CV Le Thi Quynh Huong

0
240
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Hương
2. Năm sinh:01/05/1982 3. Giới tính:Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: %A1/100 Triệu Quang Phục, Phường Thuận Hòa, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0905 386 882 Email: lethiquynhhuong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan:102 Phùng Hưng – TP Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Đại học Huế Quản lý giáo dục 2013
Tiếng Anh, trình độ B1 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Tiếng Anh B1 2013
Quản lý hành chính nhà nước Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh 2007
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 1/1/2001 – 01/09/2005
Tin học Trung tâm ứng dụng và đào tạo Tin học 2004
Tiếng Anh Trung tâm Ngoại Ngữ NACELFOL Tiếng Anh Trình độ B 2004
Tiếng Anh Trình độ B Trung tâm ngoại ngữ Nacenfol Tiếng Anh Trình độ B 2004
Trình độ A Trung tâm ứng dụng và đào tạo tin học CITA Trình độ A 2003
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 3/2006 11/2006 Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh TT Huế Chuyên viên
2 11/2006 3/2015 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế Chuyên viên
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Nghiên Cứu một số tổn thất sau thu hoạch đối với sản phẩm măng khô chế biến từ măng Điền Trúc Gia Lai Khác Khác Tiếng Việt 2014 999
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Biện pháp quản lý công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ ở Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế 2013 Đề tài cấp trường X Chủ nhiệm
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Hương
2. Năm sinh:01/05/1982 3. Giới tính:Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: %A1/100 Triệu Quang Phục, Phường Thuận Hòa, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0905 386 882 Email: lethiquynhhuong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan:102 Phùng Hưng – TP Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Đại học Huế Quản lý giáo dục 2013
Tiếng Anh, trình độ B1 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Tiếng Anh B1 2013
Quản lý hành chính nhà nước Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh 2007
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 1/1/2001 – 01/09/2005
Tin học Trung tâm ứng dụng và đào tạo Tin học 2004
Tiếng Anh Trung tâm Ngoại Ngữ NACELFOL Tiếng Anh Trình độ B 2004
Tiếng Anh Trình độ B Trung tâm ngoại ngữ Nacenfol Tiếng Anh Trình độ B 2004
Trình độ A Trung tâm ứng dụng và đào tạo tin học CITA Trình độ A 2003
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 3/2006 11/2006 Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh TT Huế Chuyên viên
2 11/2006 3/2015 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế Chuyên viên
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Nghiên Cứu một số tổn thất sau thu hoạch đối với sản phẩm măng khô chế biến từ măng Điền Trúc Gia Lai Khác Khác Tiếng Việt 2014 999
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Biện pháp quản lý công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ ở Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế 2013 Đề tài cấp trường X Chủ nhiệm
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here