CV Tran Thi Thanh Tuyen

0
49
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Thị Thanh Tuyền                          Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1986                      Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Hương Hồ, Hương Trà, TT Huế           Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kiến trúc sư                                 Năm, nước nhận học vị: 2009/VN
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí – Công Nghệ, Đại học Nông Lâm, Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Nhà 301 B1 Chung cư Xuân Diệu, kiệt 27 Xuân Diệu, phường Trường An, thành phố Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ: 054.3514294        NR:                           DĐ: 0912653424
Fax:                                                            Email: tranthithanhtuyen@huaf.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đạị học Khoa học Huế
Ngành học: Kiến trúc công trình
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành:                                                              Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

 • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

 • Tên luận án:

 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: B
Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
 Từ tháng 11/2009 đến nay Khoa Cơ khí – Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Thiết kế cảnh quan sân trường Đạị Học Nông Lâm Huế 2011 Cấp trường Chủ trì
2 Cải tạo cảnh quan sân trường Đại học Nông Lâm Huế 2014 Cấp trường Chủ trì
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí

 

Xác nhận của cơ quan
Huế, ngày   03     tháng  03     năm 2015
Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

KTS. Trần Thị Thanh Tuyền

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Thị Thanh Tuyền                          Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1986                      Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Hương Hồ, Hương Trà, TT Huế           Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kiến trúc sư                                 Năm, nước nhận học vị: 2009/VN
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí – Công Nghệ, Đại học Nông Lâm, Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Nhà 301 B1 Chung cư Xuân Diệu, kiệt 27 Xuân Diệu, phường Trường An, thành phố Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ: 054.3514294        NR:                           DĐ: 0912653424
Fax:                                                            Email: tranthithanhtuyen@huaf.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đạị học Khoa học Huế
Ngành học: Kiến trúc công trình
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành:                                                              Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

 • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

 • Tên luận án:

 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: B
Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
 Từ tháng 11/2009 đến nay Khoa Cơ khí – Công nghệ trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Thiết kế cảnh quan sân trường Đạị Học Nông Lâm Huế 2011 Cấp trường Chủ trì
2 Cải tạo cảnh quan sân trường Đại học Nông Lâm Huế 2014 Cấp trường Chủ trì
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí

 

Xác nhận của cơ quan
Huế, ngày   03     tháng  03     năm 2015
Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

KTS. Trần Thị Thanh Tuyền

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here