Home Khoa học công nghệ & HTQT Khoa học công nghệ Tổng quan về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khoa

Tổng quan về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khoa

0
Tổng quan về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khoa

Những kết quả về hoạt động khoa học công nghệ của Khoa từ năm 1993 – 2013

1. Thống kê đề tài khoa học công nghệ của khoa Cơ khí – Công nghệ từ năm 2005 – 2012

Số
TT
Loại đề tài 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Đề tài cấp bộ 2 2 2 5 5
2 Đề tài cấp Đại học Huế 1 2 1
3 Đề tài cấp trường 6 6 8 6 5 4 5
4 Đề tài  Sinh viên 18 10 9 9 8 7 4

2. Các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu

Hàng năm, cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Cơ khí – Công nghệ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật liên quan đến cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình nông thôn, bảo quản chế biến nông sản, công nghệ thực phẩm. Các đề tài nghiên cứu khoa học tập trung vào hai lĩnh vực:

2.1. Lĩnh vực cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn:

– Điều tra, đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.
– Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo quản chế biến nông sản.
– Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất nông nghiệp ở quy mô nông hộ.
– Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng các mô hình sử dụng năng lượng sạch (năng lượng mặt trời, biogas…) trong sản xuất và sinh hoạt của người dân ở khu vực nông thôn miền Trung.
– Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và kỹ thuật xử lý nước thải, xử lý rác và kỹ thuật bảo vệ môi trường.

2.2. Lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm:

– Nghiên cứu những kỹ thuật liên quan đến thu hoạch nông sản và đề xuất những giải pháp công nghệ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.
– Nghiên cứu các biện pháp kéo dài thời gian bảo quản nông sản thực phẩm, chế tạo màng bao sinh học (màng bao tinh bột sắn, màng bao chitosan…) để bảo quản nông sản thực phẩm (cam, quýt, trứng,…); tác động một số yếu tố đến khả năng sinh tổng hợp etylen nhằm kéo dài thời gian bảo quản nông sản (chuối, tỏi, kiệu,…)
– Nghiên cứu chế biến để nâng cao giá trị nông sản: chế biến nông sản làm nước giải khát, chế biến nông sản làm thực phẩm chức năng,…
– Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (xác định vi sinh vật gây bệnh, các độc tố, hóa chất…trong nông sản, thực phẩm)
– Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo quản và chế biến thực phẩm (enzyme ngoại bào từ vi sinh vật, pro-biotic, các chất kháng nấm, kháng khuẩn…)

3. Danh mục các đề tài cấp Bộ, cấp Đại học Huế, đề tài, dự án liên kết, thử nghiệm
Bảng 1. Danh mục các đề tài cấp Bộ GD & ĐT từ năm 1993 – 2013

Số
TT

Tên đề tài
Giáo viên chủ trì Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đập lúa dọc trục cỡ nhỏ. NGND. PGS. TS. Phan Hòa 1993 1994
2 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bánh lồng xoắn cho máy kéo MTZ NGND. PGS. TS. Phan Hòa 1994 1995
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gặt lúa rải hàng cỡ nhỏ. NGND. PGS. TS. Phan Hòa 1997 1998
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sấy cá phê cỡ nhỏ cho nông hộ Hướng Hóa – Quảng Trị NGND. PGS. TS. Phan Hòa 2001 2002
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy trồng mía. NGND. PGS. TS. Phan Hòa 2003 2004
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đào lạc NGND. PGS. TS. Phan Hòa 2008 2009
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung NGND. PGS. TS. Phan Hòa 2010 2011
8 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy cán ép cây bàng sợi CE-1 NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng 1999 2000
9 Xác định thực trạng, xây dựng các giải pháp phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và sơ chế nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng 2004 2005
10 Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và đời sống cho nông hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng 2008 2009
11 Nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ sen PGS. TS. Lê Văn Tán 2001 2002
12 Nghiên cứu thu nhận chế phẩm protease từ Bacillus subtilis Và ứng dụng chế phẩm này trong chế biến thực phẩm. PGS. TS. Đỗ Thị Bích Thủy 2005 2006
13 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt lực enzyme ACC oxydase  trong quá trình bảo quản tươi chuối tiêu TS. Nguyễn Văn Toản 2009 2010

