CV Tran Thanh Quynh Anh

0
303
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Trần Thanh Quỳnh Anh

 

2. Năm sinh:19/01/1981 3. Giới tính:Nữ

 

4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2009

 

5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:

 

6. Địa chỉ: 301 B2 chung cư Xuân Diệu, Thành Phố Huế

 

7. Điện thoại: 0914230900 Email: tranthanhquynhanh@huaf.edu.vn
8. Fax:

 

9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 – Phùng Hưng, Thành phố Huế
Điện thoại Cơ quan:

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ sau thu hoạch 2003
Thạc sỹ Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm và đồ uống 2009
Chứng chỉ Sở GD và ĐT Huế Tiếng anh trình độ B 2002
Chứng chỉ Trung tâm tin học Lạc Hồng Tin học văn phòng, trình độ A 2002
Chứng chỉ Đại học Nông Lâm, ĐH Huế Lý luận chính trị 2004
Chứng chỉ Đại học Huế PPL nghiên cứu khoa học 2004
Chứng chỉ Đại học Huế PPL giảng dạy đại học 2004

 

11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1987 01/09/1999 Học sinh cấp I, II, III tại Thành phố Huế Đi học
2 01/09/1999 01/06/2003 Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Huế Đi học
3 01/06/2003 Hiện nay Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm Công tác tại trường

 

12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ sấy thăng hoa sản phẩm Natto Kỷ yếu Khoa học trẻ Việt Nam Tiếng Việt 2010 27
2  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố(trạng thái nguyên liệu, dung môi chiết, thời gian chiết và lượng xúc tác) đến hàm lượng chlorophyll thu nhận từ rau ngót  Tạp chí khoa học Đại Học Huế  Tiếng Việt 2014  7
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của hai thông số kỹ thuật (thời gian ngâm, nồng độ muối) đến chất lượng sản phẩm măng muối chua  Tạp chí khoa học Đại Học Huế  Tiếng Việt 2014  215

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến công nghệ sấy thăng hoa sản phẩm Natto 2009 Đề tài cấp trường x Chủ trì
2 Bước đầu khảo sát khả năng kháng khuẩn của cây sả 2012 Đề tài Sinh viên x Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột gia vị từ gừng. 2014 Đề tài cấp trường x Thành viên

 

16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
18. Học phần đang giảng dạy:
– Phân tích thực phẩm
– Sinh Vật Hại nông sản sau thu hoạch

                                                                                                                                          Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Trần Thanh Quỳnh Anh

 

2. Năm sinh:19/01/1981 3. Giới tính:Nữ

 

4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2009

 

5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:

 

6. Địa chỉ: 301 B2 chung cư Xuân Diệu, Thành Phố Huế

 

7. Điện thoại: 0914230900 Email: tranthanhquynhanh@huaf.edu.vn
8. Fax:

 

9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 – Phùng Hưng, Thành phố Huế
Điện thoại Cơ quan:

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường ĐH Nông Lâm Huế Công nghệ sau thu hoạch 2003
Thạc sỹ Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm và đồ uống 2009
Chứng chỉ Sở GD và ĐT Huế Tiếng anh trình độ B 2002
Chứng chỉ Trung tâm tin học Lạc Hồng Tin học văn phòng, trình độ A 2002
Chứng chỉ Đại học Nông Lâm, ĐH Huế Lý luận chính trị 2004
Chứng chỉ Đại học Huế PPL nghiên cứu khoa học 2004
Chứng chỉ Đại học Huế PPL giảng dạy đại học 2004

 

11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1987 01/09/1999 Học sinh cấp I, II, III tại Thành phố Huế Đi học
2 01/09/1999 01/06/2003 Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Huế Đi học
3 01/06/2003 Hiện nay Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm Công tác tại trường

 

12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ sấy thăng hoa sản phẩm Natto Kỷ yếu Khoa học trẻ Việt Nam Tiếng Việt 2010 27
2  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố(trạng thái nguyên liệu, dung môi chiết, thời gian chiết và lượng xúc tác) đến hàm lượng chlorophyll thu nhận từ rau ngót  Tạp chí khoa học Đại Học Huế  Tiếng Việt 2014  7
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của hai thông số kỹ thuật (thời gian ngâm, nồng độ muối) đến chất lượng sản phẩm măng muối chua  Tạp chí khoa học Đại Học Huế  Tiếng Việt 2014  215

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến công nghệ sấy thăng hoa sản phẩm Natto 2009 Đề tài cấp trường x Chủ trì
2 Bước đầu khảo sát khả năng kháng khuẩn của cây sả 2012 Đề tài Sinh viên x Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột gia vị từ gừng. 2014 Đề tài cấp trường x Thành viên

 

16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
18. Học phần đang giảng dạy:
– Phân tích thực phẩm
– Sinh Vật Hại nông sản sau thu hoạch

                                                                                                                                          Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here