CV Pham Xuan Phuong

0
326
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      PHẠM XUÂN PHƯƠNG               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1975                                  Nơi sinh:Ninh Bình
Quê quán:Gia Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình                      Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                     Năm, nước nhận: 2004, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:Giảng viên                       Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):                    Phó Bộ môn Kỹ thuật cơ khí
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Trường ĐH Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Hương Sơ, TP Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0543514294                   NR:                           DĐ:0912175538
Fax: 084.54.3524923                                  Email:phuong1975vn@yahoo.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Ngành học: Cơ khí nông nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp               Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Thường xuyên
Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2003 – 2009 Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên
2009 – 2010 Trường ĐHQG Cheng-Kung, Đài Loan Nghiên cứu sinh
2009 – 2015 Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên
2015 – nay Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên – Phó bộ môn KTCK

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu một số thông số và chế độ làm việc của máy thái sắn lát dao cong. 2006 Cấp trường Chủ trì
2 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ phận phân phối hạt cho máy gieo lạc. 2007 Cấp trường Chủ trì
3 Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp cho cây lúa và rau màu tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2007-2008 Cấp tỉnh Thành viên
4 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy đào lạc. 2008-2009 Cấp bộ Thành viên
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền. 2012-2013 Cấp bộ Thành viên
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò đốt than trấu tồn tính. 2013 Dự án IRRI Chủ trì
7 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị chưng lọc nước ngọt từ nước biển 2014 Cấp trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên. 2012 Tạp chí Khoa học, Đại học Huế
2 Nghiên cứu thiết kế mô hình sấy cá năng suất 500kg/mẻ 2013 Tạp chí Công nghiệp Nông thôn
Xác nhận của cơ quan Huế, ngày …. tháng …. năm 2015
Người khai kí tên

ThS. Phạm Xuân Phương

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      PHẠM XUÂN PHƯƠNG               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1975                                  Nơi sinh:Ninh Bình
Quê quán:Gia Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình                      Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                     Năm, nước nhận: 2004, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:Giảng viên                       Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):                    Phó Bộ môn Kỹ thuật cơ khí
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Trường ĐH Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Hương Sơ, TP Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0543514294                   NR:                           DĐ:0912175538
Fax: 084.54.3524923                                  Email:phuong1975vn@yahoo.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Ngành học: Cơ khí nông nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp               Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Thường xuyên
Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2003 – 2009 Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên
2009 – 2010 Trường ĐHQG Cheng-Kung, Đài Loan Nghiên cứu sinh
2009 – 2015 Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên
2015 – nay Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên – Phó bộ môn KTCK

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu một số thông số và chế độ làm việc của máy thái sắn lát dao cong. 2006 Cấp trường Chủ trì
2 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ phận phân phối hạt cho máy gieo lạc. 2007 Cấp trường Chủ trì
3 Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp cho cây lúa và rau màu tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2007-2008 Cấp tỉnh Thành viên
4 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy đào lạc. 2008-2009 Cấp bộ Thành viên
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền. 2012-2013 Cấp bộ Thành viên
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò đốt than trấu tồn tính. 2013 Dự án IRRI Chủ trì
7 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị chưng lọc nước ngọt từ nước biển 2014 Cấp trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên. 2012 Tạp chí Khoa học, Đại học Huế
2 Nghiên cứu thiết kế mô hình sấy cá năng suất 500kg/mẻ 2013 Tạp chí Công nghiệp Nông thôn
Xác nhận của cơ quan Huế, ngày …. tháng …. năm 2015
Người khai kí tên

ThS. Phạm Xuân Phương

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here