CV Hồ Văn Dũng

0
438
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Hồ Văn Dũng
2. Năm sinh:07/08/1987 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh:Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp:Kỹ sư, HVCao học Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 25 /91 Thạch Hãn, P. Thuận Hòa,TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: 0165.4373.467 or 0905.666.108   Email: hovandung@huaf.edu.vn (1)
Hovandung2010@gmail.com (2)
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Kỹ thuật Cơ điện tử 2010
 Cao học
(Đang học)
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh  Kỹ thuật Cơ khí chế tạo máy  ~2019(Dự định)
Tiếng Anh Trường ĐH Sư Phạm Hồ Chí Minh Trình độ B2( theo khung tham chiếu châu Âu CEFR) 2018
Trung tâm IIG Việt Nam chi nhánh ĐHBK tp HCM TOEIC 485 2018
 Tin học ĐH Bách Khoa Đà Nẵng  Tin học văn phòng 2011
Đại học Khoa học Huế Kỹ thuật viên tin học 2011
 Tiếng Nhật Trung tâm Nhật Ngữ Đông Du tp HCM  JPLT N4  2013
Chứng chỉ Nhật ngữ quốc tế JPLT N4 2014
Chứng chỉ Nhật ngữ  quốc tế JLPT N3 2016
Chứng chỉ  Nhật ngữ quốc tế BJT N3 2017
Lập trình PLC S7-1200 Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM S7-1200 2017
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 12/2010 06/2011 Công ty TNHH JABIL Việt Nam, Saigon Hitech Park, Quận 9, Tp HCM Giám sát sãn xuất, Kỹ thuật viên
2 06/2011 02/2018 Công ty TNHH Nidec Tosok, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp HCM Kỹ sư thiết kế cơ điện, Kỹ sư lập trình
2 03/2018 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên tập sự
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Hồ Văn Dũng
2. Năm sinh:07/08/1987 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh:Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp:Kỹ sư, HVCao học Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 25 /91 Thạch Hãn, P. Thuận Hòa,TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: 0165.4373.467 or 0905.666.108   Email: hovandung@huaf.edu.vn (1)
Hovandung2010@gmail.com (2)
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Kỹ thuật Cơ điện tử 2010
 Cao học
(Đang học)
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh  Kỹ thuật Cơ khí chế tạo máy  ~2019(Dự định)
Tiếng Anh Trường ĐH Sư Phạm Hồ Chí Minh Trình độ B1( theo khung tham chiếu châu Âu CEFR) 2018
Trung tâm IIG Việt Nam chi nhánh ĐHBK tp HCM TOEIC 485 2018
 Tin học ĐH Bách Khoa Đà Nẵng  Tin học văn phòng 2011
Đại học Khoa học Huế Kỹ thuật viên tin học 2011
 Tiếng Nhật Trung tâm Nhật Ngữ Đông Du tp HCM  JPLT N4  2013
Chứng chỉ Nhật ngữ quốc tế JPLT N4 2014
Chứng chỉ Nhật ngữ  quốc tế JLPT N3 2016
Chứng chỉ  Nhật ngữ quốc tế BJT N3 2017
Lập trình PLC S7-1200 Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM S7-1200 2017
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 12/2010 06/2011 Công ty TNHH JABIL Việt Nam, Saigon Hitech Park, Quận 9, Tp HCM Giám sát sãn xuất, Kỹ thuật viên
2 06/2011 02/2018 Công ty TNHH Nidec Tosok, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp HCM Kỹ sư thiết kế cơ điện, Kỹ sư lập trình
2 03/2018 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên tập sự
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here