CV Dinh Vuong Hung

0
261
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      ĐINH VƯƠNG HÙNG                               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:25-11-1958                                   Nơi sinh: Lệ Thủy, Quảng Bình
Quê quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế                 Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                                      Năm, nước nhận học vị: 2004
Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên chính, Trưởng phòng TCHC
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 17/53, đường Hàm Nghi, Phước Vĩnh, TP Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ: NR: 054 6258320 054 830782            DĐ: 0913 420362
Fax:                                                                      Email: dvhckcn1@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
Ngành học:    Cơ khí Nông Nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                  Năm tốt nghiệp: 1980

  1. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ khí Nông Nghiệp                 Năm cấp bằng: 1996
– Nơi đào tạo: Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội
– Nước đào tạo: Việt Nam

-Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ khí                                                       Năm tốt nghiệp: 2004
– Nơi đào tạo: Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội
– Nước đào tạo: Việt Nam

3. Ngoại ngữ: 1. Anh Văn Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/1980-2/1981 Trường SQ Thiết giáp Huấn luyện SQDB
2/1981-1984 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Huế Tổ phó Cơ khí-lái xe
1985- 2000 Bộ môn Cơ điện, trường Đại học Nông Lâm Huế Trưởng Bộ môn
2001-2009 ĐH Nông Lâm Huế Trưởng khoa CK-CN
1/2010- đến nay Đại học NL Huế Trưởng phòng TC-HC;
Phó Bí thư Đảng ủy Thường trực.

