CV Nguyen Quang Lich

0
233
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      NGUYỄN QUANG LỊCH  Giới tính:       Nam
Ngày, tháng, năm sinh:        27-08-1981               Nơi sinh:        Hà Tĩnh
Quê quán:      Thạch Hà – Hà Tĩnh             Dân tộc:         Kinh
Học vị cao nhất:       Tiến sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2014, Úc
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 14/112 Trường Chinh, phường An Đông, TP Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:  054.3931150    DĐ: 0935757273
Fax:  054.3524923                              Email:quanglichckcn@huaf.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO1. Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngành học:    Công nghiệp và công trình nông thôn
Nước đào tạo:  Việt Nam                                                                 Năm tốt nghiệp: 2002
Bằng đại học 2:                                                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành:  Cơ điện tử                              Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Trường Đại Nam Đài Loan

  • Tiến sĩ chuyên ngành:   Cơ khí môi trường                            Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo:  Trường Đại Nam Úc, Ốt-trây-li-a

  • Tên luận án:Thiết kế hệ thống xử lý nước thải kết hợp cho quản lý chất thải từ ao nuôi tôm thâm canh tại khu vực đầm phá Tam Gang, Việt Nam.

3. Một số khóa đào ngắn hạn:

Nơi đào tạo

Thời gian

Nội dung đào tạo
Đại Học Nông Lâm Huế Tháng 9, 2003 An toàn thực phẩm và an ninh lương thực
Đại Học Nông Lâm Huế Tháng 9, 2004 Quản lý chất lượng nước
Đại Học Quốc Gia Chengkung Đài Loan Tháng 6 năm 2006 Kỹ thuật mô phỏng và thiết kế cơ khí chính xác
Trung Tâm Công nghệ cao Đài Loan, Hsinchu Taiwan Tháng 7, 2007 Máy tính hiệu năng cao và ứng dụng
Đại Học Humboldt, CHLB Đức Tháng 8, 2007 Ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp chính xác
Vũng Tàu, Do Viện Lúa Quốc Tế (IRRI) tổ chức Tháng 9, 2009 Kỹ năng tổ chức hội thảo cấp vùng, cấp quốc gia theo mô hình tương tác và sự tham gia của nhiều đối tượng
Tam Đảo, do IFS và IRD tổ chức Tháng 12, 2011 Phương pháp viết dự án trong khoa học môi trường

 

4. Ngoại ngữ: 1. Anh
2. Trung
Mức độ sử dụng:Thành thạo
Mức độ sử dụng:Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ năm 10/2002 đến năm 6/2005 Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
Từ 7/2005 đến 7/2007 Trường Đại học Nam Đài Loan Học thạc sĩ
Từ 8/2007 đến 6/2010 Trường Đại học Nông Lâm Huế ThS, Giảng viên
Từ 7/2010 – 2014 Trường Đại học Nam Úc Nghiên cứu sinh
2014 – 2015 Trường Đại học Nông Lâm Huế TS, Giảng viên
2015 – hiện tại Trường Đại học Nông Lâm Huế TS, Giảng viên, trưởng Bộ môn KTCSHT

