HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ “NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM GABA BỞI PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM”; MÃ SỐ: DHH2021-02-148, DO THS. TRẦN THANH QUỲNH ANH CHỦ NHIỆM

0
282

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại phòng họp số 1, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế: “Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất chế phẩm GABA bởi Pediococcus acidilactici ở quy mô phòng thí nghiệm” do ThS. Trần Thanh Quỳnh Anh làm chủ nhiệm. Sau 2 năm triển khai, nhóm đã công bố 01 bài báo thuộc tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam và 01 bài báo thuộc Tạp chí khoa học Đại học Huế, hướng dẫn thành công 02 khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành CNTP và ngành ĐBCL&ATTP, bảo vệ thành công 01 chuyên đề nghiên cứu sinh đúng hướng nghiên cứu đề tài, 01 quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm GABA ở quy mô phòng thí nghiệm, có đầy đủ thông số công nghệ. Hội đồng đã kết luận: các sản phẩm đạt được đúng với số lượng đăng ký, chất lượng sản phẩm đảm bảo. Đánh giá của hội đồng: Đạt.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Nguồn tin Võ Thị Thu Hằng

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here