Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

0
53

Danh sách đơn vị tuyển dụng sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ tại Ngày hội việc làm 2016 >>>

Thông tin tuyển sinh năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

1. Thông tin chung:
– Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
– Tên tiếng Anh:      Mechanical Engineering Technology
– Trình độ đào tạo:   Đại học
– Ngành đào tạo:     Công nghệ kỹ thuật cơ khí
– Mã số:                  7510201
– Loại hình đào tạo: Chính quy
– Tổng số tín chỉ:    128 tín chỉ
– Thời gian đào tạo: 04 năm
– Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 140 (trong đó có 84 chỉ tiêu dựa vào kết quả thi THPT quốc gia và 56 chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập THPT) 
– Tổ hợp môn xét tuyển: 

Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển
1. Toán, Vật lí, Hóa học A00
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Vật lí, Sinh học A02
4. Toán, Vật lí, Ngữ văn C01

2. Chuẩn đầu ra
2.1. Chuẩn về kiến thức
a. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế:
– Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ), An ninh quốc phòng (chứng chỉ), các Nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống;
– Vận dụng được kiến thức ngoại ngữ (B1 hoặc tương đương) trong giao tiếp thông thường.
b. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực: 
– Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí;
–  Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và Ứng dụng được trong công việc chuyên môn.
c. Kiến thức chung khối ngành:
Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, vật lý làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho khối ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
d. Kiến thức về nghề nghiệp: 
– Vận dụng kiến thức về đồ họa, vẽ kỹ thuật để đọc và lập các bản vẽ kỹ thuật cơ khí theo đúng các tiêu chuẩn;
– Vận dụng được kiến thức nghề nghiệp  để phân tích, tính toán, thiết kế, cải tiến các cơ cấu – hệ thống thiết bị cơ khí;
– Vận dụng được kiến thức nghề nghiệp để lập các giải pháp công nghệ gia công và sử dụng các máy công cụ để gia công các chi tiết cơ khí-hệ thống cơ khí;
– Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực hành nghề nghiệp để lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các máy và thiết bị cơ khí;
– Vận dụng được kiến thức cơ bản về điện, điện tử, kỹ thuật robot, hệ thống cơ điện tử, điều khiển và tự động hóa làm nền tảng để giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí với tự động hóa;
– Vận dụng được kiến thức về xử lý số liệu, phân tích, đánh giá và tối ưu các số liệu thực nghiệm trong về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.
đ. Kiến thức bổ trợ:
– Vận dụng được kiến thức về quản lý dự án, về kỹ năng mềm, thực tế sản xuất để để xây dựng, quản lý, điều hành các dự án, sản xuất kinh doanh về cơ khí;
– Vận dụng được các kiến thức về phương pháp luận khoa học trong học tập nâng cao trình độ, phát triển tư duy nghề nghiệp và tổ chức, điều hành công việc chuyên môn về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.
2.2. Chuẩn về kỹ năng
a. Kỹ năng về nghề nghiệp: 
– Có kỹ năng sử dụng phần mềm công nghệ thông tin chuyên ngành thành thạo trong trong thiết kế, mô phỏng các hệ thống thiết bị cơ khí;
– Có kỹ năng về đọc và phân tích các bản vẽ kỹ thuật cơ khí;
– Có kỹ năng vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản làm cơ sở các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí;
– Có kỹ năng vận dụng kiến thức nghề nghiệp để thực hiện công tác tính toán, thiết kế, lập giải pháp công nghệ gia công, chế tạo các chi tiết và hệ thống cơ khí; lắp đặt, vận hành các hệ thống cơ khí; kiểm tra, bảo trì, phục hồi, sửa chữa hoặc thay thế các cơ cấu, hệ thống thiết bị cơ khí;
– Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, trực tiếp chỉ huy, giám sát công tác chuyên môn về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành hoặc sửa chữa, bảo dưỡng… trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh về cơ khí;
– Có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, sáng tạo để thẩm định, phản biện chuyên môn hoặc tư vấn, chỉ dẫn kỹ thuật trong công tác lập dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành hoặc sửa chữa, bảo dưỡng…các hệ thống thiết bị cơ khí;
– Có kỹ năng vận dụng các kiến thức liên ngành trong phân tích, đánh giá, xử lý các vấn đề chuyên môn phức tạp về cơ khí.
b. Kỹ năng mềm:
– Có kỹ năng về khởi nghiệp, tự tìm kiếm việc làm và có đạo đức nghề nghiệp trong thẩm định, giám sát, tư vấn, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, quản lý dự án hoặc sản xuất kinh doanh về cơ khí;
Có kỹ năng tự chủ: làm việc có kế hoạch, tác phong chuyên nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển chuyên môn và học tập suốt đời;
– Có kỹ năng làm việc nhóm: tập hợp, phân công, điều phối, giám sát các nhóm chuyên môn;
– Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo: trong tổ chức, điều hành, dẫn dắt các công tác chuyên môn; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định các công tác chuyên môn về cơ khí;
– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: thu thập thông tin, thương thuyết, gây ảnh hưởng qua giao tiếp hoặc văn bản với các cá nhân và tổ chức về chuyên môn và truyền thông.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
– Có năng lực tư vấn, giám sát, xử lý các vấn đề chuyên môn thông thường và phức tạp trong thiết kế, chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý dự án hoặc sản xuất kinh doanh về cơ khí;
– Có năng lực sáng tạo để đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, tổ chức sản xuất, quản lý các dự án cơ khí;
– Có năng lực vận dụng kiến thức tổng hợp, phân tích thông tin, đưa ra các kết luận, chỉ dẫn về các vấn đề chuyên môn thông thường và phức tạp trong lĩnh vực vận hành, sử dụng, sửa chữa;
– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, làm việc nhóm, phát huy trí tuệ tập thể;
– Có năng lực đánh giá, cải tiến các hoạt động chuyên môn thông thường;
– Có năng lực định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, cập nhật các thành tựu khoa học kỹ thuật mới…trong lĩnh vực cơ khí;
– Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Cơ hội việc làm
Sinh viên học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí khi tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí và có thể đảm nhiệm các vị trí:
Cán bộ quản lý chuyên trách thuộc các cơ quan quản lý nhà nước: Làm việc tại các cơ quan trung ương như: Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN,…; tại các sở thuộc các tỉnh như: Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN hay chính quyền, cán bộ công chức huyện xã… để quản lý/hoạch định chính sách về đầu tư phát triển lĩnh vực cơ khí hoặc liên quan đến cơ khí, đáp ứng sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, với hiệu quả kinh tế – kỹ thuật tốt nhất.
Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy: Làm việc trong các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề về lĩnh vực cơ khí.
Kỹ sư điều hành công nghệ: Làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp với nhiệm vụ giám sát điều hành  hoạt động sản xuất của nhà máy hoặc cụm dây chuyền thiết bị cơ khí.
Kỹ sư giám sát: Được bố trí làm việc tại vị trí giám sát quá trình thiết kế, gia công, lắp đặt các máy và hệ thống thiết bị cơ khí, giám sát các công trình/dự án về lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
Kỹ sư thiết kế và thi công: Đảm nhiệm công tác thiết kế, gia công chế tạo, lắp đặt các chi tiết và hệ thống cơ khí làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, thiết kế, thi công nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí;
Kinh doanh, tư vấn và chuyển giao công nghệ: Làm việc tại các các cơ quan/tổ chức nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn và xuất nhập khẩu thiết bị máy móc cơ khí; để kinh doanh, tư vấn hay chuyển giao các công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
Học tập ở trình độ cao: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và tiến sĩ trong và ngoài nước để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
3. Một số doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí đào tạo tại khoa Cơ khí Công nghệ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Bảng 1. Một số cơ sở tuyển dụng kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí

