CV Nguyen Duc Chung

0
265
ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 05 năm 2019

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Đức Chung                              Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 21-09-1978                      Nơi sinh: Hậu Lộc-Thanh Hoá

Quê quán: Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá           Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Tiến sĩ                                       Năm nhận trình độ cao nhất: 2013

Chức danh nhà giáo cao nhất:                                Năm đạt chuẩn:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí- Công nghệ, Đại học Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 5A1/100 Triệu Quang Phục, P. Thuận Hoà – TP. Huế

Điện thoại liên hệ: 0932454267/0867567428

E-mail: nguyenducchung@huaf.edu.vn

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  2. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

Ngành học: Bảo quản và chế biến nông sản

Nước đào tạo:           Việt Nam                                           Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng Đại học thứ 2:                                                Năm tốt nghiệp:

  1. Sau Đại học

– Bằng thạc sĩ chuyên ngành:Công nghệ sinh học;   Năm cấp bằng: 2007

+ Nơi đào tạo: Đại Học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc

– Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:Công nghệ sinh học;    Năm cấp bằng: 2013

+ Nơi đào tạo:  Đại Học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc

+  Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Production of recombinant bovine trypsin, hG-CSF and hVEGF165 using transgenic rice cell suspension culture systems.

  1. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh                                 Mức độ sử dụng: Tốt

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2001- nay Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế Giảng viên
  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, Đại học) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu nhân giống in vitro và nuôi cấy huyền phù tế bào sa nhân (Amomum xanthioides Wall) trong hệ lên men để thu các hoạt chất sinh học 2018 Bộ Chủ trì
2 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hoá tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 2018-2019 Tỉnh Tham gia (chưa nghiệm thu)
3 Đánh giá hiệu quả tách chiết tinh dầu Sa nhân bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước và sử dụng dung môi 2017 Đại học Tham gia
4 Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng thủy canh và bảo quản sau thu hoạch đối với cây cà chua và cây cải xanh. 2016 Tỉnh Tham gia
5. Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị 2016 Tỉnh Tham gia
6 Nghiên cứu bảo quản lá chùm ngây và sản xuất bột nguyên liệu từ lá chùm ngây 2016 Đại học Huế Tham gia

 

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 The effects of different culture medium and explants on callus production of Amomum xanthioides Wall. 2018 Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology
2 Control ethylene production to extend avocado Booth7 storage period by 1-Methyl Cyclopropene and LDPE bag combination 2017 Proceeding of the 15th ASEAN food conference; November 2017, HCM, Viet Nam
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, loại bao bì đến chất lượng và thời gian bảo quản ớt xiêm 2019 Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp, số tháng 4
4 Phân lập các chủng nấm Trichoderma có khả năng sinh tổng hợp xenlulaza mạnh tại Thừa Thiên – Huế 2017 Nông nghiệp và phát triển nông thôn
5 Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong sản xuất bột chùm ngây 2016 Tạp chí Khoa học Đại học Huế
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xử lý nước nóng đến chất lượng bảo quản chanh tươi không hạt (Citrus latifolia) 2016 Tạp chí Khoa học Đại học Huế
7 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tách chiết tinh dầu từ hạt sa nhân 2016 Tạp chí Khoa học Đại học Huế
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến thời gian bảo quản cà chua sau thu hoạch 2014 Tạp chí Khoa học Đại học Huế
9 Production of functional human vascular endothelial growth factor165 in transgenic rice cell suspension cultures 2014 Enzyme and Microbial Technology
  Expression of a cholera toxin B subunit and consensus dengue virus envelope protein domain III fusion gene in transgenic rice callus 2013 Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)

 

 

Xác nhận của

Trường Đại học Nông Lâm

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người khai lý lịch

 

 

 

 

TS. Nguyễn Đức Chung

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here