Bảng 2. Danh mục các đề tài cấp Đại học Huế từ năm 2011 -2013

Số
TT

Tên đề tài
Giáo viên chủ trì Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất sản phẩm lên men truyền thống đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm GVC. TS. Nguyễn Hiền Trang 2011 2012
2 Nghiên cứu sản xuất chitosan oligosacc-harides (COS) và ứng dụng trong phòng trừ bệnh thán thư hại xoài sau thu hoạch NCS. ThS. Lê Thanh Long 2012 2013
3 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tuốt lạc cho các vùng trồng lạc tại các tỉnh Miền Trung NCS. ThS. Trần Võ Văn May 2012 2013
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ chiếu sáng đến sự hình thành các thành phần hóa học cơ bản của nguyên liệu thu hái trên môt số giống chè chọn lọc trồng tại Phú hộ, Phú Thọ để sản xuất bột trà xanh dạng Matcha ThS. Nguyễn Quốc Sinh 2013 2014

Bảng 3. Danh mục các đề tài, dự án liên kết với các đơn vị trong nước

Số
TT

Tên đề tài
Giáo viên chủ trì Đơn vị liên kết Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Xây dựng mô hình nông hộ Dịch vụ Cơ khí hóa tại Hoàn trạch, QB NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Sở KHCN QB 2003
2 Xây dựng mô hình áp dụng CGHNN & sơ chế một số nông sản chính trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Dự án cấp tỉnh T.T. Huế thuộc CT NTMN 2004 2005
3 Xây dựng mô hình áp dụng CGHNN trong thu hoạch & sơ chế lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Dự án cấp tỉnh Quảng Bình thuộc CT KH-CN tỉnh 2007 2008
4 Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng CGHNN & chế biến nông sản trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Đề tài cấp tỉnh Quảng Ngãi thuộc CT KH-CN của tỉnh 2007 2008
5 Xây dựng mô hình sấy cá nục khô ThS. Hồ Nhật Phong Dự án sinh kế thủy sản 2003 2004
6 Đào tạo kỹ năng giám sát công trình ThS. Trần Văn Hòa Chương trình 135 CP và ISP tài trợ 2010 2010
7 Nghiên cứu sản xuất protease tái tổ hợp của Bacillus subtilis C10 và ứng dụng trong quy trình sản xuất nước tương từ đậu nành PGS. TS. Đỗ Thị Bích Thủy Dự án cấp tỉnh Thừa Thiên Huế 2009 2011
8 Nghiên cứu sử dụng Bacillus subtilis để loại bỏ protein từ phế liệu tôm trong quy trình sản xuất chitin ở quy mô tiền pilot PGS. TS. Đỗ Thị Bích Thủy Chương trình phát triển KHCN Đại học Huế 2007 2008
9 Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu nhiễm nấm Aspergillus flavus trong sản xuất lạc tại Nghệ An GVC. TS. Nguyễn Hiền Trang Dự án Cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Nghệ An 2011 2012
10 Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai TS. Nguyễn Văn Toản Dự án cấp tỉnh Gia Lai 2012 2013

Bảng 4. Danh mục các công trình, dự án  được sản xuất thử nghiệm và áp dụng trong thực tiễn