TT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1 Nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy sowatco thuộc tổng công ty cổ phần đường sông Miền Nam. Địa chỉ: Số 291, Đường Nguyễn Bình, Ấp 2 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh Thiết kế và gia công lắp đặt hệ thống cơ khí, chuyên sâu lĩnh vực đóng tàu
2 Nhà máy Phân bón Hiệp Phước thuộc Cty CP Phân Bón Miền Nam Lô B2­ khu B­ KCN Hiệp Phước­ xã Hiệp Phước­ huyện Nhà Bè­, Tp Hồ Chí Minh Bảo trì, vận hành hệ thống sản xuất phân bón
3 Công ty cổ phần công nghiệp Thiên Tân 30 Kha Vạn Cân – phường Hiệp Bình Chánh – quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh Thiết kế và gia công lắp đặt hệ thống cơ khí
4 Công ty TNHH sản xuất – thương mại – dịch vụ Khánh Nguyên Lô 426 khu quy hoạch Kiểm Huệ, Phường An Đông, Thành phố Huế, TT – Huế Thiết kế và gia công lắp đặt hệ thống cơ khí
5 Công ty Cổ phần Cơ khí Phú Xuân 101A Hùng Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế Thiết kế và gia công lắp đặt hệ thống cơ khí
6 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Thiết kế và lắp đặt hệ thống cơ khí
7 Công ty cổ phẩn lilama 18 (lilama 18 jsc) 9 – 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM, VN Thiết kế và lắp đặt hệ thống cơ khí
8 Công ty Cổ phần đầu tư Bắc miền Trung Phòng 589 E6 Tân Mai, phường Tân mai, , Quận Hoàng Mai, Hà Nội Thiết kế  và lắp đặt hệ thống thủy điện vừa và lớn
9 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong Tầng 3, Tòa nhà VPKS, Đơn nguyên I, 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, HN Tuyển dụng lao động chương trình thực tập sinh và  kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản
10 Công ty Dịch vụ thương mại Quốc tế INTRASE Số nhà 28, ngõ 59, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Tuyển dụng lao động chương trình thực tập sinh và  kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản
11 Công ty tnhh Nhật Huy Khang 781/A39 Lê Hồng Phong, P12, Q 10, Tp. Hồ Chí  Minh Tuyển dụng lao động chương trình thực tập sinh và kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản
12 Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Khu kinh tế Vũng Áng, phường thị xã, Kỳ Long, Kỳ Anh, Ha Tinh Vận hành hệ thống cơ khí và sản xuất thép
13 Công ty cổ phần cơ khí ô tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế 38 Hồ Đắc Di – Thừa Thiên Huế Sản xuất lắp ráp ô tô, bảo dưỡng đại tu ôtô.
14 Cty TNHH XD Đồng Tiến 1, Quảng Trị, 09 Trần Bình Trọng, Thị xã Quảng Trị Thiết kế, gia công các sản phẩm cơ khí
15 Công Ty Cổ Phần Lilama10 Tòa nhà LILAMA10
Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thiết kế, lắp đặt các công trình công nghiệp lớn
16 Công ty thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Thiết kế, gia công lắp đặt nhà máy, vận hành nhà máy
17 Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam Khu công nghiệp Nhơn Bình, Đường Võ Thị Sáu, Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn Thiết kế, gia công lắp đặt nhà máy, vận hành nhà máy
18 Công ty TNHH Cargill Việt Nam Lô 29, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai Thiết kế, gia công lắp đặt nhà máy, vận hành nhà máy

