4.2 CV La Quoc Khanh

0
305
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: La Quốc Khánh
2. Năm sinh:14/06/1978 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh:  Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp:  Thạc sỹ Năm đạt học vị:  2009
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: Kiệt 119 Hùng Vương
7. Điện thoại:  0983 239 266 Email: laquockhanh@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2009
Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Điện – Điện tử 2002
Tiếng Anh Trình độ C Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh Tiếng Anh Trình độ C 2003
Tin học Trình độ A Viện Tin học Ứng dụng – Hội tin học Việt Nam Trình độ A 2007
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1985 01/08/1990 Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Lợi, Huế Đi học
2 01/09/1990 01/08/1994 Học sinh Trường PTCS Nguyễn Chí Diễu, Huế Đi học
3 01/09/1994 01/08/1997 Học sinh Trường PTTH Quốc Học, Huế Đi học
4 01/09/1997 01/08/2002 Sinh viên trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Đi học
5 01/09/2002 01/09/2004 Kỹ sư thuộc Công ty Vĩnh Thịnh, TP Hồ Chí Minh Làm việc
6 01/10/2004 01/09/2006 Kỹ sư thuộc Công ty Bridex Singgapore Làm việc
7 01/10/2006 01/10/2008 Kỹ sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và tư vấn phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Làm việc
8 01/11/2008 Nay Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổ bộ môn Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: La Quốc Khánh
2. Năm sinh:14/06/1978 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh:  Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp:  Thạc sỹ Năm đạt học vị:  2009
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: Kiệt 119 Hùng Vương
7. Điện thoại:  0983 239 266 Email: laquockhanh@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2009
Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Điện – Điện tử 2002
Tiếng Anh Trình độ C Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh Tiếng Anh Trình độ C 2003
Tin học Trình độ A Viện Tin học Ứng dụng – Hội tin học Việt Nam Trình độ A 2007
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1985 01/08/1990 Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Lợi, Huế Đi học
2 01/09/1990 01/08/1994 Học sinh Trường PTCS Nguyễn Chí Diễu, Huế Đi học
3 01/09/1994 01/08/1997 Học sinh Trường PTTH Quốc Học, Huế Đi học
4 01/09/1997 01/08/2002 Sinh viên trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Đi học
5 01/09/2002 01/09/2004 Kỹ sư thuộc Công ty Vĩnh Thịnh, TP Hồ Chí Minh Làm việc
6 01/10/2004 01/09/2006 Kỹ sư thuộc Công ty Bridex Singgapore Làm việc
7 01/10/2006 01/10/2008 Kỹ sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và tư vấn phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Làm việc
8 01/11/2008 Nay Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổ bộ môn Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here