cv Tran Duc Hanh

0
232
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Trần Đức Hạnh
2. Năm sinh:24/06/1985 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí Năm đạt học vị: 2013
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: Tổ 1, khu vực 1, phường Hương An, TX.Hương Trà, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0914915385 Email: tranduchanh@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP Huế
Điện thoại Cơ quan: 0543522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường ĐH Nông Lâm – Đại học Huế Công nghiệp và công trình nông thôn 2008
Thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Kỹ thuật Cơ khí 2013
Tiếng Anh Trình độ B Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế 2006
Trình độ A Viện tin học ứng dụng – Hội tin học Việt Nam 2006
Tin học ứng dụng Trung tâm tin học – Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế 2007
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1992 01/05/2004 Học sinh cấp I, II, III tại Phú vang – Thừa Thiên Huế Đi học
2 01/09/2004 01/06/2008 Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm – Đại học Huế Đi học
3 01/11/2008 nay Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Ứng dụng máy san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser 2013 Đề tài trong nước X Thành viên
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây
chuyền thiết bị sản xuất gạch block
không nung phù hợp với quy mô hộ
sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn
2013 Đề tài cấp bộ X Thành viên
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuốt lạc (máy bứt củ lạc) cho vùng trồng lạc tập trung tại các tỉnh miền Trung 2013 Đề tài cấp bộ X Thành viên
4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo KIT thực hành vi điều khiển phục vụ cho mục đích đào tạo. 2013 Đề tài cấp trường X Thành viên
5 Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống lọc nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời (NLMT). 2014 Đề tài cấp trường X Thành viên
6 Mô phỏng hệ thống phát điện bằng sức gió công suất nhỏ 2014 Đề tài cấp trường X Thành viên
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Trần Đức Hạnh
2. Năm sinh:24/06/1985 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí Năm đạt học vị: 2013
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: Tổ 1, khu vực 1, phường Hương An, TX.Hương Trà, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0914915385 Email: tranduchanh@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP Huế
Điện thoại Cơ quan: 0543522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường ĐH Nông Lâm – Đại học Huế Công nghiệp và công trình nông thôn 2008
Thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Kỹ thuật Cơ khí 2013
Tiếng Anh Trình độ B Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế 2006
Trình độ A Viện tin học ứng dụng – Hội tin học Việt Nam 2006
Tin học ứng dụng Trung tâm tin học – Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế 2007
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1992 01/05/2004 Học sinh cấp I, II, III tại Phú vang – Thừa Thiên Huế Đi học
2 01/09/2004 01/06/2008 Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm – Đại học Huế Đi học
3 01/11/2008 nay Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Ứng dụng máy san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser 2013 Đề tài trong nước X Thành viên
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây
chuyền thiết bị sản xuất gạch block
không nung phù hợp với quy mô hộ
sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn
2013 Đề tài cấp bộ X Thành viên
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuốt lạc (máy bứt củ lạc) cho vùng trồng lạc tập trung tại các tỉnh miền Trung 2013 Đề tài cấp bộ X Thành viên
4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo KIT thực hành vi điều khiển phục vụ cho mục đích đào tạo. 2013 Đề tài cấp trường X Thành viên
5 Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống lọc nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời (NLMT). 2014 Đề tài cấp trường X Thành viên
6 Mô phỏng hệ thống phát điện bằng sức gió công suất nhỏ 2014 Đề tài cấp trường X Thành viên
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here