CV Ho Sy Vuong

0
265
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Hồ Sỹ Vương
2. Năm sinh:14/11/1982 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sĩ kỹ thuật Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ:
6. Địa chỉ: 6/84 Hoàng Diệu, Tây Lộc, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0988443754 Email: syvuongckcn@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng Kỹ thuật nhiệt – máy lạnh 2005
Thạc sỹ Trường Đại học Đà Nẵng Công Nghệ Nhiệt 2011
Tiếng Anh Trình độ B Cơ sở giáo dục đào tạp TP Đà Nẵng Tiếng Anh Trình độ B 2004
Trình độ A Hội tin học Việt Nam Trình độ A 2006
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/01/1988 01/01/2000 Học sinh cấp I, II, III trường Quảng Trị Đi học
2 01/01/2000 01/01/2005 Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Đi học
3 01/11/2005 01/07/2011 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Xây dựng mô hình máy lạnh phục vụ cho quá trình thực tập môn học Kỹ thuật và Thiết bị lạnh 2012 Đề tài Sinh viên X Chủ nhiệm
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Hồ Sỹ Vương
2. Năm sinh:14/11/1982 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sĩ kỹ thuật Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ:
6. Địa chỉ: 6/84 Hoàng Diệu, Tây Lộc, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0988443754 Email: syvuongckcn@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng Kỹ thuật nhiệt – máy lạnh 2005
Thạc sỹ Trường Đại học Đà Nẵng Công Nghệ Nhiệt 2011
Tiếng Anh Trình độ B Cơ sở giáo dục đào tạp TP Đà Nẵng Tiếng Anh Trình độ B 2004
Trình độ A Hội tin học Việt Nam Trình độ A 2006
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/01/1988 01/01/2000 Học sinh cấp I, II, III trường Quảng Trị Đi học
2 01/01/2000 01/01/2005 Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Đi học
3 01/11/2005 01/07/2011 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Xây dựng mô hình máy lạnh phục vụ cho quá trình thực tập môn học Kỹ thuật và Thiết bị lạnh 2012 Đề tài Sinh viên X Chủ nhiệm
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here