Ngành Công nghệ thực phẩm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC HUẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-ĐHNL ngày  14 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế) 1. Chuẩn về … Continue reading Ngành Công nghệ thực phẩm