Trang website của Khoa Cơ khí Công nghệ (https://ckcn.huaf.edu.vn/) luôn luôn cập nhật nhiều thông tin tuyển dụng kỹ sư/thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí của nhiều cơ quan/doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.
4. Năng lực cơ sở đào tạo
Bảng 2.  Phòng thí nghiệm, cơ sở và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành

Số TT Phòng thí nghiệm, xưởng, cơ sở thực hành
1 Phòng thí nghiệm thực hành kỹ thuật điện, điện động lực, điện tử và tự động hóa
2 Phòng thực hành máy động lực, động cơ và ô tô – máy kéo
3 Phòng thực hành máy nông nghiệp, thiết bị chế biến nông sản thực phẩm
4 Phòng thực hành cơ học kỹ thuật và vật liệu
5 Xưởng thực hành, sửa chữa Cơ khí – động lực
6 Một bãi tập lái xe  ô tô, máy kéo và sử dụng máy N.nghiệp
7 Phòng thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch
8 Kho lạnh, máy lạnh, máy điều hòa không khí.
9 Hệ thống dây chuyền thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi
10 Hệ thống thiết bị chế biến các sản phẩm từ gỗ
11 Phòng thí nghiệm vật lý
12 Hệ thống ga ra ôtô

Ngoài ra, nhà trường còn có hệ thống thư viện chuyên ngành với hàng nghìn đầu sách và giáo trình điện tử; bộ môn Kỹ thuật cơ khí cùng đã có thư viện sách in và thư viện sách điện tử tạo điệu kiện để sinh viên nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Bộ môn và Khoa đã có nhiều chương trình liên kết với các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và các trường bạn tạo điều kiện nâng cao kiến thức thực tế nghề nghiệp cho sinh viên.
5. Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học

Hình 1. Tập thể thầy và trò SV Công nghệ kỹ thuật K47 chuẩn bị lên đường đi thực tập cơ khí

Hình 2. Sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí, HUAF đang thực hành trên mô hình ô tô

Hình 3. Sinh viên CNKTCK đang thực hành tháo lắp và sửa chữa máy.