Số
TT

Tên đề tài
Giáo viên chủ trì Cấp, đơn vị quản lý Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Dự án sản xuất thử nghiệm máy đập lúa dọc trục D-500 (cấp bộ GDĐT) NGND. PGS. TS. Phan Hòa Bộ GD&ĐT 1995 1996
2 Dự án sản xuất thử- thử nghiệm bánh lồng xoắn NGND. PGS. TS. Phan Hòa Bộ GD&ĐT 1995
3 Dự án sản xuất thử- thử nghiệm máy gặt rải hàng phù hợp NGND. PGS. TS. Phan Hòa Bộ GD&ĐT 1998
4 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo, chuyển giao công nghệ và thiết bị Hệ thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm vụ Đông cho Trang trại ông Võ Đại Nghĩa tại xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Trang trại ông Võ Đại Nghĩa tại xã hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. 2007 2008
5 Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và chuyển giao 04 hệ thống sấy tỉnh 2-4 T/mẽ để sấy lúa giống, lúa thịt. NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Dự án Nông thôn miền núi tỉnh T.T. Huế. 2005 2006
6 Thiết kế, chế tạo và lắp đặt 01 hệ thống sấy bằng năng lượng mặt trời dùng cho sấy hành, tỏi tại huyện Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năng suất: 0,5-2 tấn/mẽ. NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Dự án Xây dựng thương hiệu tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 2009 2010
7 Máy cán ép cây bàng sợi NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Phong Bình, Phong Điền, TT Huế 1997
8 Các hệ thống Biogas kiểu vòm trụ cải tiến dung tích từ 5-50m3 NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Gồm 30 hệ thống tại Quảng Bình, Quảng Ngãi, T.T. Huế, Quảng Trị 1996 2011
9 Các loại hệ thống lọc và cấp nước sinh hoạt cho nông hộ và trang trại, đảm bảo TCVN về nước sạch nông thôn NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Bố Trạch -Quảng Bình, Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, Quảng Điền – T.T. Huế) 2008
10 Máy sấy tỉnh dùng cho sấy lúa và các nông sản khác, CS từ 1-12 tấn/mẽ; nhiên liệu sử dụng: than đá hoặc chất đốt khác.. NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng 06 hệ thống tại Hương Thủy, Quảng Điền và Hương Trà – T.T. Huế , Sơn Tịnh – Quảng Ngãi 2004 2009
11 Hệ thống nhà lưới kiểu hở và kín sử dụng vật liệu tại chổ, dùng cho trồng rau an toàn, hoa và dược liệu NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng 03 hệ thống tại T.T. Huế , Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, Hà Tỉnh 2007 2008
12 Hệ thống sấy nông hải sản sử dụng năng lượng mặt trời kiểu đối lưu và kiểu phối hợp (sấy lai) NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Đã chuyển giao cho Cơ sở chế biến hành tỏi tại: huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi, 01 mô hình sấy lúa NLMT tại khoa CK-CN, TT Huế 2008 2010
13 Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thành công mẫu máy cắt cỏ đẩy tay dùng cho cắt cỏ sân vườn, sân vận động, công viên NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Mẫu máy tại Khoa CK-CN 2008 2010
14 Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thành công mẫu bếp đun bằng NLMT, công suất 1,5 kW dùng cho nông hộ vùng Trung bộ NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Mẫu máy tại Khoa CK-CN 2010
15 Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thành công mẫu thiết bị đun nước nóng cải tiến bằng NLMT, công suất 50 lít/ngày dùng cho nông hộ miền Trung NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Mẫu máy tại Khoa CK-CN 2009
16 Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thành công mẫu thiết bị chưng lọc nước uống bằng NLMT, công suất 10 lít/ngày dùng cho nông hộ vùng thiếu nước sạch NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Mẫu máy tại Khoa CK-CN 2009
17 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm nước cho hồ nuôi tôm  mùa đông bằng năng lượng than đá kết hợp với khí biogas phù hợp với quy mô trang trại ở các tỉnh ven biển miền Trung NGƯT. GVC. TS. Đinh Vương Hùng Các tỉnh ven biển miền Trung 2008 2009
18 Xác định tình hình CGHNN và CB cây mía, dứa tại 03 tỉnh… GVC. ThS. Nguyễn Thanh Long Liên kết KC-7-17,ViệnCĐ 2001
19 Thiết kế, chế tạo máy sấy lạnh để sấy nấm ThS. Trần Ngọc Khiêm Chuyển giao thiết bị và công nghệ tại trại giam Đồng Sơn, Bộ Công an 2009 2010
20 Thiết kế, chế tạo máy sấy tĩnh vỹ ngang để sấy lúa giống ThS. Trần Ngọc Khiêm Chuyển giao thiết bị và công nghệ tại các hợp tác xã nông nghiệp trên Điện Bàn, Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, Yên Định tỉnh Thanh Hóa 2000 2013

