Seminar “KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG TRONG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP VÀ PHỎNG VẤN VIỆC LÀM”

0
394

Thiết thực chào mừng ngày Lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11. Lớp CNKTCK51, hiện đang học năm thứ 3 chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí đã tổ chức buổi Seminar trong ngày 16/11/2019 với chủ đề “KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG TRONG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP VÀ PHỎNG VẤN VIỆC LÀM” nhằm mục đích phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp trong việc thực tập thực tế tại xưởng thực hành, các doanh nghiệp và phỏng vấn việc làm của sinh viên ngành học Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Buổi Seminar đã có sự tham gia và nhận được những chia sẻ rất bổ ích và ý nghĩa của toàn thể giảng viên Bộ môn, CVHT Hồ Nhật Phong và sinh viên các Khóa 50, 51, 52, 53 chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ khí-Công nghệ, ĐH Nông Lâm Huế.

Thay mặt Bộ môn, TS. Đỗ Minh Cường đánh giá rất cao về hoạt động của lớp CNKTCK51 và các lớp tham gia. Qua hoạt động này, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực để các em học tập và chuẩn bị những kinh nghiệm cần thiết cho lập nghiệp, tiếp cận với thế giới việc làm, đáp ứng chuẩn đầu ra của thực tiễn, là sự phát triển bền vững của ngành học. Hoạt động này nên được tiếp tục duy trì như hoạt động truyền thống của ngành, đồng thời cần có sự kết hợp và đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng cùng tham gia chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh:

ThS. Hồ Nhật Phong

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here