3.4 CV Nguyen Thy Dan Huyen

0
263
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Thỵ Đan Huyền

 

2. Năm sinh:28/04/1983 3. Giới tính:Nữ

 

4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2012

 

5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:

 

6. Địa chỉ: Thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế

 

7. Điện thoại: 0982.024049 Email: nguyenthydanhuyen@huaf.edu.vn
8. Fax:

 

9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 – Phùng Hưng, Thành phố Huế
Điện thoại Cơ quan:

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm 2006
Thạc sỹ Đại học Huế Công nghệ sinh học 2012
Chứng chỉ Sở GD và ĐT Đà Nẵng Tiếng anh trình độ C 2004
Chứng chỉ Sở GD và ĐT Đà Nẵng Tin học văn phòng, trình độ A 2005
Chứng chỉ Đại học Nông Lâm, ĐH Huế Lý luận chính trị 2008
Chứng chỉ Đại học Huế PPL nghiên cứu khoa học 2008
Chứng chỉ Đại học Huế PPL giảng dạy đại học 2008

 

11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1989 01/09/2001 Học sinh cấp I, II, III tại Thừa Thiên Huế Đi học
2 01/09/2001 01/06/2006 Sinh viên Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đi học
3 01/04/2007 01/09/2007 Làm việc tại công ty TNHH dịch vụ CNTT Quốc tế Việt Nam Làm việc
4 01/11/2007 01/07/2011 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
5 01/06/2006 01/04/2007 ở nhà Ở nhà

 

12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Ảnh hưởng của oligochitosan đến nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên ớt sau thu hoạch Khác Khác Tiếng Việt 2013 999
2

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng sinh probiotic từ các nguồn tự nhiên 2010 Đề tài cấp trường x Thành viên
2 Nghiên cứu sản xuất chitosan oligosacc-harides (COS) và ứng dụng trong phòng trừ bệnh than thư hại xoài sau thu hoạch 2012-2013 Đề tài cấp địa phương X Thành viên
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chiếu sáng đến sự thay đổi của thành phần hóa học của nguyên liệu trong sản xuất bột chè xanh matcha tại Phú Hộ, Phú Thọ 2013-2014 Đề tài cấp địa phương x Thành viên
4 Nghiên cứu khả năng kháng nấm thán thư hại ớt và chuối từ dịch chiết của một số loại gia vị. 2013 Đề tài cấp trường X Chủ nhiệm
5 Phân lập nấm mốc hại quả bơ sau thu hoạch 2014 Đề tài Sinh viên X Chủ nhiệm

 

16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
18. Học phần đang giảng dạy:
– Đánh giá cảm quan thực phẩm
– Hệ thống chất lượng HACCP, ISO.

 

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Thỵ Đan Huyền

 

2. Năm sinh:28/04/1983 3. Giới tính:Nữ

 

4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2012

 

5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:

 

6. Địa chỉ: Thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế

 

7. Điện thoại: 0982.024049 Email: nguyenthydanhuyen@huaf.edu.vn
8. Fax:

 

9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 – Phùng Hưng, Thành phố Huế
Điện thoại Cơ quan:

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm 2006
Thạc sỹ Đại học Huế Công nghệ sinh học 2012
Chứng chỉ Sở GD và ĐT Đà Nẵng Tiếng anh trình độ C 2004
Chứng chỉ Sở GD và ĐT Đà Nẵng Tin học văn phòng, trình độ A 2005
Chứng chỉ Đại học Nông Lâm, ĐH Huế Lý luận chính trị 2008
Chứng chỉ Đại học Huế PPL nghiên cứu khoa học 2008
Chứng chỉ Đại học Huế PPL giảng dạy đại học 2008

 

11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1989 01/09/2001 Học sinh cấp I, II, III tại Thừa Thiên Huế Đi học
2 01/09/2001 01/06/2006 Sinh viên Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đi học
3 01/04/2007 01/09/2007 Làm việc tại công ty TNHH dịch vụ CNTT Quốc tế Việt Nam Làm việc
4 01/11/2007 01/07/2011 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
5 01/06/2006 01/04/2007 ở nhà Ở nhà

 

12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Ảnh hưởng của oligochitosan đến nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên ớt sau thu hoạch Khác Khác Tiếng Việt 2013 999
2

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng sinh probiotic từ các nguồn tự nhiên 2010 Đề tài cấp trường x Thành viên
2 Nghiên cứu sản xuất chitosan oligosacc-harides (COS) và ứng dụng trong phòng trừ bệnh than thư hại xoài sau thu hoạch 2012-2013 Đề tài cấp địa phương X Thành viên
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chiếu sáng đến sự thay đổi của thành phần hóa học của nguyên liệu trong sản xuất bột chè xanh matcha tại Phú Hộ, Phú Thọ 2013-2014 Đề tài cấp địa phương x Thành viên
4 Nghiên cứu khả năng kháng nấm thán thư hại ớt và chuối từ dịch chiết của một số loại gia vị. 2013 Đề tài cấp trường X Chủ nhiệm
5 Phân lập nấm mốc hại quả bơ sau thu hoạch 2014 Đề tài Sinh viên X Chủ nhiệm

 

16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
18. Học phần đang giảng dạy:
– Đánh giá cảm quan thực phẩm
– Hệ thống chất lượng HACCP, ISO.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here