CV Vo Van Quoc Bao

0
325
ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 05 năm 2019

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Võ Văn Quốc Bảo                    Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1978         Nơi sinh: TP Huế

Quê quán: Thừa Thiên Huế                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                             Năm, nước nhận học vị: 2015-Cộng hòa Pháp

Chức danh khoa học cao nhất:                  Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): – Bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm, Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 50 Đoàn Thị Điểm, TP Huế

Điện thoại liên hệ: CQ: 02343514294          NR:                         DĐ: 0911 34 6855

Fax:                                                                   Email: vovanquocbao@huaf.edu.vn

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 2. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Ngành học: Hóa thực phẩm

Nước đào tạo: Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng đại học 2:                                                Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học:
 • Thạc sĩ ngành/ chuyên ngành: CN thực phẩm và đồ uống Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

 • Tên luận văn: Nghiên cứu chế tạo màng bao từ tinh bột sắn và ứng dụng trong Kỹ thuật bao gói TP
 • Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học thực phẩm    Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Cộng hòa Pháp

 • Tên luận án: Exploration fonctionnelle de la réponse au stress chez des micro-organismes d’intérêt technologique: Dynamique de la réponse membranaire suite au stress éthanolique chez Sacchromyces cerevisiae
 1. Ngoại ngữ: 1. Pháp Mức độ sử dụng: Khá
 2. Anh                             Mức độ sử dụng: Giao tiếp

III.  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CHUYÊN MÔN

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm
2001-nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giảng viên
2010-2011 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Trưởng BM CNSTH
 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành,
Đại học)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30 kg tinh bột nghệ /ngày tại tỉnh Quảng Trị 2016-2019 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh Tham gia
2 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm nano bạc có bổ sung chitosan nhằm ứng dụng bảo quản quả quýt Hương Cần tại Thừa
Thiên Huế
2018-2019 ĐH Huế Chủ trì
3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để đa dạng hóa sản phẩm từ trái vả (Ficus Auriculata lour) tại Thừa Thiên Huế 2017-2018 ĐH Huế Chủ trì
4 Điều tra thực trạng sau thu hoạch và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tỏn thất sau thu hoạch của một số nông sản chính (mía, cacao, dưa hấu, sắn, lúa) tại tỉnh
Quảng Ngãi.
2003-2005 Đề tài
liên kết
tỉnh Quảng Ngãi
Tham gia
5 Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ sen phục vụ tiêu dùng Thừa Thiên Huế 2002-2004 Cấp
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tham gia

 

 1. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Prospects for Food Fermentation in South-East Asia, Topics From the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the End of the AsiFood Erasmus+Project

 

 

Yves Waché, Thuy-Le Do, Maxime Haure Phu-Ha Ho, Anil Kumar Anal, Van-Viet-Man Le, Wen-Jun Li, Hélène Licandro,Da Lorn, Mai-Huong Ly-Chatain, Dzung-Hoang Nguyen Nguyen, Hai-Vu Pham, ,Dominique Valentin, Quoc-Bao Vo-Van, Kitiya Vongkamjan, Duc-Chien Vu,Nguyen-Thanh Vu and Son Chu-Ky African Journal of Pharmacy and

Pharmacology. Vol. 7(22), pp. 1448-1454.

2 Biomimetic Synthesis of Silver Nanoparticles for Preparing Preservative Solutions for Mandarins (Citrus Deliciosa Tenore) Vo-Van Quoc Bao,
Le Dai Vuong,
and Le Van Luan
Nano LIFE 08, Issue 01, 1850003 (2018)
3 Green synthesis of silver nanoparticles from fresh leaf extract of centella asiatica and their applications Le Dai Vuong, Nguyen Dinh Tung Luan, Dao Duy Hong Ngoc, Phan Tuan Anh,
Vo-Van Quoc Bao
International Journal of Nanoscience,
Số: 8,

 

 

Xác nhận của

Trường Đại học Nông Lâm

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người khai lý lịch

 

 

 

 

TS. Võ Văn Quốc Bảo

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here