CV Nguyen Van Toan

0
283

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 05 năm 2019

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Toản                           Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1972                Nơi sinh: Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Quê quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: PGS                Năm bổ nhiệm: 2018

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Khoa

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 1/kiệt 4 tổ 8, Tây Thượng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ:  CQ:  0234.514294           DĐ: 0935 966 123

Email: nguyenvantoan@huaf.edu.vn

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  2. Đại học:

Hệ đào tạo:                           Chính quy

Nơi đào tạo:                          Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Ngành học:                           Công nghệ Thực phẩm

Nước đào tạo:                       Việt Nam

Năm tốt nghiệp:                   1996

  1. Sau đại học:
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm – Đồ uống

Năm cấp bằng: 2006

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Tên luận văn:Ảnh hưởng của nhiệt độ và chất kháng ethylene đến quá trình bảo quản tươi chuối tiêu

  • Tiến sĩ ngành/chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm – Đồ uống

Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Tên luận án: Điều tiết quá trình sinh tổng hợp ethylene nhằm kéo dài thời gian chín sau thu hoạch của quả chuối tiêu.

  1. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Trung bình

2.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm
9/1996 -10/2000 Tổng Công ty CP
Đường Quảng Ngãi
Kỹ sư công nghệ,
trưởng ca sản xuất
10/2000- 12/4/2018 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Trưởng Khoa
12/4/2018 – đến nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giảng viên cao cấp,
Trưởng Khoa
  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành Đề tài cấp
(NN, Bộ, ngành, Đại học)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xác định một số đặc tính chỉ thị độ chín thu hoạch quả Thanh Trà tại địa bàn xã Thuỷ Biều, thành phố Huế. 2004-2005 Đại học Chủ trì
2 Ảnh hưởng của nhiệt độ và chất kháng etylen đến quá trình bảo quản tươi chuối tiêu. 2005-2006 Đại học Chủ trì
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ axít ascorbic và thời gian xử lý đến chất lượng bột chuối từ nguyên liệu chuôi tiêu vùng Nam Đông, Thừa Thiên Huế 2006-2007 Đại học Chủ trì
4 Ảnh hưởng Retain – AVG  xử lý giai đoạn cận thu hoạch đến thời hạn bảo quản chuối tiêu (Musa Cavendish AAA) 2007-2008 Đại học Chủ trì
5 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt lực enzyme ACC oxydase trong quá trình bảo quản tươi chuối tiêu 2011-2013 Cấp bộ Giáo dục và đào tạo Chủ trì
6 Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai 2013-2015 Đề tài liên kết với tỉnh Gia Lai Chủ trì
7 Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số kỹ thuật trong quy trình chế biến sữa gạo lứt từ gạo tím thảo dược Vĩnh Hòa 2016 Cấp Đại học Chủ trì
8 Xây dựng mô hình chế biến và tiêu thụ măng muối chua tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 Dự án thương mại hóa cấp Đại học Chủ trì
9 Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30 kg tinh bột nghệ /ngày tại tỉnh Quảng Trị 2016-2019 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh Chủ trì
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene (1-MCP) kết hợp với nhiệt độ thấp đến sinh tổng hợp ethylene trong quá trình bảo quản bơ sau thu hoạch. 2017-2019 Cấp Đại học Huế Chủ trì
11 Nghiên cứu ứng dụng Aminoethoxyvinylglycine (AVG) trong bảo quản quả bơ sau thu hoạch 2018-2020 Cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo Chủ trì
12 Nghiên cứu sấy nấm tràm bằng phương pháp sấy bơm nhiệt 2016 Cấp Đại học Tham gia
13 Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng thủy canh và bảo quản sau thu hoạch đối với cây cà chua và cây cải xanh. 2016-2018 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh Gia Lai Chủ trì phần công nghệ chuyển giao
14 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy đến chất lượng của trà hoa sen 2016 Cấp Đại học Tham gia
15 Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến tỷ lệ hư hỏng và chất lượng của gừng tươi (Zingiber officinale) trong quá trình bảo quản  nhiệt độ thấp 2016 Cấp Đại học Tham gia
16 Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ chiếu sáng đến sự hình thành các thành phần hóa học cơ bản của nguyên liệu thu hái trên môt số giống chè chọn lọc trồng tại Phú hộ, Phú Thọ để sản xuất bột trà xanh dạng Matcha 2013-2015 Cấp Đại học Huế Tham gia
17 Điều tra thực trạng sau thu hoạch và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tỏn thất sau thu hoạch của một số nông sản chính (mía, cacao, dưa hấu, sắn, lúa) tại tỉnh Quảng Ngãi. 2003-2005 Đề tài liên kết tỉnh Quảng Ngãi Tham gia
18 Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ sen phục vụ tiêu dùng Thừa Thiên Huế 2002-2004 Cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo Tham gia
19 Xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ nghệ dưới tán rừng keo mới trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

