Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NĂM 2021(ĐANG CẬP NHẬT…) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO cung cấp cho người học những gì? Theo định hướng 02 chuyên ngành gồm: 1. Chuyên ngành Xây dựng và Quản lý đô thị thông minh 2. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Quản lý xây dựng Chương trình đào … Continue reading Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng