Đại hội chi bộ Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế, nhiệm kỳ 2017 – 2020

0
184

Tại đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trong các nội dung làm việc của đại hội. Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Đến tham dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Đinh Vương Hùng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy trường đã có những chỉ đạo nhằm định hướng hoạt động cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 5 đồng chí: Đ/c Nguyễn Văn Toản, Đ/c Đỗ Minh Cường, Đ/c Nguyễn Văn Huế, Đ/c Phạm Việt Hùng và Đ/c Nguyễn Hiền Trang. Đồng thời chi bộ đã bầu Đ/c Nguyễn Văn Toản giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ, Đ/c Đỗ Minh Cường giữ nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ.

Đồng chí Bí thư CB Nguyễn Văn Toản trình bày báo cáo Chính trị trước đại hội

Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao


Đồng chí Đinh Vương Hùng – Phó bí thư  Đảng ủy trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Chi ủy chi bộ Khoa Cơ khí – Công nghệ nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt
Theo: Tại đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trong các nội dung làm việc của đại hội. Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Đến tham dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Đinh Vương Hùng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy trường đã có những chỉ đạo nhằm định hướng hoạt động cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 5 đồng chí: Đ/c Nguyễn Văn Toản, Đ/c Đỗ Minh Cường, Đ/c Nguyễn Văn Huế, Đ/c Phạm Việt Hùng và Đ/c Nguyễn Hiền Trang. Đồng thời chi bộ đã bầu Đ/c Nguyễn Văn Toản giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ, Đ/c Đỗ Minh Cường giữ nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ.

Đồng chí Bí thư CB Nguyễn Văn Toản trình bày báo cáo Chính trị trước đại hội

Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao


Đồng chí Đinh Vương Hùng – Phó bí thư  Đảng ủy trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Chi ủy chi bộ Khoa Cơ khí – Công nghệ nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here