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Thiết kế công cụ gieo lạc phù hợp với quy mô sản xuất hộ gia đình 2002 Đề tài cấp trường Chủ trì
2 Thiết kế chế tạo  mẫu máy ép mía phục vụ các cơ sở sản xuất nước mía trên tỉnh TT Huế 2003 Đề tài cấp trường Chủ trì
3 Nghiên cứu thiết kế hệ thống thông gió bán tự động cho trang trại chăn nuôi lợn tại Trung Tâm NC Vật Nuôi, Thủy An, TT Huế 2008 Đề tài cấp trường Chủ trì
4 Nghiên cứu xây dưng mô hình nhà lưới bán tự động phục vụ sản xuất rau an toàn và hoa tươi phù hợp với điều kiện Hà Tĩnh 2009-2010 Đề tài cấp tỉnh Hà Tĩnh Chủ trì
5 Quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và bố trí dân cư giai đoạn 2011-2020 huyện Phước Sơn, Quảng Nam 2011-2012 Dự án cấp tỉnh Quảng Nam (Nguồn vốn NQ30a) Chủ trì
6 Xây dựng Khung chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 2008-2010 Dự án PTGV THPT-TCCN, Bộ Giáo Dục&Đào Tạo Thư ký dự án (Chủ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐHNL)
7 Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn giáo viên TCCN về năng lực sử dụng thiết bị 2009-2010 Dự án PTGV THPT-TCCN, Bộ Giáo Dục&Đào Tạo Thư ký dự án (Chủ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐHNL)
8 Nghiên cứu thiết kế máy sấy cà phê cở nhỏ phù hợp với quy mô các hộ trồng cà phê ở Miền Trung và Tây Nguyên 2002-2003 Đề tài cấp bộ trọng điểm Thành viên
9 Xây dựng mô hình nông hộ – hợp tác xã ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2004-2006 Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành viên
10 Nghiên cứu thiết kế máy rãi hom mía 2004-2005 Đề tài cấp bộ trọng điểm Thư ký đề tài
11 Nghiên cứu xây dựng mô hình nông hộ – trang trại ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp và sơ chế bảo quản nông sản tại tỉnh Quảng Ngãi 2007-2009 Tỉnh Quảng Ngãi Thành viên
Nghiên cứu giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam 2009-2014 Dự án do IRRI tài trợ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Tái sử dụng bả thải từ chế biến cà phê nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ sản xuất cà phê tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 2003 Tạp chí Khoa học Môi trường, Trung tâm Môi trường, Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 8, 2003.
2 Nghiên cứu quy trình tái sử dụng bả thải từ chế biến cà phê làm phân sinh học tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 2003 Tạp chí Khoa học Môi trường, Trung tâm Môi trường, Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 8, 2003.
3 Quản lý và sử dụng nguồn nước cho phát triển nông thôn 2005 Kỷ yếu hội nghị Khoa học (BAN) do DAAD, Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ
4 Khí Biogas –Áp dụng vào điều kiện thực tiễn ở nông thôn Việt Nam, 2006 Kỷ yếu hội nghị khoa học về áp dụng các tiến bộ khoa học trong tái tạo nguồn năng lượng (ISAT 2006), Đại học Nam Đài Loan
5 Ảnh hưởng của việc tái sử dụng khí thải của động cơ HCCI đến môi trường sống 2006 Tạp chí Cơ khí quốc gia Đài Loan, số 23 năm 2006
6 Ảnh hưởng của khí thải động cơđến môi trường và hoạt động sốngở các thành phố Việt Nam 2007 Kỷ yếu hội nghị các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần 2 (VEF), đại học Bách Khoa Hà Nội, 25 – 28/7/2007
7 Thiết kế hệ thống chuồng trại chăn nuôi phù hợp với nông hộở nông thôn miền Trung 2008 Hội Thảo Quốc Tế vềứng dụng công nghệ cảm biến trong nâng cao năng suất của quá trình chế biến và làm vườn, Đại học Humboldt, Berlin, CHLB Đức
8 Nghiên cứu thiết kế hệ thống chuồng nuôi thỏ phù hợp với quy mô sản xuất nông hộ ở miền Trung, Việt Nam 2008 Kỷ yếu hội Thảo Quốc Tế Về Mô Hình Chăn Nuôi Thỏ Bền Vững, đại Học Cần Thơ
9 Ảnh hưởng của khí thải động cơ đến sức khoẻ của người dân ở khu vực đô thị 2009 Kỷ yếu hội thảo Năng Lượng Mới- New Deli, Ấn độ
10 Cơ giới hoá sau thu hoạch lúa ở miền Trung- Thực trạng và giải pháp 2009 Hội thảo quốc tế Sau Thu hoạch Lúa gạo ở Miền trung (PIPA), Huế tháng 7, 2009
11 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa ở Việt Nam- Mô hình thức ứng với BĐKH 2010 Hội thảo về Lúa Gạo Việt Nam 2010, Hà Nội tháng 11,2010
12 Ứng dụng GIS trong đánh giá ô nhiễm của hồ nuôi tôm thâm canh 2010 Hội thảo về ứng dụng mô hình SWAT trong quản lý tài nguyên
13 Ảnh hưởng của nôi tôm thâm canh đến khu vực đầm phá Tam Giang, Cầu Hai. 2011 Hội thảo Thủy Sản Châu Á, Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 4 năm 2011.
14 Thiết kế và ứng dụng máng nghiêng cho loại thải khí ammonia trong nước thải nuôi tôm thâm canh ở miền Trung, Việt Nam 2012 Hội thảo quốc tế về Nông nghiệp và Hệ thống kỹ thuật sinh học cho phù hợp với Châu Á: Cơ hội và Thách Thức, ABEASOC, TP Hồ Chí Minh 29-30/3/2012
15 Tối ưu hóa thông số cấu tạo cuat tầng cấp và máng nghiêng cho việc tăng DO và giảm NH3 trong nước thải nuôi tôm chân trắng ở Việt Nam 2012 Hội thảo quốc tế APCAB 2012, Adelaide, Australia, 9-12 tháng 7 năm 2012
16 Biodegradation of organic matter f-rom intensive shrimp culture using gray mullet (Mugil cephalus) 2013 Asian-Pacific Aquaculture 2013 (APA13), Ho Chi Minh City, Vietnam, December 10 – 13, 2013.
17 Biodegradation of organic matter f-rom intensive shrimp culture in Tam Giang lagoon, Vietnam by using incorporation of finfish and mangrove snails. 2013 Aquaculture conference: To the Next 40 Years of Sustainable Global Aquaculture 3rd -7th November 2013 Palacio de Congresos de Canarias, Las Palmas, Gran Canaria,
18 Screening potential finfish species and their optimal stocking density for maximizing organic matter removal f-rom intensive shrimp farm effluent, 2013 Aquaculture conference: To the Next 40 Years of Sustainable Global Aquaculture 3rd -7th November 2013 Palacio de Congresos de Canarias, Las Palmas, Gran Canaria, Spain.
19 Biodegradation of organic matter f-rom intensive shrimp farm wastewater using mangrove snail (Cerithidea obtuse), 2013 CleanUP2013, September 15-18, 2013 Melbourne, Australia
20 Nghiên cứu xử lý tổng ammoni nitơ(tan) trong nước
Thải nuôi tôm chân trắng (litopenaeus vannamei) ởcông ty cổ
Phần Trường Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế
2014 Tạp chí Đại Học Huế

