CV Do Minh Cuong

0
237
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Đỗ Minh Cường
2. Năm sinh: 25/12/1972 3. Giới tính: Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2013
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ: Trưởng bộ môn Kỹ thuật cơ khí, chủ tịch công đoàn khoa Cơ khí Công nghệ
6. Địa chỉ: Phường Thuận Hòa, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: +84.54 3536114; +84.905979255 Email: dominhcuong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại Cơ quan: +84.54.3514294
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Tiến sỹ Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc Kỹ thuật cơ khí 2013
Thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Kỹ thuật cơ khí 2008
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Công nghiệp và công trình nông thôn 2002
Tiếng Anh Trình độ C Đại học khoa học Huế Tiếng Anh Trình độ C 2001
Kỹ thuật viên tin học Đại học sư phạm Huế Kỹ thuật viên tin học 2001
Tiếng Anh Trình độ B Đại học khoa học Huế Tiếng Anh Trình độ B 2000
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 1/7/2013 Nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên, trưởng bộ môn
2 1/9/2009 30/6/2013 Nam Kinh, Trung Quốc Nghiên cứu sinh tiến sĩ
3 01/10/2002 30/8/2009 Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
4 01/07/1998 30/9/2002 Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Sinh viên
5 01/01/1995 01/06/1998 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa thiên Huế Quân nhân
6 01/01/1991 01/01/1994 Công ty xây dựng cầu đường Thừa Thiên Huế Lao động hợp đồng
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 An advance measurement of paddy field surface roughness by static level method Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Anh 2013 17-26
2 Study on the variation c-haracteristics of vertical equivalent damping ratio of tire-soil system using semi-empirical model Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2014 67-80
3 Effects of tyre inflation pressure and forward speed on vibration of an unsuspended tractor Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2013 185-198
4 Study on the vertical stiffness and damping coefficient of tractor tire using semi-empirical model Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Anh 2013 5-15
5 Nghiên cứu thiết kế cải tiến và chế tạo mẫu thiết bị sấy hạt bằng năng lương mặt trời. Bài báo khoa học Tạp chí khoa học Tiếng Việt 2009 12-17
6 Nghiên cứu quá tình sấy thóc bằng thiết bị sấy năng lượng mặt trời kiểu đối lưu tự nhiên Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2009 27-33
7 Parameters Matching and Control of Tractor Front Axle Semi-active Suspension Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2013 6-10,5
8 Effect of loading rate on mechanical c-haracteristics of wheat and rice straw Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2013 1452-1458
9 Comparison of mechanical properties of wheat and rice straw influenced by loading rates Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2013 1068-1077
10 Mẫu công cụ giúp nông dân trồng lạc Kỷ yếu hội thảo Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Tiếng Việt 2007 24-29
11 Một mô phỏng nghiên cứu dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2014 37-50
12 Ứng dụng vi điều khiển ATMEGA8535 trong tự động điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong nhà lưới Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2014 1-10
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài Xem xét
1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống bệ rung phục vụ nghiên cứu dao động ô tô máy kéo 2016 Đề tài cấp ĐHH x Chủ trì
2 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy sấy hạt sen ở Thừa Thiên Huế 2015 Đề tài cấp ĐHH X Thành viên
3 Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống lọc nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời (NLMT). 2014 Đề tài cấp trường X Thành viên
4 Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển tốc độ quay của động cơ điện 3 pha sử dụng máy biến tần 2014 Đề tài Sinh viên X Chủ trì
5 Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà lưới bán tự động phục vụ sản xuất rau an toàn và hoa tươi phù hợp với điều kiện ở Hà Tĩnh 2009 Đề tài cấp tỉnh Hà Tính Thành viên
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo công cụ gieo lạc kéo tay 2004 Đề tài cấp trường Chủ trì
7 Xây dựng mô hình áp dụng GHNN & sơ chế một số nông sản chính trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2005 Đề tài cấp tỉnh Thưà Thiên Huế Thư ký đề tài
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số
thông số chính đến tỷ lệ sót rễ trên
củ lạc của máy bứt củ lạc phù hợp với các giống lạc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê
2007 Đề tài cấp trường Chủ trì
9 Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và đời sống cho nông hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Thư ký đề tài
10 Nghiên cứu ứng dụng sấy lúa bằng
năng lượng mặt trời kiểu đối lưu tự
nhiên
2008 Đề tài cấp trường Chủ trì
11 Xây dựng mô hình áp dụng CGHNN trong thu hoạch & sơ chế lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2008 Đề tài cấp tỉnh Quảng Bình Thư ký đề tài
12 Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng CGHNN & chế biến nông sản trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Đề tài cấp tỉnh Quảng Ngãi Thành viên
13 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo công cụ rạch hàng bón phân cho cây lạc 2006 Đề tài cấp trường Chủ trì
14 Thiết kế kết cấu cầu trục tải trọng
nâng 2 tấn phục vụ tại xưởng khoa
Cơ khí Công nghệ, Đại học Nông Lâm Huê
2005 Đề tài cấp trường Chủ trì
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
18. Các học phần đảm nhiệm: Cơ điện nông nghiệp; Máy xây dựng; Dao động ô tô máy kéo, Hệ thống – đất máy; Dung sai kỹ thuật đo lường.

