Home Cơ cấu tổ chức Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

0

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch là bộ môn trực thuộc khoa Cơ khí – Công nghệ, Đaị học Nông Lâm – Đại học Huế có truyền thống xây dựng và phát triển đã hơn 17 năm qua. Được thành lập vào năm 1996 với tên gọi Bộ môn Bảo quản, Chế biến Nông sản, cũng từ năm 1996 có Quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo mở ngành Bảo quản, Chế biến Nông sản với trách nhiệm đào tạo Kỹ sư các ngành Kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ phục vụ trực tiếp cho công cuộc công nghiệp hóa nông nghiệp – nông thôn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.  Đến năm 2010 có Quyết đinh của Đại học Huế, Bộ môn Bảo quản, Chế biến Nông sản được đổi tên thành Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch.
Trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, hiện nay với đội ngũ gồm những cán bộ, giảng viên có năng lực chuyên môn cao, bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế ở miền Trung, Tây nguyên và cả nước bằng các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các thế hệ sinh viên sau khi tốt nghiệp đã và đang có nhiều cống hiến quan trọng ở các cơ quan, các công ty, xí nghiệp trên cả nước…
Thực hiện chủ trương của Đại học Huế, Trường và của khoa, Bộ môn đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, xây dựng đội ngũ và xây dựng chương trình khung đào cho phù hợp với yêu cầu mới. Hiện nay, Bộ môn có 08 cán bộ giảng viên trong đó: có 01 tiến sỹ, 07 thạc sỹ.
Trên cơ sở sứ mạng của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, Bộ mộn Công nghệ Sau thu hoạch có chức năng và nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công trình nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến nông sản phẩm, công nghiệp thực phẩm…đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ở miền Trung, Tây nguyên và cả nước. Trong những năm quan, Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch là một trong những Bộ môn của Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế hoàn thành xuất sắc các chức năng cũng như nhiệm vụ được giao.


TS. Nguyễn Đức Chung
, Trưởng Bộ môn
Đào tạo: Tiến sĩ;  Đại học Quốc gia Chonbuk; Hàn Quốc; 2013 (Faculty of Natural Science, Chonbuk National University, website:http://en.jbnu.ac.kr/main/main.php)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết ở đây
Điện thoại: 0932454267
Email: nguyenducchung@huaf.edu.vn


ThS. Nguyễn Quốc Sinh

Đào tạo: Thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng, 2010 (website: www.udn.vn)
Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết ở đây
Điện thoại: 0986999017
Email: nguyensinh@huaf.edu.vn

TS. Trần Bảo Khánh
Đào tạo:  Tiến sĩ;  Đại học Huế; Việt Nam; 2019.
Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu bảo quản nông sản theo hướng bền vững; nghiên cứu các hợp chất sinh học từ vi sinh vật; nghiên cứu về các sản phẩm thực phẩm truyền thống.
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết ở đây
Điện thoại: 0914002912
Email: Tranbaokhanh@huaf.edu.vn

 


ThS. Hồ Sỹ Vương
, Chủ tịch Công đoàn Khoa
Đào tạo: Thạc sĩ kỹ thuật; Đại học Đà Nẵng; Việt Nam, 2011
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Nhiệt – Máy lạnh
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết ở đây
Điện thoại: 01276580905
Email: syvuongckcn@huaf.edu.vn


ThS. Tống Thị Quỳnh Anh

Đào tạo: Kỹ sư, Trường ĐH Nông Lâm Huế, 2009.
Lĩnh vực nghiên cứu: Bảo quản và chế biến nông sản
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết ở đây
Điện thoại: 0906.403.003
Email: tongquynhanhhuaf@gmail.com


ThS. Nguyễn Thị Diễm Hương

Đào tạo: Thạc sĩ;  Đại học Khoa học Huế; Việt Nam; 2014
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết ở đây
Điện thoại: 0905202388
Email: nguyenthidiemhuong@huaf.edu.vn


ThS. Phan Thị Bé

Đào tạo: Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học – Huế, 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp và thực phẩm
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết ở đây
Điện thoại: 01688618373
Email: phanthibe@huaf.edu.vn


ThS. Nguyễn Cao Cường
(Nguyên Bí thư Đoàn Đại Học Huế)
Đào tạo: Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM, Việt Nam, 2014 (website: www.hmcut.edu.vn)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ thực phẩm – Đồ uống
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết ở đây
Điện thoại: 0984118289
Email: nguyencaocuong@huaf.edu.vn

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here