Hoạt động

ĐÀO TẠO THẠC SỸ: NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ, KHOA CƠ...

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ Quyết định số 1148/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành: Kỹ thuật...

ĐÀO TẠO THẠC SỸ: NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, KHOA CƠ...

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Quyết định số 1310/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành: Công nghệ...

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ – NGÀNH HỌC LUÔN ĐI...

Theo chương trình học tập của ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CNKTCK), khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông...

Điểm trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả...

Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) Hội...