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy cán ép cây bàng sợi CE-1 1999-2000 Cấp Bộ GD&ĐT Chủ trì
2 Xác định thực trạng, xây dựng các giải pháp phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và sơ chế nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 2004-2005 B2004-08-03
Cấp Bộ GD&ĐT
Chủ trì
3 Xây dựng mô hình áp dụng CGHNN & sơ chế một số nông sản chính trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2004-2005 Dự án cấp tỉnh TT Huế thuộc CT NTMN Chủ trì
4 Xây dựng mô hình áp dụng CGHNN trong thu hoạch & sơ chế lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 2007-2008 Dự án cấp tỉnh QB thuộc CT KH-CN tỉnh Chủ trì
5 Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng CGHNN & chế biến nông sản trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 2007-2008 Đề tài cấp tỉnh Quảng Ngãi thuộc CT KH-CN của tỉnh Chủ trì
6 Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và ĐS cho nông hộ trên địa bàn tỉnh TT Huế. 2008-2009 Đề tài Cấp Bộ GD&ĐT Chủ trì
7 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy đập lúa dọc trục răng bản phù hợp các tỉnh miền Trung. 1994-1995 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
8 Chế tạo máy đập lúa dọc trục D-500. 1996 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
9 Nghiên cứu cải tiến máy gặt rải hàng cở nhỏ phù hợp nông hộ các tỉnh miền Trung. 1997 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
10 Chế tạo máy gặt lúa rải hàng GRH-0,9 và GRH-1,2 1998 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
11 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sấy cà phê cở nhỏ 2003 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
12 Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng tiến bộ kỹ thuật theo hướng CNH-H ĐH trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đề xuất các giải pháp phát triển. 2003-2004. Dự án KHCN cấp tỉnh Quảng Bình Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cán ép bàng sợi 1996  Luận án Thạc sĩ Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
2 Khảo sát một số trường hợp cán ép cây bàng sợi bằng cặp trục cán “bơi” 1998 Tạp chí Nông nghiệp và  Công nghiệp TP, số 10, (trang 436-438).
3 Tình hình nghiên cứu về máy đập bàng sợi ở nước ta hiện nay 1999 Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (NN&CNTP), số 2 (trang 95-96).
4 Một số kết quả nghiên cứu về máy cán ép cây có sợi xốp làm cơ sở để ứng dụng thiết kế máy cán ép cây bàng sợi 1999 Kết quả nghiên cứu Khoa học, Công nghệ Nông Lâm nghiệp 1998-1999, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, (528 trang).
5 Nghiên cứu một số trường hợp cán ép cây bàng sợi bằng cặp trục cán “bơi” 2000 Tạp chí NN&CNTP, số 10 (trang 447-448).
6 Nghiên cứu quá trình nén ép cây bàng sợi trên máy kéo-nén WE-300 2001 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), số 10, (trang 711-712).
7 Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số thông số tối ưu của máy cán ép cây bàng sợi 2002 Tạp chí NN&PTNT,  số 12, (trang 1095-1096).
8 Xây dựng mô hình lý thuyết cán ép cây có sợi xốp trong nông nghiệp bằng phương pháp giải tích”, 2003 Tạp chí NN&PTNT, số 6, (trang 798-702).
9 Nghiên cứu sự nén ép vật liệu kiểu búa rơi với bộ chặn đàn hồi 2003 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 11, (tr. 1400-1404).
10 Xây dựng mô hình giải tích để chọn kết cấu máy cán ép cây bàng sợi 2004 Tạp chí NN&PTNT, số 11(48), (trang 1544-1547).
11 Kết quả bước đầu nghiên cứu máy sấy hạt kiểu vít đứng SV-1. 2005 Tạp chí NN&PTNT, số 10 – 2005, trang 27-28.
12 Xây dựng mô hình cán ép nhiều trục các vật liệu thớ sợi xenlulô trong nông lâm nghiệp 2007 Tạp chí NN&PTNT, số 4 – 2007, trang 97-98.
13 Một số kết quả nghiên cứu về máy đập cây bàng sợi. 1997 Tuyển tập Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế, 1967-1997. NXB Nông nghiệp, trang 230-232.
14 Nghiên cứu quá trình ép cây có sợi xốp bằng trục các ép bơi. 1997 Tuyển tập Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế, 1967-1997. NXB Nông nghiệp, trang 234-239.
15 Một số kết quả nghiên cứu về máy cán ép cây có sợi xốp làm cơ sở để ứng dụng thiết kế máy cán ép cây bàng sợi 1999 .Kết quả nghiên cứu khoa học – Công nghệ Nông Lâm nghiệp 1998-1999, trường Đại học Nông Lâm Huế. NXB Nông nghiệp, trang 467-471.
16 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gặt lúa rải hàng cải tiến, cở nhỏ phù hợp với điều kiện sản xuất ở các tỉnh miền Trung. 1999 Kết quả nghiên cứu khoa học – Công nghệ Nông Lâm nghiệp 1998-1999, trường Đại học Nông Lâm Huế. NXB Nông nghiệp, trang 472-476.
17 Nghiên cứu áp dụng máy cắt lúa cải tiến từ máy cắt cỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu . 2002 Kết quả nghiên cứu khoa học – Công nghệ Nông Lâm nghiệp 2000-2002, trường Đại học Nông Lâm Huế. NXB Nông nghiệp, trang 383-387
18 Ứng dụng mô hình lưu biến để phân tích quá trình ứng suất – biến dạng của vật liệu có sợi xốp dưới tác dụng của trục cán. 2002 Tạp chí NN&PTNT số 12/2002, trang 1101 – 1102.
19 Nghiên cứu xác định các thông số tối ưu của máy đập lúa dọc trục răng bản đang sử dụng tại miền Trung 2002 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ nhất, kỹ niệm 45 năm Đại học Huế
20 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy bóc vỏ hạt vừng 2007 Tập Thông tin Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam.
21 Nghiên cứu thiết kế cải tiến và chế tạo mẫu thiết bị sấy hạt bằng năng lương mặt trời. 2009 Thông tin Cơ điện nông nghiệp và chế biến nông lâm sản, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, số 21/2009.
22 Nghiên cứu thiết kế cải tiến chế tạo mẫu thiết bị chưng lọc nước tinh khiết bằng năng lương mặt trời dùng cho gia đình 2010 Thông tin Cơ điện nông nghiệp và chế biến nông lâm sản, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, số 22/2010.
23 Enhance the Efficiency of Photovoltaic module by using Two-axis Automatic Solar Tracking System based on microcontroller and a new photo-sensor 2007 ENERTECH Conference, Greek, 2007 (http://www.leaderexpo.gr/en/node/160)
24 Propose a new photo-sensor for Two-axis automatic solar tracking system to enhance the efficiency and reduce the cost of Photovoltaic Energy System based on microcontroller 2008 ITHERM Conference, USA, May 2008 (accepted final paper)
25 Study and design of the rabbit coop for small-scale farms in Central Viet nam 2008 International workshop Organic rabbit farming based on forages, Cantho University, Cantho City, Vietnam. 25-27 November, 2008.
26 Thực trạng cơ giới hóa sản xuất  và sau thu hoạch lúa gạo ở khu vực miền Trung, Việt Nam – Giải  pháp phát triển 2009 Participatory Impact Pathway Analysis Workshop (PIPA) on Rice Postharvest. Khách Sạn Cao Su- Vũng Tàu, Việt Nam. 23-24 tháng 4 năm 2009.
27 Một số kết quả nghiên cứu sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hổn hợp đối lưu tự nhiên 2011 Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 2/2011 (ISSN 1859-4026).
Xác nhận của cơ quan  Huế, ngày ….  tháng ….  năm 2015
Người khai kí tên