Hình 4. Sinh viên CNKTCK đang thực hành gia công trên máy tiện.

Hình 5. Giờ thực hành kỹ thuật điện của sinh viên Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Hình 6. Hội thảo Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí và nhu cầu thị trường lao động.

6.Nội dung chương trình đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 469 /QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế)

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Ghi chú
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 27
I Lý luận chính trị 10
1 CTR1016 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2 CTR1017 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 CTR1033 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
II Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường 13
5 CBAN12002 Toán cao cấp 2
6 CBAN12102 Toán cao cấp 1 2
7 CBAN12202 Toán thống kê 2
8 CBAN12302 Vật lý 2
9 CBAN12403 Vật lý ứng dụng 3
10 CBAN11902 Tin học 2
III Khoa học xã hội và nhân văn 4
11 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 2
12 KNPT14602 Xã hội học đại cương 2
B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 101
I Kiến thức cơ sở ngành 28
Bắt buộc 22
13 CKCN13202 Hình họa 2
14 CKCN19202 Vẽ kỹ thuật 2
15 CKCN20803 Cơ học lý thuyết 3
16 CKCS25003 Sức bền vật liệu 3
17 CKCN25902 Nhiệt kỹ thuật 2
18 CKCD24803 Kỹ thuật điện và máy điện 3
19 CKCN23102 Dung sai kỹ thuật đo lường 2
20 CKCN25803 Nguyên lý và chi tiết máy 3
21 CKCD24502 Đồ án nguyên lý và chi tiết máy 2
Tự chọn (Chọn 6/12) 6
22 CKCD20902 Điện tử ứng dụng 2
23 CKCD25002 Kỹ thuật robot 2
24 CKCD26602 Ứng dụng phần mềm trong thiết kế cơ khí 2
25 CKCS24102 Cơ học lưu chất 2
26 CKCN31112 Dao động kỹ thuật 2
27 CKCN24502 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2
II Kiến thức ngành 45
Bắt buộc 35
28 CKCN22902 Động cơ đốt trong 2
29 CKCN31252 Ô tô máy kéo 2
30 CKCN31433 Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại 3
31 CKCD26403 Truyền động thủy lực – khí nén 3
32 CKCN31243 Máy và thiết bị chế biến nông sản thực phẩm 3
33 CKCN31222 Máy nâng chuyển 2
34 CKCN31233 Máy nông nghiệp 3
35 CKCN24702 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2
36 CKCN24903 Kỹ thuật sử dụng và sửa chữa máy 3
37 CKCD24203 Công nghệ CAD,CAM/CNC 3
38 CKCN27702 Thiết kế nhà máy 2
39 CKCN31392 Thực hành động lực, sử dụng và sửa chữa máy 2
40 CKCN31402 Thực hành gia công kim loại 2
41 CKCN31381 Thực hành điện – điện tử 1
42 CKCN31172 Đồ án thiết kế máy 2
Tự chọn (Chọn 10/21) 10
43 CKCD25302 Năng lượng tái tạo 2
44 CKCD26502 Tự động hóa quá trình sản xuất 2
45 CKCN31212 Ma sát, hao mòn và bôi trơn 2
46 CKCD25502 Thiết kế hệ thống cơ điện tử 2
47 CKCD25102 Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật 2
48 CKCN31002 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp 2
49 CKCN22302 Công nghệ và thiết bị sấy 2
50 CKCN26802 Quy hoạch thực nghiệm 2
51 CKCN25202 Kỹ thuật và thiết bị lạnh 2
52 LNGH23403 Máy và thiết bị chế biến lâm sản 3
III Kiến thức bổ trợ 8
53 KNPT21602 Kỹ năng mềm 2
54 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 2
55 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
56 KNPT28802 Quản trị doanh nghiệp trong công nghiệp 2
IV Thực tập nghề nghiệp 10
57 CKCN28501 Tiếp cận nghề 1
58 CKCN31324 Thao tác nghề 4
59 CKCN31425 Thực tế nghề 5
V Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế 10
60 CKCN23810 Khóa luận tốt nghiệp 10
61 CKCN29806 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 6
62 CKCN31022 Chuyên đề Tổ chức sản xuất cơ khí 2
63 CKCN31012 Chuyên đề Công nghệ chế tạo máy 2
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 128