2019-2022 Dự án phục vụ Chương trình Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Chủ trì
  1. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT Tên bài báo Chủ biên,  tham gia Đăng trên tạp chí hoặc
kỷ yếu

khoa học

Tập Số Trang Năm

công bố

1 Nghiên cứu ảnh hưởng hai thông số kỹ thuật: nhiệt độ và pH đến khối lượng bùn lắng trong công đoạn làm sạch nước mía theo lưu trình sulfit hóa axit tính Chủ biên Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN: 1859-1388)   13 31-36 2002
2 Ảnh hưởng của nồng độ AVG đến quá trình sinh tổng hợp etylen trong bảo quản tươi chuối tiêu Chủ biên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(ISSN: 0866-7020)

  Tháng 4/2007 108-110 2007
3 Effects of Retain – AVG on the storage time of banana (Musa Cavendish AAA) after harvest Chủ biên Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

(ISSN
0866 708X)

 

47 1 27-33 2009
4 Postharvest status and losses of some agricultural products in Quang ngai province – Vietnam Tham gia Tạp chí Khoa học và phát triển (Đại học Nông nghiệp Hà Nội).

(ISSN
1859-0004)

 

7 1 85-91 2009
5 Effects of Near-harvest Application
of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on Banana Fruits During Postharvest Storage
.

 

Chủ biên Acta Horticulturae 875, Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce

(ISBN: 978-90-66055-63-6,  ISSN: 0567-7572 (print); 2406-6168 electronic))

1 73 163-168 2010
6 Ảnh hưởng của các loại bao bì kết hợp xử lý chất kháng ethylene (AVG) ở giai đoạn cận thu hoạch đến quá trình sinh tổng hợp ethylene của chuối tiêu Chủ biên Tạp chí Khoa học  Đại học Huế (ISSN: 1859-1388) 29 63 129-139 2010
7 Effects
of AminoethoxyVinylGlycine (AVG) Spraying Time At Preharvest Stage to Ethylene Biosynthesis of Cavendish Banana (Musa AAA)
Chủ biên Journal of Agricultural Science, 2011

(ISSN: 1916-9752 (print)

ISSN: 1916-9760 (online))

3 1 206-211 2011
8 Ảnh hưởng thời điểm phun chất kháng
Etylen Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ở giai đoạn cận thu hoạch kết hợp nhiệt độ thấp đến thời gian chín sau thu hoạch chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish

 

Chủ biên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(ISSN: 0866-7020)

  Tháng 3/2012 152-157 2012
9 Một số nghiên cứu về tổn thất sau thu hoạch đối với cây lạc, cacao và mía Tham gia Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ Nông Lâm Ngư (2000-2002)- Đại học Nông Lâm Huế, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội,Việt Nam   Tháng 12/2002 357-365 2002
10 Xác định dư lượng kháng sinh tetracyclines trong thịt heo và thịt gà bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Tham gia Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN: 1859-1388) 79 1 5-12 2013
11 Ảnh hưởng nhiệt độ xử lý nước nóng đến thời hạn bảo quản quả bơ (persea americana) sau thu hoạch Chủ biên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN:1859-4581)   23 50-56 2014
12 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 1-methylcyclopropene kết hợp nhiệt độ thấp nhằm kéo dài thời hạn tồn trữ quả bơ (persea americana)
sau thu hoạch
Chủ biên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(ISSN:1859-4581)

 

  24 53-59 2014
13 Nghiên cứu ảnh hưởng của hai thông số kỹ thuật (thời gian ngâm, nồng độ muối) đến chất lượng sản phẩm măng muối chua Chủ biên Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN: 1859-1388) 94 6 215-225 2014
14 Ảnh hưởng của độ chín thu hoạch đến sự biến đổi chất lượng cây mía tím (Saccharum officinarum var. Pure Cane) Tham gia Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) (ISSN: 0866 708X) 52 5c 216-221 2014
15 The degradation of oxytetracycline during thermal treatments of chicken and pig meat and the toxic effects of degradation products of oxytetracycline on rats Tham gia Journal of Food Science and Technology.

