CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

0
92

BÍ THƯ CHI BỘ

PGS.TS. Nguyễn Văn Toản

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

TS. Đỗ Minh Cường

ỦY VIÊN

TS. Nguyễn Văn Huế

ỦY VIÊN

PGS.TS. Nguyễn Hiền Trang

ỦY VIÊN

TS. Phạm Việt Hùng

 

Chi bộ Khoa Cơ khí Công nghệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here