Bảng 5. Đề tài, dự án liên kết với các tổ chức ở nước ngoài

Số
TT

Tên đề tài
Cán bộ, Giáo viên chủ trì Đơn vị liên kết Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Nghiên cứu tính chất của các protease ngoại bào của Bacillus subtilis C10 PGS. TS. Đỗ Thị Bích Thủy Đại học công nghệ Nanyang, Singapore 2008 2010
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ inulin trong đến chất lượng của sữa đậu nành lên men bởi các chủng Lactobacillus sp. có tiềm năng probiotic phân lập từ sản phẩm lên men truyền thống ở Huế PGS. TS. Đỗ Thị Bích Thủy Đại Học Ghent, Bỉ 2011 2012
3 Công nghệ sau thu hoạch lúa gạo ở khu vực miền Trung PGS. TS. Đỗ Thị Bích Thủy Dự án Công nghệ sau thu hoạch do viện lúa quốc tế IRRI và ADB tài trợ 2010 2012
4 Xây dựng mô hình kinh doanh sấy lúa trên địa bàn miền Trung. GVC. ThS. Nguyễn Thanh Long Dự án Giảm thiểu tổn thất trước, trong vào sau thu hoạch lúa ở Việt Nam do viện lúa quốc tế IRRI và ADB tài trợ 2011 2013
5 Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nữ chế biến thực phẩm vừa và nhỏ 3 tỉnh Quảng Nam, T.T Huế, Đà Nẵng”, giai đoạn I. NCS. ThS. Lê Thanh Long UNIDO 2003
6 Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nữ chế biến thực phẩm vừa và nhỏ 3 tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh – Quảng Trị”, giai đoạn II. NCS. ThS. Lê Thanh Long UNIDO 2004
7 Đào tạo về “Nâng cao nhận thức thị trường, phương pháp phân tích chuỗi giá trị” NCS. ThS. Lê Thanh Long Cải thiện sự tham gia thị trường của người nghèo tại Hà Tĩnh (IMPP) 2010
8 Đào tạo giảng viên “Chế biến thực phẩm, Marketing, quản lý doanh nghiệp qui mô nhỏ ở nông thôn” tại Thừa Thiên Huế NCS. ThS. Lê Thanh Long Sinh kế thủy sản khu vực Nam Á và Đông Nam Á (RFLP) 2011
9 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò ủ trấu đốt than tồn tính. ThS. Phạm Xuân Phương Dự án Giảm thiểu tổn thất trước, trong vào sau thu hoạch lúa ở Việt Nam, do IRRI và ADB tài trợ 2013 2014

Bảng 6. Cán phần thưởng trong nghiên cứu khoa học của Giáo viên

 

Số
TT
Tên giải thưởng Cơ quan, tổ chức trao giải Năm tặng thưởng
1 Bằng và Huy hiệu Lao động sáng tạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 1992
2 Giải ba Hội nghị khoa học trẻ các trường cao đẳng, đại học Nông Lâm Ngư toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội 2003
3 Giải khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ 2003
4 Giải nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ 2004
5 Giải nhì Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ 2004
6 Giải khuyến khích Hội nghị khoa học trẻ các trường cao đẳng, đại học Nông Lâm Ngư toàn quốc lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh 2005
7 Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế Sở khoa học công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế 2007
8 Giải đặc biệt Hội nghị khoa học trẻ các trường cao đẳng, đại học Nông Lâm Ngư lần thứ 3 tại Huế 2007
9 Giải nhì Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH & CĐ khối Nông – Lâm – Ngư toàn quốc lần 4 tại tỉnh Thái Nguyên. 2009
10 Giải khuyến khích Giải thưởng “Sinh viên với nghiên cứu khoa học” 2009
11 Giải nhì Cuộc thi bài báo sinh viên ở hội nghị quốc tế về công nghệ xanh, trường Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Pingtung, Đài Loan 2010
12 Giải ba Giải thưởng “Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2012” UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 2012
13 Bằng Lao Động Sáng Tạo Tổng Liên đoàn Lao động Vệt Nam 2012
14 Bằng khen, giải ba Giải thưởng “Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2012 Bộ Trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Chủ tịch liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” 2012

4. Đánh giá về các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Khoa

– Từ năm 1999 – 2013, Khoa Cơ khí Công nghệ đã thực hiện các đề tài cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm, đề tài cấp Đại học Huế, cấp trường, đề tài Sinh viên và các đề tài, dự án liên kết đã được đánh giá nghiệm thu đạt kết quả tốt.
– Đã có nhiều các công trình, dự án  được sản xuất thử nghiệm và áp dụng trong thực tiễn. Những kết quả này đã được chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật liên quan đến cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình nông thôn, bảo quản chế biến nông sản, công nghệ thực phẩm góp phần xây dựng cộng đồng các khu vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước.
– Có nhiều kết quả công trình của cán bộ giáo viên trong Khoa được vinh danh và đạt các giải thưởng các cấp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (Bảng 6).
– Từ những hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) đã ươm mầm niềm đam mê khoa học của Cán bộ, Giáo viên và Sinh viên của Khoa.
– Đặc biệt, cũng từ trong nghiên cứu khoa học đã gắn liền với yêu cầu thực tế sản xuất và có các liên hệ chặt chẽ về đào tạo và chuyển giao KHCN với các đơn vị kinh doanh, sản xuất bên ngoài trường.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here