 

Xác nhận của cơ quan Huế, ngày ….. tháng ……  năm 2015
Người khai kí tên

TS. Nguyễn Quang Lịch

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      NGUYỄN QUANG LỊCH  Giới tính:       Nam
Ngày, tháng, năm sinh:        27-08-1981               Nơi sinh:        Hà Tĩnh
Quê quán:      Thạch Hà – Hà Tĩnh             Dân tộc:         Kinh
Học vị cao nhất:       Tiến sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2014, Úc
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 14/112 Trường Chinh, phường An Đông, TP Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:  054.3931150    DĐ: 0935757273
Fax:  054.3524923                              Email:quanglichckcn@huaf.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO1. Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngành học:    Công nghiệp và công trình nông thôn
Nước đào tạo:  Việt Nam                                                                 Năm tốt nghiệp: 2002
Bằng đại học 2:                                                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành:  Cơ điện tử                              Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Trường Đại Nam Đài Loan

  • Tiến sĩ chuyên ngành:   Cơ khí môi trường                            Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo:  Trường Đại Nam Úc, Ốt-trây-li-a

  • Tên luận án:Thiết kế hệ thống xử lý nước thải kết hợp cho quản lý chất thải từ ao nuôi tôm thâm canh tại khu vực đầm phá Tam Gang, Việt Nam.

3. Một số khóa đào ngắn hạn:

Nơi đào tạo

Thời gian

Nội dung đào tạo
Đại Học Nông Lâm Huế Tháng 9, 2003 An toàn thực phẩm và an ninh lương thực
Đại Học Nông Lâm Huế Tháng 9, 2004 Quản lý chất lượng nước
Đại Học Quốc Gia Chengkung Đài Loan Tháng 6 năm 2006 Kỹ thuật mô phỏng và thiết kế cơ khí chính xác
Trung Tâm Công nghệ cao Đài Loan, Hsinchu Taiwan Tháng 7, 2007 Máy tính hiệu năng cao và ứng dụng
Đại Học Humboldt, CHLB Đức Tháng 8, 2007 Ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp chính xác
Vũng Tàu, Do Viện Lúa Quốc Tế (IRRI) tổ chức Tháng 9, 2009 Kỹ năng tổ chức hội thảo cấp vùng, cấp quốc gia theo mô hình tương tác và sự tham gia của nhiều đối tượng
Tam Đảo, do IFS và IRD tổ chức Tháng 12, 2011 Phương pháp viết dự án trong khoa học môi trường

