Home Cơ cấu tổ chức CV Nguyen Cao Cuong

CV Nguyen Cao Cuong

0
LÝ LỊCH CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Cao Cường
2. Năm sinh:23/02/1985 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 78A Trần Nguyên Đán, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0984118289 Email: nguyencaocuong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm Huế Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 2008
Thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thực phẩm 2014
Đại học Huế
Đại học Huế
Đại học Huế
Tiếng Anh Trình độ B Trung tâm ngoại ngữ CENFOL, trường Đại học Ngoại ngữ Huế Tiếng Anh Trình độ B 2008
Trình độ B Viện tin học ứng dụng Trình độ B 2008
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
2008- nay: Làm việc tại Khoa CK-CN, trường ĐHNL Huế
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
Nghiên cứu ứng dụng nano chitosan trong kháng bệnh thán thư hại ớt sau thu hoạch.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam; 2014; số 52 (5c)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài Xem xét
1 Nghiên cứu sản xuất chitosan oligosacc-harides (COS) và ứng dụng trong phòng trừ bệnh than thư hại xoài sau thu hoạch 2013 Đề tài cấp địa phương X Thành viên Đã xem xét
2 Nghiên cứu bảo quản xoài bằng chitinase tái tổ hợp từ nấm thán thư Trichoderma 2012 Đề tài cấp trường X Thành viên Đã xem xét
3 Nghiên cứu ứng dụng nano chitosan trong phòng bệnh thán thư hại cà chua sau thu hoạch  2015-2016 Đại học Huế x Chủ trì Đang thực hiện
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
18. Học phần giảng dạy: Hóa học thực phẩm; Công nghệ lạnh thực phẩm

Theo:

LÝ LỊCH CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Cao Cường
2. Năm sinh:23/02/1985 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 78A Trần Nguyên Đán, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0984118289 Email: nguyencaocuong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm Huế Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 2008
Thạc sỹ Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thực phẩm 2014
Đại học Huế
Đại học Huế
Đại học Huế
Tiếng Anh Trình độ B Trung tâm ngoại ngữ CENFOL, trường Đại học Ngoại ngữ Huế Tiếng Anh Trình độ B 2008
Trình độ B Viện tin học ứng dụng Trình độ B 2008
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
2008- nay: Làm việc tại Khoa CK-CN, trường ĐHNL Huế
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
Nghiên cứu ứng dụng nano chitosan trong kháng bệnh thán thư hại ớt sau thu hoạch.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam; 2014; số 52 (5c)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài Xem xét
1 Nghiên cứu sản xuất chitosan oligosacc-harides (COS) và ứng dụng trong phòng trừ bệnh than thư hại xoài sau thu hoạch 2013 Đề tài cấp địa phương X Thành viên Đã xem xét
2 Nghiên cứu bảo quản xoài bằng chitinase tái tổ hợp từ nấm thán thư Trichoderma 2012 Đề tài cấp trường X Thành viên Đã xem xét
3 Nghiên cứu ứng dụng nano chitosan trong phòng bệnh thán thư hại cà chua sau thu hoạch  2015-2016 Đại học Huế x Chủ trì Đang thực hiện
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
18. Học phần giảng dạy: Hóa học thực phẩm; Công nghệ lạnh thực phẩm

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here