Liên chi đoàn Khoa

0
976

BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN
ThS. Nguyễn Quốc Huy
DĐ: 0914958795
Email: nguyenquochuy@huaf.edu.vn
PHÓ BÍ THƯ
KS. Nguyễn Như Bảo Việt
DĐ: 0935960935
Email: nguyennhubaoviet@huaf.edu.vn
PHÓ BÍ THƯ
Sv. Trần Thị Thùy Linh
DĐ: 0369448496
Email:
ỦY VIÊN
KS. Lê Minh Đức
DĐ: 0935240294
Email: leminhduc.2402@huaf.edu.vn
ỦY VIÊN
KS. Hồ Văn Dũng
DĐ: 0354373467
Email: hovandung@huaf.edu.vn
ỦY VIÊN
Sv. Nguyễn Thanh Quang Minh
DĐ: 0935306801
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Nguyễn Thị Hà
DĐ: 0973146275
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Trần Trung Tư
DĐ: 0328710767
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Hoàng Thị Minh Hiền
DĐ: 0395945905
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Trần Thị Kim Nhi
DĐ: 0337084154
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Lê Đình Quang
DĐ: 0327287763
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Đinh Văn Quốc
DĐ: 0392687391
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Hoàng Thị Hà
DĐ: 0358403939
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Nguyễn Phước Điểm
DĐ: 0986900727
Email:
ỦY VIÊN
Sv. Huỳnh Nhật Vinh
DĐ: 0336049001
Email:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here