RẤT NHIỀU VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH GIA LAI NĂM 2022 LIÊN QUAN ĐẾN 06 NGÀNH HỌC KHOA CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ

0
318

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Ở CÁC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CỦA TỈNH GIA LAI NĂM 2022

Căn cứ vào Kế hoạch số: 499/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoach tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022, với 06 chuyên ngành thuộc Khoa Cơ khí và Công nghệ:

1. Ngành Công nghệ thực phẩm

2. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

3. Ngành Công nghệ sau thu hoạch

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5. Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

6. Ngành Kỹ thuật cơ điện tử

(Thông tin chi tiết cụ thể như 02 file đính kèm)

Bieu nhu cầu 123 chi tiêu kem KH tuyên dung – chính thức.signed

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022.signed.signed.signed

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here