Học bổng 911-Cơ hội du học các nước trên thế giới

0
67

DU HỌC CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỚI HỌC BỔNG 911
(HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIÊT NAM)

TUYỂN SINH NĂM 2015 Chi tiết xin xem ở đây

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương gửi đi đào tạo ở tất cả các nước tiên tiến trên thế giới và tại những cơ sở đào tạo nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo được đăng tải tại trang thông tin điện tử http://www.vied.vn của Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo: DU HỌC CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỚI HỌC BỔNG 911
(HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIÊT NAM)

TUYỂN SINH NĂM 2015 Chi tiết xin xem ở đây

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương gửi đi đào tạo ở tất cả các nước tiên tiến trên thế giới và tại những cơ sở đào tạo nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo được đăng tải tại trang thông tin điện tử http://www.vied.vn của Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here