     TS. Đinh Vương Hùng

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      ĐINH VƯƠNG HÙNG                               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:25-11-1958                                   Nơi sinh: Lệ Thủy, Quảng Bình
Quê quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế                 Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                                      Năm, nước nhận học vị: 2004
Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên chính, Trưởng phòng TCHC
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 17/53, đường Hàm Nghi, Phước Vĩnh, TP Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ: NR: 054 6258320 054 830782            DĐ: 0913 420362
Fax:                                                                      Email: dvhckcn1@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
Ngành học:    Cơ khí Nông Nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                  Năm tốt nghiệp: 1980

  1. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ khí Nông Nghiệp                 Năm cấp bằng: 1996
– Nơi đào tạo: Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội
– Nước đào tạo: Việt Nam

-Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ khí                                                       Năm tốt nghiệp: 2004
– Nơi đào tạo: Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội
– Nước đào tạo: Việt Nam

3. Ngoại ngữ: 1. Anh Văn Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/1980-2/1981 Trường SQ Thiết giáp Huấn luyện SQDB
2/1981-1984 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Huế Tổ phó Cơ khí-lái xe
1985- 2000 Bộ môn Cơ điện, trường Đại học Nông Lâm Huế Trưởng Bộ môn
2001-2009 ĐH Nông Lâm Huế Trưởng khoa CK-CN
1/2010- đến nay Đại học NL Huế Trưởng phòng TC-HC;
Phó Bí thư Đảng ủy Thường trực.