 

4. Ngoại ngữ: 1. Anh
2. Trung
Mức độ sử dụng:Thành thạo
Mức độ sử dụng:Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ năm 10/2002 đến năm 6/2005 Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
Từ 7/2005 đến 7/2007 Trường Đại học Nam Đài Loan Học thạc sĩ
Từ 8/2007 đến 6/2010 Trường Đại học Nông Lâm Huế ThS, Giảng viên
Từ 7/2010 – 2014 Trường Đại học Nam Úc Nghiên cứu sinh
2014 – 2015 Trường Đại học Nông Lâm Huế TS, Giảng viên
2015 – hiện tại Trường Đại học Nông Lâm Huế TS, Giảng viên, trưởng Bộ môn KTCSHT

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Thiết kế công cụ gieo lạc phù hợp với quy mô sản xuất hộ gia đình 2002 Đề tài cấp trường Chủ trì
2 Thiết kế chế tạo  mẫu máy ép mía phục vụ các cơ sở sản xuất nước mía trên tỉnh TT Huế 2003 Đề tài cấp trường Chủ trì
3 Nghiên cứu thiết kế hệ thống thông gió bán tự động cho trang trại chăn nuôi lợn tại Trung Tâm NC Vật Nuôi, Thủy An, TT Huế 2008 Đề tài cấp trường Chủ trì
4 Nghiên cứu xây dưng mô hình nhà lưới bán tự động phục vụ sản xuất rau an toàn và hoa tươi phù hợp với điều kiện Hà Tĩnh 2009-2010 Đề tài cấp tỉnh Hà Tĩnh Chủ trì
5 Quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và bố trí dân cư giai đoạn 2011-2020 huyện Phước Sơn, Quảng Nam 2011-2012 Dự án cấp tỉnh Quảng Nam (Nguồn vốn NQ30a) Chủ trì
6 Xây dựng Khung chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 2008-2010 Dự án PTGV THPT-TCCN, Bộ Giáo Dục&Đào Tạo Thư ký dự án (Chủ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐHNL)
7 Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn giáo viên TCCN về năng lực sử dụng thiết bị 2009-2010 Dự án PTGV THPT-TCCN, Bộ Giáo Dục&Đào Tạo Thư ký dự án (Chủ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐHNL)
8 Nghiên cứu thiết kế máy sấy cà phê cở nhỏ phù hợp với quy mô các hộ trồng cà phê ở Miền Trung và Tây Nguyên 2002-2003 Đề tài cấp bộ trọng điểm Thành viên
9 Xây dựng mô hình nông hộ – hợp tác xã ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2004-2006 Tỉnh Thừa Thiên Huế Thành viên
10 Nghiên cứu thiết kế máy rãi hom mía 2004-2005 Đề tài cấp bộ trọng điểm Thư ký đề tài
11 Nghiên cứu xây dựng mô hình nông hộ – trang trại ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp và sơ chế bảo quản nông sản tại tỉnh Quảng Ngãi 2007-2009 Tỉnh Quảng Ngãi Thành viên
Nghiên cứu giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam 2009-2014 Dự án do IRRI tài trợ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Tái sử dụng bả thải từ chế biến cà phê nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ sản xuất cà phê tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 2003 Tạp chí Khoa học Môi trường, Trung tâm Môi trường, Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 8, 2003.
2 Nghiên cứu quy trình tái sử dụng bả thải từ chế biến cà phê làm phân sinh học tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 2003 Tạp chí Khoa học Môi trường, Trung tâm Môi trường, Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 8, 2003.
3 Quản lý và sử dụng nguồn nước cho phát triển nông thôn 2005 Kỷ yếu hội nghị Khoa học (BAN) do DAAD, Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ
4 Khí Biogas –Áp dụng vào điều kiện thực tiễn ở nông thôn Việt Nam, 2006 Kỷ yếu hội nghị khoa học về áp dụng các tiến bộ khoa học trong tái tạo nguồn năng lượng (ISAT 2006), Đại học Nam Đài Loan
