Giải bóng đá nam nữ sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ năm 2016 (cập nhật)

0
57

LỊCH THI ĐẤU (cập nhật) GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ 2016  LỊCH THI ĐẤU
 GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ 2016

 

Ngày Thời gian Trận Trọng tài
(lớp)
BTC Mã trận Kết quả
Nam Nữ
27/09/2016
(Thứ 3)
9h00 CT 48-CNSTH 50
(Sân A)
9-1
10h00 CNSTH 47-CDT49
(Sân B)
3-6
13h00
13h00
14h00 CK 49-CNSTH 49
(Sân A)
9-5
14h00 KTCĐT 48-CNTP 49A
(Sân B)
7-4
15h00 CNSTH 48-CNTP 48C (Sân A) 0-12
15h00
16h00
16h00 CDT50-CK48
(Sân B)
3-6
18h00 CNTP 50A-CNTP 47A
Sân A
3-3(0-1)
18h00 CNTP 49C-CNSTH 49
Sân A
4-0
19h00 CNTP47A-CNTP48B
(Sân A)
0-5
19h00 CNTP 49B-CNTP 49C
(Sân B)
10-2
20h CNTP 46A-CK 47
(Sân A)
3-1
20h
28/09/2016
(Thứ 4)
15h00
15h00 KTCSHT 49-CNSTH 48
(Sân A)
CNTP 48A 7-3
16h00 CNTP 49A-CNTP 50B (Sân B) CNSTH 48 2-0
16h00 CNTP 50B-CNTP 46B
(Sân A)
KTCSHT 49 2-10
19h00 CNTP 48A-CNTP 46A (Sân A) CDT50 0-8
19h00 CNTP 48B-CNTP 47B
(Sân B)
CDT48 0-7
20h00 CNTP47B-CK50
(Sân A)
CNTP 48A 3-4
20h00 KTCSHT 50-CNTP50C
(Sân B)
CNTP 47B 4-5
29/09/2016
(Thứ 5)
9h00
9h00
8h00 CNTP 46B-CNTP 50C
(Sân A)
CT49 3-0
8h00 CNSTH 47-CNSTH 50
(Sân B)
CNTP 50A 3-0
19h CNTP 49B – CNTP 47A
(Sân B)
5-1
19h CT49-CNTP 50A
(Sân A)
KT CDT 48 12-3
30/09/2016
(Thứ 6)
19h KTCĐT 48-CT 48 CK48 Long

Nguyên

T Linh

19h CK 49-CNTP 49B CNTP46A
20h CNTP 48B-KT CDT 49 CNTP46B
1/10/2016
(Thứ 7)
8h CNTP 50C-CK 48 CNTP47B Cường

Tiên
Lan

8h CNTP46A-CNTP46B THẦY PHUC
10h KTCSHT 49 -CK 50 CNSTH 47
15h CNTP 46A -CNTP 49A CDT50 Khánh

M Linh

Nhi

15h CNTP 49C -CNTP 47B CNTP 46A
19h CNSTH 47- CNTP 47A CNTP 49A
19h CNTP 46B – CNTP 48C CNTP50C
20h KTCSHT 50 – CNTP50A CDT48
2/10/2016
(CN)
8h CK48 – KTCSHT49 THẦY Hậu

Nguyên

Nhi

8h CDT48- CNTP49B 46A
9h CNTP46B- CDT49 CDT48
9h KTCSHT 50 – CNTP50A CK48
15h CNTP46B -CNTP 46A CDT49 Nguyên

Nhi

Lan

15h CNTP47B –CNTP47A KTCSHT49
19h CK48-CNTP49B CT48
20h CNTP46B-CNTP50A CNSHT48
3/10/2016
(Thứ 2)
19h CNTP49B-CNTP50A THẦY B. VIỆT Long

T Linh
   Lan

19h CNTP46A-CNTP47B CDT50
4/10/2016
(Thứ 3)
19h CK48-CNTP46B THẦY PHONG Cường

T Linh
Long

19h CNTP46B-CNTP47A KTCSHT49

Ghi chú: Các đội bóng, tổ trọng tài đến trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục trận đấu.

LCĐ Khoa CK-CN

Ghi chú: Các đội bóng, tổ trọng tài đến trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục trận đấu.

