CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

0
1189

BÍ THƯ CHI BỘ

PGS.TS. Nguyễn Văn Toản

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

TS. Đỗ Minh Cường

ỦY VIÊN

TS. Phạm Việt Hùng

Chi bộ Khoa Cơ khí và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Khoa Cơ khí và Công nghệ nhiệm kỳ 2017-2020

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here