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Theo: Danh sách đơn vị tuyển dụng sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ tại Ngày hội việc làm 2016 >>>

Thông tin tuyển sinh năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

1. Thông tin chung:
– Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
– Tên tiếng Anh:      Mechanical Engineering Technology
– Trình độ đào tạo:   Đại học
– Ngành đào tạo:     Công nghệ kỹ thuật cơ khí
– Mã số:                  7510201
– Loại hình đào tạo: Chính quy
– Tổng số tín chỉ:    128 tín chỉ
– Thời gian đào tạo: 04 năm
– Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 140 (trong đó có 84 chỉ tiêu dựa vào kết quả thi THPT quốc gia và 56 chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập THPT) 
– Tổ hợp môn xét tuyển: 

Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển
1. Toán, Vật lí, Hóa học A00
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Vật lí, Sinh học A02
4. Toán, Vật lí, Ngữ văn C01

2. Chuẩn đầu ra
2.1. Chuẩn về kiến thức
a. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế:
– Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ), An ninh quốc phòng (chứng chỉ), các Nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống;
– Vận dụng được kiến thức ngoại ngữ (B1 hoặc tương đương) trong giao tiếp thông thường.
b. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực: 
– Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí;
–  Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và Ứng dụng được trong công việc chuyên môn.
c. Kiến thức chung khối ngành:
Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, vật lý làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho khối ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
d. Kiến thức về nghề nghiệp: 
– Vận dụng kiến thức về đồ họa, vẽ kỹ thuật để đọc và lập các bản vẽ kỹ thuật cơ khí theo đúng các tiêu chuẩn;
– Vận dụng được kiến thức nghề nghiệp  để phân tích, tính toán, thiết kế, cải tiến các cơ cấu – hệ thống thiết bị cơ khí;
– Vận dụng được kiến thức nghề nghiệp để lập các giải pháp công nghệ gia công và sử dụng các máy công cụ để gia công các chi tiết cơ khí-hệ thống cơ khí;
– Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực hành nghề nghiệp để lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các máy và thiết bị cơ khí;
– Vận dụng được kiến thức cơ bản về điện, điện tử, kỹ thuật robot, hệ thống cơ điện tử, điều khiển và tự động hóa làm nền tảng để giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí với tự động hóa;
– Vận dụng được kiến thức về xử lý số liệu, phân tích, đánh giá và tối ưu các số liệu thực nghiệm trong về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.
đ. Kiến thức bổ trợ:
– Vận dụng được kiến thức về quản lý dự án, về kỹ năng mềm, thực tế sản xuất để để xây dựng, quản lý, điều hành các dự án, sản xuất kinh doanh về cơ khí;
– Vận dụng được các kiến thức về phương pháp luận khoa học trong học tập nâng cao trình độ, phát triển tư duy nghề nghiệp và tổ chức, điều hành công việc chuyên môn về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.
2.2. Chuẩn về kỹ năng
a. Kỹ năng về nghề nghiệp: 
– Có kỹ năng sử dụng phần mềm công nghệ thông tin chuyên ngành thành thạo trong trong thiết kế, mô phỏng các hệ thống thiết bị cơ khí;
– Có kỹ năng về đọc và phân tích các bản vẽ kỹ thuật cơ khí;
– Có kỹ năng vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản làm cơ sở các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí;
– Có kỹ năng vận dụng kiến thức nghề nghiệp để thực hiện công tác tính toán, thiết kế, lập giải pháp công nghệ gia công, chế tạo các chi tiết và hệ thống cơ khí; lắp đặt, vận hành các hệ thống cơ khí; kiểm tra, bảo trì, phục hồi, sửa chữa hoặc thay thế các cơ cấu, hệ thống thiết bị cơ khí;
– Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, trực tiếp chỉ huy, giám sát công tác chuyên môn về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành hoặc sửa chữa, bảo dưỡng… trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh về cơ khí;
– Có kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, sáng tạo để thẩm định, phản biện chuyên môn hoặc tư vấn, chỉ dẫn kỹ thuật trong công tác lập dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành hoặc sửa chữa, bảo dưỡng…các hệ thống thiết bị cơ khí;
– Có kỹ năng vận dụng các kiến thức liên ngành trong phân tích, đánh giá, xử lý các vấn đề chuyên môn phức tạp về cơ khí.
b. Kỹ năng mềm:
– Có kỹ năng về khởi nghiệp, tự tìm kiếm việc làm và có đạo đức nghề nghiệp trong thẩm định, giám sát, tư vấn, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, quản lý dự án hoặc sản xuất kinh doanh về cơ khí;
Có kỹ năng tự chủ: làm việc có kế hoạch, tác phong chuyên nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển chuyên môn và học tập suốt đời;
– Có kỹ năng làm việc nhóm: tập hợp, phân công, điều phối, giám sát các nhóm chuyên môn;
– Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo: trong tổ chức, điều hành, dẫn dắt các công tác chuyên môn; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định các công tác chuyên môn về cơ khí;
– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: thu thập thông tin, thương thuyết, gây ảnh hưởng qua giao tiếp hoặc văn bản với các cá nhân và tổ chức về chuyên môn và truyền thông.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
– Có năng lực tư vấn, giám sát, xử lý các vấn đề chuyên môn thông thường và phức tạp trong thiết kế, chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý dự án hoặc sản xuất kinh doanh về cơ khí;
– Có năng lực sáng tạo để đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, tổ chức sản xuất, quản lý các dự án cơ khí;
– Có năng lực vận dụng kiến thức tổng hợp, phân tích thông tin, đưa ra các kết luận, chỉ dẫn về các vấn đề chuyên môn thông thường và phức tạp trong lĩnh vực vận hành, sử dụng, sửa chữa;
– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, làm việc nhóm, phát huy trí tuệ tập thể;
– Có năng lực đánh giá, cải tiến các hoạt động chuyên môn thông thường;
– Có năng lực định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, cập nhật các thành tựu khoa học kỹ thuật mới…trong lĩnh vực cơ khí;
– Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Cơ hội việc làm
Sinh viên học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí khi tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí và có thể đảm nhiệm các vị trí:
Cán bộ quản lý chuyên trách thuộc các cơ quan quản lý nhà nước: Làm việc tại các cơ quan trung ương như: Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN,…; tại các sở thuộc các tỉnh như: Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN hay chính quyền, cán bộ công chức huyện xã… để quản lý/hoạch định chính sách về đầu tư phát triển lĩnh vực cơ khí hoặc liên quan đến cơ khí, đáp ứng sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, với hiệu quả kinh tế – kỹ thuật tốt nhất.
Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy: Làm việc trong các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề về lĩnh vực cơ khí.
Kỹ sư điều hành công nghệ: Làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp với nhiệm vụ giám sát điều hành  hoạt động sản xuất của nhà máy hoặc cụm dây chuyền thiết bị cơ khí.
Kỹ sư giám sát: Được bố trí làm việc tại vị trí giám sát quá trình thiết kế, gia công, lắp đặt các máy và hệ thống thiết bị cơ khí, giám sát các công trình/dự án về lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
Kỹ sư thiết kế và thi công: Đảm nhiệm công tác thiết kế, gia công chế tạo, lắp đặt các chi tiết và hệ thống cơ khí làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, thiết kế, thi công nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí;
Kinh doanh, tư vấn và chuyển giao công nghệ: Làm việc tại các các cơ quan/tổ chức nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn và xuất nhập khẩu thiết bị máy móc cơ khí; để kinh doanh, tư vấn hay chuyển giao các công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
Học tập ở trình độ cao: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và tiến sĩ trong và ngoài nước để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
3. Một số doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí đào tạo tại khoa Cơ khí Công nghệ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Bảng 1. Một số cơ sở tuyển dụng kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí

TT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1 Nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy sowatco thuộc tổng công ty cổ phần đường sông Miền Nam. Địa chỉ: Số 291, Đường Nguyễn Bình, Ấp 2 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh Thiết kế và gia công lắp đặt hệ thống cơ khí, chuyên sâu lĩnh vực đóng tàu
2 Nhà máy Phân bón Hiệp Phước thuộc Cty CP Phân Bón Miền Nam Lô B2­ khu B­ KCN Hiệp Phước­ xã Hiệp Phước­ huyện Nhà Bè­, Tp Hồ Chí Minh Bảo trì, vận hành hệ thống sản xuất phân bón
3 Công ty cổ phần công nghiệp Thiên Tân 30 Kha Vạn Cân – phường Hiệp Bình Chánh – quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh Thiết kế và gia công lắp đặt hệ thống cơ khí
4 Công ty TNHH sản xuất – thương mại – dịch vụ Khánh Nguyên Lô 426 khu quy hoạch Kiểm Huệ, Phường An Đông, Thành phố Huế, TT – Huế Thiết kế và gia công lắp đặt hệ thống cơ khí
5 Công ty Cổ phần Cơ khí Phú Xuân 101A Hùng Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế Thiết kế và gia công lắp đặt hệ thống cơ khí
6 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Thiết kế và lắp đặt hệ thống cơ khí
7 Công ty cổ phẩn lilama 18 (lilama 18 jsc) 9 – 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM, VN Thiết kế và lắp đặt hệ thống cơ khí
8 Công ty Cổ phần đầu tư Bắc miền Trung Phòng 589 E6 Tân Mai, phường Tân mai, , Quận Hoàng Mai, Hà Nội Thiết kế  và lắp đặt hệ thống thủy điện vừa và lớn
9 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong Tầng 3, Tòa nhà VPKS, Đơn nguyên I, 713 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, HN Tuyển dụng lao động chương trình thực tập sinh và  kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản
10 Công ty Dịch vụ thương mại Quốc tế INTRASE Số nhà 28, ngõ 59, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Tuyển dụng lao động chương trình thực tập sinh và  kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản
11 Công ty tnhh Nhật Huy Khang 781/A39 Lê Hồng Phong, P12, Q 10, Tp. Hồ Chí  Minh Tuyển dụng lao động chương trình thực tập sinh và kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản
12 Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Khu kinh tế Vũng Áng, phường thị xã, Kỳ Long, Kỳ Anh, Ha Tinh Vận hành hệ thống cơ khí và sản xuất thép
13 Công ty cổ phần cơ khí ô tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế 38 Hồ Đắc Di – Thừa Thiên Huế Sản xuất lắp ráp ô tô, bảo dưỡng đại tu ôtô.
14 Cty TNHH XD Đồng Tiến 1, Quảng Trị, 09 Trần Bình Trọng, Thị xã Quảng Trị Thiết kế, gia công các sản phẩm cơ khí
15 Công Ty Cổ Phần Lilama10 Tòa nhà LILAMA10
Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thiết kế, lắp đặt các công trình công nghiệp lớn
16 Công ty thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Thiết kế, gia công lắp đặt nhà máy, vận hành nhà máy
17 Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam Khu công nghiệp Nhơn Bình, Đường Võ Thị Sáu, Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn Thiết kế, gia công lắp đặt nhà máy, vận hành nhà máy
18 Công ty TNHH Cargill Việt Nam Lô 29, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai Thiết kế, gia công lắp đặt nhà máy, vận hành nhà máy