5 Ảnh hưởng của việc tái sử dụng khí thải của động cơ HCCI đến môi trường sống 2006 Tạp chí Cơ khí quốc gia Đài Loan, số 23 năm 2006
6 Ảnh hưởng của khí thải động cơđến môi trường và hoạt động sốngở các thành phố Việt Nam 2007 Kỷ yếu hội nghị các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần 2 (VEF), đại học Bách Khoa Hà Nội, 25 – 28/7/2007
7 Thiết kế hệ thống chuồng trại chăn nuôi phù hợp với nông hộở nông thôn miền Trung 2008 Hội Thảo Quốc Tế vềứng dụng công nghệ cảm biến trong nâng cao năng suất của quá trình chế biến và làm vườn, Đại học Humboldt, Berlin, CHLB Đức
8 Nghiên cứu thiết kế hệ thống chuồng nuôi thỏ phù hợp với quy mô sản xuất nông hộ ở miền Trung, Việt Nam 2008 Kỷ yếu hội Thảo Quốc Tế Về Mô Hình Chăn Nuôi Thỏ Bền Vững, đại Học Cần Thơ
9 Ảnh hưởng của khí thải động cơ đến sức khoẻ của người dân ở khu vực đô thị 2009 Kỷ yếu hội thảo Năng Lượng Mới- New Deli, Ấn độ
10 Cơ giới hoá sau thu hoạch lúa ở miền Trung- Thực trạng và giải pháp 2009 Hội thảo quốc tế Sau Thu hoạch Lúa gạo ở Miền trung (PIPA), Huế tháng 7, 2009
11 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa ở Việt Nam- Mô hình thức ứng với BĐKH 2010 Hội thảo về Lúa Gạo Việt Nam 2010, Hà Nội tháng 11,2010
12 Ứng dụng GIS trong đánh giá ô nhiễm của hồ nuôi tôm thâm canh 2010 Hội thảo về ứng dụng mô hình SWAT trong quản lý tài nguyên
13 Ảnh hưởng của nôi tôm thâm canh đến khu vực đầm phá Tam Giang, Cầu Hai. 2011 Hội thảo Thủy Sản Châu Á, Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 4 năm 2011.
14 Thiết kế và ứng dụng máng nghiêng cho loại thải khí ammonia trong nước thải nuôi tôm thâm canh ở miền Trung, Việt Nam 2012 Hội thảo quốc tế về Nông nghiệp và Hệ thống kỹ thuật sinh học cho phù hợp với Châu Á: Cơ hội và Thách Thức, ABEASOC, TP Hồ Chí Minh 29-30/3/2012
15 Tối ưu hóa thông số cấu tạo cuat tầng cấp và máng nghiêng cho việc tăng DO và giảm NH3 trong nước thải nuôi tôm chân trắng ở Việt Nam 2012 Hội thảo quốc tế APCAB 2012, Adelaide, Australia, 9-12 tháng 7 năm 2012
16 Biodegradation of organic matter f-rom intensive shrimp culture using gray mullet (Mugil cephalus) 2013 Asian-Pacific Aquaculture 2013 (APA13), Ho Chi Minh City, Vietnam, December 10 – 13, 2013.
17 Biodegradation of organic matter f-rom intensive shrimp culture in Tam Giang lagoon, Vietnam by using incorporation of finfish and mangrove snails. 2013 Aquaculture conference: To the Next 40 Years of Sustainable Global Aquaculture 3rd -7th November 2013 Palacio de Congresos de Canarias, Las Palmas, Gran Canaria,
18 Screening potential finfish species and their optimal stocking density for maximizing organic matter removal f-rom intensive shrimp farm effluent, 2013 Aquaculture conference: To the Next 40 Years of Sustainable Global Aquaculture 3rd -7th November 2013 Palacio de Congresos de Canarias, Las Palmas, Gran Canaria, Spain.
19 Biodegradation of organic matter f-rom intensive shrimp farm wastewater using mangrove snail (Cerithidea obtuse), 2013 CleanUP2013, September 15-18, 2013 Melbourne, Australia
20 Nghiên cứu xử lý tổng ammoni nitơ(tan) trong nước
Thải nuôi tôm chân trắng (litopenaeus vannamei) ởcông ty cổ
Phần Trường Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế
2014 Tạp chí Đại Học Huế

 

Xác nhận của cơ quan Huế, ngày ….. tháng ……  năm 2015
Người khai kí tên

TS. Nguyễn Quang Lịch

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here