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy cán ép cây bàng sợi CE-1 1999-2000 Cấp Bộ GD&ĐT Chủ trì
2 Xác định thực trạng, xây dựng các giải pháp phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và sơ chế nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 2004-2005 B2004-08-03
Cấp Bộ GD&ĐT
Chủ trì
3 Xây dựng mô hình áp dụng CGHNN & sơ chế một số nông sản chính trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2004-2005 Dự án cấp tỉnh TT Huế thuộc CT NTMN Chủ trì
4 Xây dựng mô hình áp dụng CGHNN trong thu hoạch & sơ chế lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 2007-2008 Dự án cấp tỉnh QB thuộc CT KH-CN tỉnh Chủ trì
5 Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng CGHNN & chế biến nông sản trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 2007-2008 Đề tài cấp tỉnh Quảng Ngãi thuộc CT KH-CN của tỉnh Chủ trì
6 Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và ĐS cho nông hộ trên địa bàn tỉnh TT Huế. 2008-2009 Đề tài Cấp Bộ GD&ĐT Chủ trì
7 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy đập lúa dọc trục răng bản phù hợp các tỉnh miền Trung. 1994-1995 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
8 Chế tạo máy đập lúa dọc trục D-500. 1996 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
9 Nghiên cứu cải tiến máy gặt rải hàng cở nhỏ phù hợp nông hộ các tỉnh miền Trung. 1997 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
10 Chế tạo máy gặt lúa rải hàng GRH-0,9 và GRH-1,2 1998 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
11 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sấy cà phê cở nhỏ 2003 Cấp Bộ GD&ĐT Thành viên
12 Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng tiến bộ kỹ thuật theo hướng CNH-H ĐH trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đề xuất các giải pháp phát triển. 2003-2004. Dự án KHCN cấp tỉnh Quảng Bình Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cán ép bàng sợi 1996  Luận án Thạc sĩ Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
2 Khảo sát một số trường hợp cán ép cây bàng sợi bằng cặp trục cán “bơi” 1998 Tạp chí Nông nghiệp và  Công nghiệp TP, số 10, (trang 436-438).
3 Tình hình nghiên cứu về máy đập bàng sợi ở nước ta hiện nay 1999 Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (NN&CNTP), số 2 (trang 95-96).
4 Một số kết quả nghiên cứu về máy cán ép cây có sợi xốp làm cơ sở để ứng dụng thiết kế máy cán ép cây bàng sợi 1999 Kết quả nghiên cứu Khoa học, Công nghệ Nông Lâm nghiệp 1998-1999, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, (528 trang).
5 Nghiên cứu một số trường hợp cán ép cây bàng sợi bằng cặp trục cán “bơi” 2000 Tạp chí NN&CNTP, số 10 (trang 447-448).
6 Nghiên cứu quá trình nén ép cây bàng sợi trên máy kéo-nén WE-300 2001 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), số 10, (trang 711-712).
7 Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số thông số tối ưu của máy cán ép cây bàng sợi 2002 Tạp chí NN&PTNT,  số 12, (trang 1095-1096).
8 Xây dựng mô hình lý thuyết cán ép cây có sợi xốp trong nông nghiệp bằng phương pháp giải tích”, 2003 Tạp chí NN&PTNT, số 6, (trang 798-702).
9 Nghiên cứu sự nén ép vật liệu kiểu búa rơi với bộ chặn đàn hồi 2003 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 11, (tr. 1400-1404).
10 Xây dựng mô hình giải tích để chọn kết cấu máy cán ép cây bàng sợi 2004 Tạp chí NN&PTNT, số 11(48), (trang 1544-1547).
11 Kết quả bước đầu nghiên cứu máy sấy hạt kiểu vít đứng SV-1. 2005 Tạp chí NN&PTNT, số 10 – 2005, trang 27-28.
12 Xây dựng mô hình cán ép nhiều trục các vật liệu thớ sợi xenlulô trong nông lâm nghiệp 2007 Tạp chí NN&PTNT, số 4 – 2007, trang 97-98.
13 Một số kết quả nghiên cứu về máy đập cây bàng sợi. 1997 Tuyển tập Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế, 1967-1997. NXB Nông nghiệp, trang 230-232.
14 Nghiên cứu quá trình ép cây có sợi xốp bằng trục các ép bơi. 1997 Tuyển tập Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế, 1967-1997. NXB Nông nghiệp, trang 234-239.
15 Một số kết quả nghiên cứu về máy cán ép cây có sợi xốp làm cơ sở để ứng dụng thiết kế máy cán ép cây bàng sợi 1999 .Kết quả nghiên cứu khoa học – Công nghệ Nông Lâm nghiệp 1998-1999, trường Đại học Nông Lâm Huế. NXB Nông nghiệp, trang 467-471.
16 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gặt lúa rải hàng cải tiến, cở nhỏ phù hợp với điều kiện sản xuất ở các tỉnh miền Trung. 1999 Kết quả nghiên cứu khoa học – Công nghệ Nông Lâm nghiệp 1998-1999, trường Đại học Nông Lâm Huế. NXB Nông nghiệp, trang 472-476.
17 Nghiên cứu áp dụng máy cắt lúa cải tiến từ máy cắt cỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu . 2002 Kết quả nghiên cứu khoa học – Công nghệ Nông Lâm nghiệp 2000-2002, trường Đại học Nông Lâm Huế. NXB Nông nghiệp, trang 383-387
18 Ứng dụng mô hình lưu biến để phân tích quá trình ứng suất – biến dạng của vật liệu có sợi xốp dưới tác dụng của trục cán. 2002 Tạp chí NN&PTNT số 12/2002, trang 1101 – 1102.
19 Nghiên cứu xác định các thông số tối ưu của máy đập lúa dọc trục răng bản đang sử dụng tại miền Trung 2002 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ nhất, kỹ niệm 45 năm Đại học Huế
20 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy bóc vỏ hạt vừng 2007 Tập Thông tin Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam.
21 Nghiên cứu thiết kế cải tiến và chế tạo mẫu thiết bị sấy hạt bằng năng lương mặt trời. 2009 Thông tin Cơ điện nông nghiệp và chế biến nông lâm sản, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, số 21/2009.
22 Nghiên cứu thiết kế cải tiến chế tạo mẫu thiết bị chưng lọc nước tinh khiết bằng năng lương mặt trời dùng cho gia đình 2010 Thông tin Cơ điện nông nghiệp và chế biến nông lâm sản, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, số 22/2010.
23 Enhance the Efficiency of Photovoltaic module by using Two-axis Automatic Solar Tracking System based on microcontroller and a new photo-sensor 2007 ENERTECH Conference, Greek, 2007 (http://www.leaderexpo.gr/en/node/160)
24 Propose a new photo-sensor for Two-axis automatic solar tracking system to enhance the efficiency and reduce the cost of Photovoltaic Energy System based on microcontroller 2008 ITHERM Conference, USA, May 2008 (accepted final paper)
25 Study and design of the rabbit coop for small-scale farms in Central Viet nam 2008 International workshop Organic rabbit farming based on forages, Cantho University, Cantho City, Vietnam. 25-27 November, 2008.
26 Thực trạng cơ giới hóa sản xuất  và sau thu hoạch lúa gạo ở khu vực miền Trung, Việt Nam – Giải  pháp phát triển 2009 Participatory Impact Pathway Analysis Workshop (PIPA) on Rice Postharvest. Khách Sạn Cao Su- Vũng Tàu, Việt Nam. 23-24 tháng 4 năm 2009.
27 Một số kết quả nghiên cứu sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hổn hợp đối lưu tự nhiên 2011 Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 2/2011 (ISSN 1859-4026).
Xác nhận của cơ quan  Huế, ngày ….  tháng ….  năm 2015
Người khai kí tên

     TS. Đinh Vương Hùng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here