Theo: LỊCH THI ĐẤU (cập nhật) GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ 2016  LỊCH THI ĐẤU
 GIẢI BÓNG ĐÁ NAM NỮ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ 2016

 

Ngày Thời gian Trận Trọng tài
(lớp)
BTC Mã trận Kết quả
Nam Nữ
27/09/2016
(Thứ 3)
9h00 CT 48-CNSTH 50
(Sân A)
9-1
10h00 CNSTH 47-CDT49
(Sân B)
3-6
13h00
13h00
14h00 CK 49-CNSTH 49
(Sân A)
9-5
14h00 KTCĐT 48-CNTP 49A
(Sân B)
7-4
15h00 CNSTH 48-CNTP 48C (Sân A) 0-12
15h00
16h00
16h00 CDT50-CK48
(Sân B)
3-6
18h00 CNTP 50A-CNTP 47A
Sân A
3-3(0-1)
18h00 CNTP 49C-CNSTH 49
Sân A
4-0
19h00 CNTP47A-CNTP48B
(Sân A)
0-5
19h00 CNTP 49B-CNTP 49C
(Sân B)
10-2
20h CNTP 46A-CK 47
(Sân A)
3-1
20h
28/09/2016
(Thứ 4)
15h00
15h00 KTCSHT 49-CNSTH 48
(Sân A)
CNTP 48A 7-3
16h00 CNTP 49A-CNTP 50B (Sân B) CNSTH 48 2-0
16h00 CNTP 50B-CNTP 46B
(Sân A)
KTCSHT 49 2-10
19h00 CNTP 48A-CNTP 46A (Sân A) CDT50 0-8
19h00 CNTP 48B-CNTP 47B
(Sân B)
CDT48 0-7
20h00 CNTP47B-CK50
(Sân A)
CNTP 48A 3-4
20h00 KTCSHT 50-CNTP50C
(Sân B)
CNTP 47B 4-5
29/09/2016
(Thứ 5)
9h00
9h00
8h00 CNTP 46B-CNTP 50C
(Sân A)
CT49 3-0
8h00 CNSTH 47-CNSTH 50
(Sân B)
CNTP 50A 3-0
19h CNTP 49B – CNTP 47A
(Sân B)
5-1
19h CT49-CNTP 50A
(Sân A)
KT CDT 48 12-3
30/09/2016
(Thứ 6)
19h KTCĐT 48-CT 48 CK48 Long

Nguyên

T Linh

19h CK 49-CNTP 49B CNTP46A
20h CNTP 48B-KT CDT 49 CNTP46B
1/10/2016
(Thứ 7)
8h CNTP 50C-CK 48 CNTP47B Cường

Tiên
Lan

8h CNTP46A-CNTP46B THẦY PHUC
10h KTCSHT 49 -CK 50 CNSTH 47
15h CNTP 46A -CNTP 49A CDT50 Khánh

M Linh

Nhi

15h CNTP 49C -CNTP 47B CNTP 46A
19h CNSTH 47- CNTP 47A CNTP 49A
19h CNTP 46B – CNTP 48C CNTP50C
20h KTCSHT 50 – CNTP50A CDT48
2/10/2016
(CN)
8h CK48 – KTCSHT49 THẦY Hậu

Nguyên

Nhi

8h CDT48- CNTP49B 46A
9h CNTP46B- CDT49 CDT48
9h KTCSHT 50 – CNTP50A CK48
15h CNTP46B -CNTP 46A CDT49 Nguyên

Nhi

Lan

15h CNTP47B –CNTP47A KTCSHT49
19h CK48-CNTP49B CT48
20h CNTP46B-CNTP50A CNSHT48
3/10/2016
(Thứ 2)
19h CNTP49B-CNTP50A THẦY B. VIỆT Long

T Linh
   Lan

19h CNTP46A-CNTP47B CDT50
4/10/2016
(Thứ 3)
19h CK48-CNTP46B THẦY PHONG Cường

T Linh
Long

19h CNTP46B-CNTP47A KTCSHT49

Ghi chú: Các đội bóng, tổ trọng tài đến trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục trận đấu.

LCĐ Khoa CK-CN

Ghi chú: Các đội bóng, tổ trọng tài đến trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục trận đấu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here