Trang website của Khoa Cơ khí Công nghệ (https://ckcn.huaf.edu.vn/) luôn luôn cập nhật nhiều thông tin tuyển dụng kỹ sư/thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí của nhiều cơ quan/doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.
4. Năng lực cơ sở đào tạo
Bảng 2.  Phòng thí nghiệm, cơ sở và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành

Số TT Phòng thí nghiệm, xưởng, cơ sở thực hành
1 Phòng thí nghiệm thực hành kỹ thuật điện, điện động lực, điện tử và tự động hóa
2 Phòng thực hành máy động lực, động cơ và ô tô – máy kéo
3 Phòng thực hành máy nông nghiệp, thiết bị chế biến nông sản thực phẩm
4 Phòng thực hành cơ học kỹ thuật và vật liệu
5 Xưởng thực hành, sửa chữa Cơ khí – động lực
6 Một bãi tập lái xe  ô tô, máy kéo và sử dụng máy N.nghiệp
7 Phòng thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch
8 Kho lạnh, máy lạnh, máy điều hòa không khí.
9 Hệ thống dây chuyền thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi
10 Hệ thống thiết bị chế biến các sản phẩm từ gỗ
11 Phòng thí nghiệm vật lý
12 Hệ thống ga ra ôtô

Ngoài ra, nhà trường còn có hệ thống thư viện chuyên ngành với hàng nghìn đầu sách và giáo trình điện tử; bộ môn Kỹ thuật cơ khí cùng đã có thư viện sách in và thư viện sách điện tử tạo điệu kiện để sinh viên nghiên cứu, tham khảo tài liệu. Bộ môn và Khoa đã có nhiều chương trình liên kết với các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và các trường bạn tạo điều kiện nâng cao kiến thức thực tế nghề nghiệp cho sinh viên.
5. Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học

Hình 1. Tập thể thầy và trò SV Công nghệ kỹ thuật K47 chuẩn bị lên đường đi thực tập cơ khí

Hình 2. Sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí, HUAF đang thực hành trên mô hình ô tô

Hình 3. Sinh viên CNKTCK đang thực hành tháo lắp và sửa chữa máy.