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Đỗ Minh Cường
2. Năm sinh: 25/12/1972 3. Giới tính: Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2013
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ: Trưởng bộ môn Kỹ thuật cơ khí, chủ tịch công đoàn khoa Cơ khí Công nghệ
6. Địa chỉ: Phường Thuận Hòa, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: +84.54 3536114; +84.905979255 Email: dominhcuong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại Cơ quan: +84.54.3514294
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Tiến sỹ Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc Kỹ thuật cơ khí 2013
Thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Kỹ thuật cơ khí 2008
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Công nghiệp và công trình nông thôn 2002
Tiếng Anh Trình độ C Đại học khoa học Huế Tiếng Anh Trình độ C 2001
Kỹ thuật viên tin học Đại học sư phạm Huế Kỹ thuật viên tin học 2001
Tiếng Anh Trình độ B Đại học khoa học Huế Tiếng Anh Trình độ B 2000
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 1/7/2013 Nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên, trưởng bộ môn
2 1/9/2009 30/6/2013 Nam Kinh, Trung Quốc Nghiên cứu sinh tiến sĩ
3 01/10/2002 30/8/2009 Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
4 01/07/1998 30/9/2002 Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Sinh viên
5 01/01/1995 01/06/1998 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa thiên Huế Quân nhân
6 01/01/1991 01/01/1994 Công ty xây dựng cầu đường Thừa Thiên Huế Lao động hợp đồng
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 An advance measurement of paddy field surface roughness by static level method Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Anh 2013 17-26
2 Study on the variation c-haracteristics of vertical equivalent damping ratio of tire-soil system using semi-empirical model Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2014 67-80
3 Effects of tyre inflation pressure and forward speed on vibration of an unsuspended tractor Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2013 185-198
4 Study on the vertical stiffness and damping coefficient of tractor tire using semi-empirical model Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Anh 2013 5-15
5 Nghiên cứu thiết kế cải tiến và chế tạo mẫu thiết bị sấy hạt bằng năng lương mặt trời. Bài báo khoa học Tạp chí khoa học Tiếng Việt 2009 12-17
6 Nghiên cứu quá tình sấy thóc bằng thiết bị sấy năng lượng mặt trời kiểu đối lưu tự nhiên Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2009 27-33
7 Parameters Matching and Control of Tractor Front Axle Semi-active Suspension Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2013 6-10,5
8 Effect of loading rate on mechanical c-haracteristics of wheat and rice straw Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2013 1452-1458
9 Comparison of mechanical properties of wheat and rice straw influenced by loading rates Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2013 1068-1077
10 Mẫu công cụ giúp nông dân trồng lạc Kỷ yếu hội thảo Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Tiếng Việt 2007 24-29
11 Một mô phỏng nghiên cứu dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2014 37-50
12 Ứng dụng vi điều khiển ATMEGA8535 trong tự động điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong nhà lưới Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2014 1-10
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài Xem xét
1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống bệ rung phục vụ nghiên cứu dao động ô tô máy kéo 2016 Đề tài cấp ĐHH x Chủ trì
2 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy sấy hạt sen ở Thừa Thiên Huế 2015 Đề tài cấp ĐHH X Thành viên
3 Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống lọc nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời (NLMT). 2014 Đề tài cấp trường X Thành viên
4 Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển tốc độ quay của động cơ điện 3 pha sử dụng máy biến tần 2014 Đề tài Sinh viên X Chủ trì
5 Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà lưới bán tự động phục vụ sản xuất rau an toàn và hoa tươi phù hợp với điều kiện ở Hà Tĩnh 2009 Đề tài cấp tỉnh Hà Tính Thành viên
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo công cụ gieo lạc kéo tay 2004 Đề tài cấp trường Chủ trì
7 Xây dựng mô hình áp dụng GHNN & sơ chế một số nông sản chính trong trồng trọt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2005 Đề tài cấp tỉnh Thưà Thiên Huế Thư ký đề tài
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số
thông số chính đến tỷ lệ sót rễ trên
củ lạc của máy bứt củ lạc phù hợp với các giống lạc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê
2007 Đề tài cấp trường Chủ trì
9 Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và đời sống cho nông hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Thư ký đề tài
10 Nghiên cứu ứng dụng sấy lúa bằng
năng lượng mặt trời kiểu đối lưu tự
nhiên
2008 Đề tài cấp trường Chủ trì
11 Xây dựng mô hình áp dụng CGHNN trong thu hoạch & sơ chế lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2008 Đề tài cấp tỉnh Quảng Bình Thư ký đề tài
12 Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng CGHNN & chế biến nông sản trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Đề tài cấp tỉnh Quảng Ngãi Thành viên
13 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo công cụ rạch hàng bón phân cho cây lạc 2006 Đề tài cấp trường Chủ trì
14 Thiết kế kết cấu cầu trục tải trọng
nâng 2 tấn phục vụ tại xưởng khoa
Cơ khí Công nghệ, Đại học Nông Lâm Huê
2005 Đề tài cấp trường Chủ trì
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
18. Các học phần đảm nhiệm: Cơ điện nông nghiệp; Máy xây dựng; Dao động ô tô máy kéo, Hệ thống – đất máy; Dung sai kỹ thuật đo lường.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here