CV Le Anh Phuc

0
390
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: LÊ ANH PHÚC
2. Năm sinh: 1985 3. Giới tính: Nam
4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 1/32 Bùi Xuân Phái – Thủy Dương – Hương Thủy – Huế
7. Điện thoại: +84932545309 Email: anhphuc.ckcn@gmail.com, leanhphuc@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS. TS Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, thành Phố Huế
Điện thoại Cơ quan: 054. 35259238
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung – Trung Quốc Điện tử Viễn thông 2011
Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Điện tử Viễn thông 2008
Tin học
Trình độ A
Trường Đại học Khoa học Huế Trình độ A 2013
 Chuyên viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Lý luận chính trị 2012
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1991 01/08/1996 Học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Huế Đi học
2 01/09/1996 31/05/2000 Học sinh Trường PTCS Thống Nhất, Huế Đi học
3 01/09/2000 31/05/2003 Học sinh Trường PTTH Nguyễn Huệ, Huế Đi học
4 01/09/2003 30/06/2008 Sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, TP Đà Nẵng Đi học
5 01/07/2008 01/07/2009 Kỹ sư thiết kế bộ nhớ nhúng SDS, TP Đà Nẵng Làm việc
6 01/09/2009 01/06/2011 Sinh viên trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung – Trung Quốc Đi học
7 01/01/2013 30/09/2014 Bệnh viện TW Huế Làm việc
8 01/11/2014 Nay Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổ bộ môn Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
STT Tên giải thưởng Nội dung Năm cấp
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

STT Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
1 Tham gia cuộc thi Robocon 2006 – ENT#2 : Đề thi “Xây dựng toà tháp đôi cao nhất thế giới”
2 Tham gia cuộc thi Robocon 2007 – ENT#V  : Đề thi “Khám phá vịnh Hạ Long”

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: LÊ ANH PHÚC
2. Năm sinh: 1985 3. Giới tính: Nam
4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 1/32 Bùi Xuân Phái – Thủy Dương – Hương Thủy – Huế
7. Điện thoại: +84932545309 Email: anhphuc.ckcn@gmail.com, leanhphuc@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS. TS Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, thành Phố Huế
Điện thoại Cơ quan: 054. 35259238
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung – Trung Quốc Điện tử Viễn thông 2011
Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Điện tử Viễn thông 2008
Tin học
Trình độ A
Trường Đại học Khoa học Huế Trình độ A 2013
 Chuyên viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Lý luận chính trị 2012
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1991 01/08/1996 Học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Huế Đi học
2 01/09/1996 31/05/2000 Học sinh Trường PTCS Thống Nhất, Huế Đi học
3 01/09/2000 31/05/2003 Học sinh Trường PTTH Nguyễn Huệ, Huế Đi học
4 01/09/2003 30/06/2008 Sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, TP Đà Nẵng Đi học
5 01/07/2008 01/07/2009 Kỹ sư thiết kế bộ nhớ nhúng SDS, TP Đà Nẵng Làm việc
6 01/09/2009 01/06/2011 Sinh viên trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung – Trung Quốc Đi học
7 01/01/2013 30/09/2014 Bệnh viện TW Huế Làm việc
8 01/11/2014 Nay Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổ bộ môn Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
STT Tên giải thưởng Nội dung Năm cấp
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

STT Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
1 Tham gia cuộc thi Robocon 2006 – ENT#2 : Đề thi “Xây dựng toà tháp đôi cao nhất thế giới”
2 Tham gia cuộc thi Robocon 2007 – ENT#V  : Đề thi “Khám phá vịnh Hạ Long”

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here