Hình 4. Sinh viên CNKTCK đang thực hành gia công trên máy tiện.

Hình 5. Giờ thực hành kỹ thuật điện của sinh viên Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Hình 6. Hội thảo Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí và nhu cầu thị trường lao động.

6.Nội dung chương trình đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 469 /QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế)

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Ghi chú
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 27
I Lý luận chính trị 10
1 CTR1016 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2 CTR1017 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 CTR1033 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
II Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường 13
5 CBAN12002 Toán cao cấp 2
6 CBAN12102 Toán cao cấp 1 2
7 CBAN12202 Toán thống kê 2
8 CBAN12302 Vật lý 2
9 CBAN12403 Vật lý ứng dụng 3
10 CBAN11902 Tin học 2
III Khoa học xã hội và nhân văn 4
11 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 2
12 KNPT14602 Xã hội học đại cương 2
B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 101
I Kiến thức cơ sở ngành 28
Bắt buộc 22
13 CKCN13202 Hình họa 2
14 CKCN19202 Vẽ kỹ thuật 2
15 CKCN20803 Cơ học lý thuyết 3
16 CKCS25003 Sức bền vật liệu 3
17 CKCN25902 Nhiệt kỹ thuật 2
18 CKCD24803 Kỹ thuật điện và máy điện 3
19 CKCN23102 Dung sai kỹ thuật đo lường 2
20 CKCN25803 Nguyên lý và chi tiết máy 3
21 CKCD24502 Đồ án nguyên lý và chi tiết máy 2
Tự chọn (Chọn 6/12) 6
22 CKCD20902 Điện tử ứng dụng 2
23 CKCD25002 Kỹ thuật robot 2
24 CKCD26602 Ứng dụng phần mềm trong thiết kế cơ khí 2
25 CKCS24102 Cơ học lưu chất 2
26 CKCN31112 Dao động kỹ thuật 2
27 CKCN24502 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2
II Kiến thức ngành 45
Bắt buộc 35
28 CKCN22902 Động cơ đốt trong 2
29 CKCN31252 Ô tô máy kéo 2
30 CKCN31433 Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại 3
31 CKCD26403 Truyền động thủy lực – khí nén 3
32 CKCN31243 Máy và thiết bị chế biến nông sản thực phẩm 3
33 CKCN31222 Máy nâng chuyển 2
34 CKCN31233 Máy nông nghiệp 3
35 CKCN24702 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2
36 CKCN24903 Kỹ thuật sử dụng và sửa chữa máy 3
37 CKCD24203 Công nghệ CAD,CAM/CNC 3
38 CKCN27702 Thiết kế nhà máy 2
39 CKCN31392 Thực hành động lực, sử dụng và sửa chữa máy 2
40 CKCN31402 Thực hành gia công kim loại 2
41 CKCN31381 Thực hành điện – điện tử 1
42 CKCN31172 Đồ án thiết kế máy 2
Tự chọn (Chọn 10/21) 10
43 CKCD25302 Năng lượng tái tạo 2
44 CKCD26502 Tự động hóa quá trình sản xuất 2
45 CKCN31212 Ma sát, hao mòn và bôi trơn 2
46 CKCD25502 Thiết kế hệ thống cơ điện tử 2
47 CKCD25102 Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật 2
48 CKCN31002 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp 2
49 CKCN22302 Công nghệ và thiết bị sấy 2
50 CKCN26802 Quy hoạch thực nghiệm 2
51 CKCN25202 Kỹ thuật và thiết bị lạnh 2
52 LNGH23403 Máy và thiết bị chế biến lâm sản 3
III Kiến thức bổ trợ 8
53 KNPT21602 Kỹ năng mềm 2
54 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 2
55 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
56 KNPT28802 Quản trị doanh nghiệp trong công nghiệp 2
IV Thực tập nghề nghiệp 10
57 CKCN28501 Tiếp cận nghề 1
58 CKCN31324 Thao tác nghề 4
59 CKCN31425 Thực tế nghề 5
V Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế 10
60 CKCN23810 Khóa luận tốt nghiệp 10
61 CKCN29806 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 6
62 CKCN31022 Chuyên đề Tổ chức sản xuất cơ khí 2
63 CKCN31012 Chuyên đề Công nghệ chế tạo máy 2
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 128

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here