(Print – ISSN: 0022-1155, Online – ISSN: 0975-8402)

52 5 2842-2850 2015
16 Preliminary Studies on the Toxic Effects of Degradation Products of Oxytetracycline and Chlortetracycline on Rats Tham gia Journal of Agricultural Science and Technology A & B & Hue University Journal of Science. 5 special Issue 469-474 2015
17 Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene đến quá trình sinh tổng hợp ethylene của quả bơ (Persea americana) sau
thu hoạch
Chủ biên Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN: 1859-1388) 121 7 183-193 2016
18 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xử lý nước nóng đến chất lượng bảo quản chanh tươi không hạt (citrus latifolia) Tham gia Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN: 1859-1388) 121 7 15-24 2016
19 Nghiên cứu phương pháp xử lý nhiệt bằng lò vi sóng đến mức độ thôi nhiễm di-(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) từ màng bọc thực phẩm PVC bằng phương pháp sắc ký khối phổ (GCMS) Chủ biên Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN: 1859-1388) 121 7 169-182 2016
20 Xác định hàm lượng DI (2-Ethylhexyl) Adipate (DEHA) trong màng bọc thực phẩm Polyvinyl Chloride (PVC) bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GCMS) Tham gia Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN: 1859-1388)

 

119 5 113-120 2016
21 Effects of anaerobic fermentation in vacuum conditions on bioactive compound content of GABA tea Tham gia Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh) (ISSN: 1859-1523)   6 50-54 2016
22 Đánh giá chất lượng mật ong ngoại (Apis melliffena) nuôi ở xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Tham gia Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông (ISSN: 1859-4581)   13 54-57 2016
23 Nghiên cứu ảnh hưởng của chitosan hoà tan trong nước đến nấm colletotrichummusae d1 gây bệnh thán thư trên chuối ở điều kiện in vitro Tham gia Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN: 1859-1388) 119 5 89-101 2016
24 Nghiên cứu ảnh hưởng của Aminoethoxyvinylgycine (AVG) kết hợp xử lý nước nóng đến quá trình chín quả bơ (BOOTH7)
sau thu hoạch.
Chủ biên Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

(ISSN 1859-1558)

80 7 96-101 2017
25 Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dày bao bì low density polyethylene (LDPE) kết hợp nhiệt độ thấp đến thời gian bảo quản gừng tươi (Zinbiber – Officinaleroscoe). Chủ biên Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (ISSN 1859-1558) 83 10 115-119 2017
26 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô 1-Methylcyclopropene  kết hợp nhiệt độ thấp nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Chủ biên Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (ISSN 1859-1558) 82 9 51-56 2017
27 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến tỷ lệ nảy mầm và chất lượng củ gừng tươi (Zingiber-Officinaleroscoe)

sau thu hoạch

Chủ biên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(ISSN: 1859-4581)

  Tháng 3/2017 62-67 2017
28 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sấy (nhiệt độ, thời gian) bằng phương pháp sấy bơm nhiệt đến sản phẩm tinh bột nghệ. Chủ biên Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (ISSN 1859-1558) 80 7 92-96 2017
29 Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quá trình sản xuất hành tăm khô và tinh dầu hành tăm Chủ biên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(ISSN: 1859-4581)

  20 112-118 2017
30 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ rang và hàm lượng dịch hồ hóa đến chất lượng sản phẩm sữa gạo lứt
thảo dược
Chủ biên Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp

(Đại học Nông Lâm, Đại học Huế)

(ISSN: 2588-1256)

1 1 139-146 2017
31

 

Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến những biến đổi sinh lý, sinh hóa của thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Chủ biên Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (ISSN 1859-1558) 83 10 106-111 2017
32 Effects of low temperature on storage of cavendish banana (Musa AAA) after harvest Chủ biên Proceedings The 2nd Conference Food Science and Technology – Food safety and food quaility in southeast asia challenges for the next decade. Can Tho university publising house, Vietnam, 2013

(ISBN: 978-604-919-031-5)

2 Tháng 11/2011 554-560 2013
33 Influence of the anaerobic fermentation on the biochemical components of GABA tea Tham gia Proceedings  National  scientific conference 2016 – Innovation of food Engnineering and Bioengnineering: from research to industry (School of biotechnology and food technology), Bach Khoa Publishing House, Viet Nam (ISBN: 978-604-950038-1) 1 1 208-213 2016
34 Control ethylene production to extend avocado Booth7 storage period by 1-Methyl Cyclopropene and LDPE bag combination Chủ biên Food science and technology: integration for ASEAN economic community sustainable development

Proceeding of the 15th asean  conference on food science and technology; 14th-17th November 2017, Ho Chi Minh city, Vietnam (ISBN: 978-604-67-1007-3).

3 Tháng 11/2017 616-622 2017
35 Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố trong giai đoạn ngâm và ủ đến khả năng sinh tổng hợp gama aminobutyric acid của giống lúa tím thảo dược Vĩnh Hòa (VH1) Chủ biên Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp

(Đại học Nông Lâm, Đại học Huế)

(ISSN: 2588-1256)

      2019

 

 

Xác nhận của

Trường Đại học Nông Lâm

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người khai lý lịch

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Toản

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here