THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA NCAET-2019

0
287

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA

“Nghiên cứu ứng dụng cơ khí – công nghệ đáp ứng công nghiệp 4.0” năm 2019 (NCAET-2019)

Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng cơ khí – công nghệ đáp ứng công nghiệp 4.0” năm 2019 là hội thảo đầu tiên được tổ chức bởi Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm thúc đẩy và tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật đặt ra trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng KHCN vào đời sống và sản xuất.

1. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO
Hội thảo tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu sau đây:
– Kỹ thuật cơ khí
– Kỹ thuật xây dựng
– Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa
– Công nghệ thực phẩm
– Công nghệ sau thu hoạch
– Vệ sinh an toàn thực phẩm

2. THỂ LỆ GỬI BÀI
– Bài báo gửi Hôi thảo phải là bài chưa công bố và trình bày theo mẫu quy định (xem mục 3);
– Bài báo có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (bài báo dài không qúa 7 trang).

3. ĐIẠ CHỈ VÀ THỜI GIAN NHẬN BÀI
– Bài viết gửi về địa chỉ email: ncaetconference2019@gmail.com
– Thời han: ̣
+  Nôp ̣ tóm tắt: 15/12/2018 (tải mẫu Tóm tắt bài báo)
+ Thông báo chấp nhận tóm tắt: 20/12/2019
+  Nộp bài báo hoàn chỉnh: 15/02/2019 (tải mẫu Bài báo hoàn chỉnh)
+ Thông báo chấp nhận đăng Tạp chí: 30/5/2019
– Bài viết được gửi trực tiếp qua điạ chỉ email ghi rõ : họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tac giả.

Bài báo được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu của Hôi thảo. Những bài chất lượng sẽ tiếp tục được phản biện để đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp (ISSN 2588-1256).

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
– Thời gian: 7h30′ ngày 06/4/2019.
– Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 2, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm Huế; Số 102 Phùng Hưng, tp. Huế

5. ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO
– Quý vị đăng ký tham dự hội thảo theo mẫu và gửi về email: ncaetconference2019@gmail.com
+ Mẫu đăng ký: tải tại đây
+ Hạn gửi đăng ký: 15/02/2019
– Liên hệ chi tiết:
+ Công tác tổ chức:
 PGS.TS. Nguyễn Văn Toản: số DĐ: 0935966123   
+ Đăng ký gửi bài báo:
   ThS. Nguyễn Quốc Sinh: số DĐ: 0986999017 (với bài báo thuộc lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, An toàn vệ sinh thực phẩm)
ThS. Trần Đức Hạnh: số DĐ: 
0914915385 (với bài báo thuộc lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa)

Ban Tổ chức Hội thảo NCAET-2019 trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm tham gia Hôi thảo bằng cac hình thức như đóng góp ý kiến, viết bao cao, đăng ký phat biểu trong Hôi thảo.

Thông tin chi tiết đăng tại: https://ckcn.huaf.edu.vn/ncaet-2019
Rất hân hạnh được đón tiếp!

6. BAN TỔ CHỨC – BAN CHUYÊN MÔN HỘI THẢO

  ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
  Khoa Cơ khí – Công nghệ   Đại học Nông Lâm
  BAN TỔ CHỨC
  Trưởng ban
  PGS.TS. Nguyễn Văn Toản   Trưởng khoa
  Phó trưởng ban
  TS. Phạm Việt Hùng   Phó trưởng khoa
  TS. Nguyễn Văn Huế   Phó trưởng khoa
  BAN CHUYÊN MÔN
  PGS.TS. Nguyễn Văn Toản   Đại học Huế
  PGS.TS. Phan Hòa   Đại học Huế
  PGS.TS. Trần Như Khuyên   Học Viện Nông nghiệp
  PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giang   Đại học Xây dựng HN
  PGS.TS. Đặng Quang Thiên   Đại học Huế
  PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh   Đại học Bách khoa HN
  PGS.TS. Lý Nguyên Bình   Đại học Cần thơ
  PGS.TS. Đặng Minh Nhựt   Đại học Bách khoa ĐN
  PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy   Đại học Huế
  PGS.TS. Nguyễn Hiền Trang   Đại học Huế
  TS. Đinh Vương Hùng   Đại học Huế
  TS. Phạm Việt Hùng   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Văn Huế   Đại học Huế
  TS. Đỗ Minh Cường   Đại học Huế
  TS. Khương Anh Sơn   Đại học Huế
  TS.Nguyễn Quang Lịch   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Đức Chung   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Tiến Long   Đại học Huế
  TS. Võ Văn Quốc Bảo   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Thị Thủy Tiên   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Thị Vân Anh   Đại học Huế
  TS. Lê Văn Luận   CĐ Công nghiệp Huế
  TS. Nguyễn Văn Anh   CĐ Công nghiệp Huế
  TS. Đặng Xuân Vinh   Đại học Huế
  NCS. Lê Thanh Long   Đại học Huế
  NCS. Phạm Xuân Phương   Đại học Huế
  ThS. Nguyễn Quốc Sinh   Đại học Huế

7. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Theo:
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA

“Nghiên cứu ứng dụng cơ khí – công nghệ đáp ứng công nghiệp 4.0” năm 2019 (NCAET-2019)

Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng cơ khí – công nghệ đáp ứng công nghiệp 4.0” năm 2019 là hội thảo đầu tiên được tổ chức bởi Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm thúc đẩy và tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật đặt ra trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng KHCN vào đời sống và sản xuất.

1. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO
Hội thảo tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu sau đây:
– Kỹ thuật cơ khí
– Kỹ thuật xây dựng
– Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa
– Công nghệ thực phẩm
– Công nghệ sau thu hoạch
– Vệ sinh an toàn thực phẩm

2. THỂ LỆ GỬI BÀI
– Bài báo gửi Hôi thảo phải là bài chưa công bố và trình bày theo mẫu quy định (xem mục 3);
– Bài báo có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (bài báo dài không qúa 7 trang).

3. ĐIẠ CHỈ VÀ THỜI GIAN NHẬN BÀI
– Bài viết gửi về địa chỉ email: ncaetconference2019@gmail.com
– Thời han: ̣
+  Nôp ̣ tóm tắt: 15/12/2018 (tải mẫu Tóm tắt bài báo)
+ Thông báo chấp nhận tóm tắt: 20/12/2019
+  Nộp bài báo hoàn chỉnh: 15/02/2019 (tải mẫu Bài báo hoàn chỉnh)
+ Thông báo chấp nhận đăng Tạp chí: 30/5/2019
– Bài viết được gửi trực tiếp qua điạ chỉ email ghi rõ : họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tac giả.

Bài báo được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu của Hôi thảo. Những bài chất lượng sẽ tiếp tục được phản biện để đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp (ISSN 2588-1256).

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
– Thời gian: 7h30′ ngày 06/4/2019.
– Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 2, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm Huế; Số 102 Phùng Hưng, tp. Huế

5. ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO
– Quý vị đăng ký tham dự hội thảo theo mẫu và gửi về email: ncaetconference2019@gmail.com
+ Mẫu đăng ký: tải tại đây
+ Hạn gửi đăng ký: 15/02/2019
– Liên hệ chi tiết:
+ Công tác tổ chức:
 PGS.TS. Nguyễn Văn Toản: số DĐ: 0935966123   
+ Đăng ký gửi bài báo:
   ThS. Nguyễn Quốc Sinh: số DĐ: 0986999017 (với bài báo thuộc lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, An toàn vệ sinh thực phẩm)
ThS. Trần Đức Hạnh: số DĐ: 
0914915385 (với bài báo thuộc lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa)

Ban Tổ chức Hội thảo NCAET-2019 trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm tham gia Hôi thảo bằng cac hình thức như đóng góp ý kiến, viết bao cao, đăng ký phat biểu trong Hôi thảo.

Thông tin chi tiết đăng tại: https://ckcn.huaf.edu.vn/ncaet-2019
Rất hân hạnh được đón tiếp!

6. BAN TỔ CHỨC – BAN CHUYÊN MÔN HỘI THẢO

  ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
  Khoa Cơ khí – Công nghệ   Đại học Nông Lâm
  BAN TỔ CHỨC
  Trưởng ban
  PGS.TS. Nguyễn Văn Toản   Trưởng khoa
  Phó trưởng ban
  TS. Phạm Việt Hùng   Phó trưởng khoa
  TS. Nguyễn Văn Huế   Phó trưởng khoa
  BAN CHUYÊN MÔN
  PGS.TS. Nguyễn Văn Toản   Đại học Huế
  PGS.TS. Phan Hòa   Đại học Huế
  PGS.TS. Trần Như Khuyên   Học Viện Nông nghiệp
  PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giang   Đại học Xây dựng HN
  PGS.TS. Đặng Quang Thiên   Đại học Huế
  PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh   Đại học Bách khoa HN
  PGS.TS. Lý Nguyên Bình   Đại học Cần thơ
  PGS.TS. Đặng Minh Nhựt   Đại học Bách khoa ĐN
  PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy   Đại học Huế
  PGS.TS. Nguyễn Hiền Trang   Đại học Huế
  TS. Đinh Vương Hùng   Đại học Huế
  TS. Phạm Việt Hùng   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Văn Huế   Đại học Huế
  TS. Đỗ Minh Cường   Đại học Huế
  TS. Khương Anh Sơn   Đại học Huế
  TS.Nguyễn Quang Lịch   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Đức Chung   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Tiến Long   Đại học Huế
  TS. Võ Văn Quốc Bảo   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Thị Thủy Tiên   Đại học Huế
  TS. Nguyễn Thị Vân Anh   Đại học Huế
  TS. Lê Văn Luận   CĐ Công nghiệp Huế
  TS. Nguyễn Văn Anh   CĐ Công nghiệp Huế
  TS. Đặng Xuân Vinh   Đại học Huế
  NCS. Lê Thanh Long   Đại học Huế
  NCS. Phạm Xuân Phương   Đại học Huế
  ThS. Nguyễn Quốc Sinh   Đại học Huế

7. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here