Chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch

  • Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (Bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm)

Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

  • Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Bộ môn Kỹ thuật cơ khí)

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  • Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (Bộ môn Điều khiển – Tự động hóa)

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here