LÝ LỊCH KHOA HỌC CÔ NGUYỄN THỊ THANH

0
576

 

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 15-11-1988                     Nơi sinh: Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh    

Quê quán: Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh             Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Thạc sĩ                                      Năm nhận trình độ cao nhất: 2019

Chức danh nhà giáo cao nhất:                                Năm đạt chuẩn:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 16 Trần Nguyên Hãn, P. Thuận Hòa, Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ: 0905891929

E-mail: nguyenthithanh88@huaf.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ngành học: Công nghiệp và công trình nông thôn

Nước đào tạo: Việt Nam                                                                       Năm tốt nghiệp: 2010

Bằng Đại học thứ 2: Xây dựng dân dụng và công nghiệp              Năm tốt nghiệp: 2014

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Sau Đại học

– Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ;

– Năm cấp bằng: 2019

– Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

+  Tên đề tài luận văn bậc cao nhất: Nghiên cứu hiệu quả gia cường cột trong công trình cao tầng bê tông cốt thép bằng tấm CFRP.

2.3. Ngoại ngữ: 

  1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2010-2015 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng AST Nhân viên kỹ thuật
4/2016- nay Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành,
Đại học)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu các cơ chế phá hoại mặt đường bê tông nhựa trong điều kiện khí hậu tại Bắc Trung Bộ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và ngăn ngừa các tác hại. 2019 Bộ Thành viên
2 Nghiên cứu hiệu quả gia cường cột bê tông cốt thép trong nhà cao tầng bằng tấm CFRP 2019 Trường Chủ trì
3 Nghiên cứu phương pháp gia cường sàn bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dán bề mặt 2020 Trường Chủ trì

4.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Nghiên cứu hiệu quả gia cường cột bê tông cốt thép trong nhà cao tầng bằng tấm CFRP 2019 Tạp chí Xây dựng, số tháng 11/2019, Tr. 5-12.
2 Asphalt Pavement Performance in Extreme Weather Events in Tropical Country 2019 International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) Vol. 8 Issue 05, May-2019
3 Ảnh hưởng của điều kiện môi trường và đề xuất quy trình nâng cao chất lượng đường bê tông nhựa 2019 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256) Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế, tập 3, số 2, trang 1273-1284
4 Tác động của biến đổi khí hậu đến chất lượng áo đường mềm ở khu vực Bắc Trung Bộ 2017 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256) Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế, tập 1, số 1, trang 67-76
5 Climate change effect on deterioration of national asphalt pavement roads in the North Central Coast of Vietnam 2017 Proceeding of Sixth International Conference on Climate Change Adaptation 2017, Toronto, Cannada, 987-1-988652-05-04

 

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 06 năm 2022

     Xác nhận của cơ quan                                                           Người khai ký tên

                                                                                              (Ghi rõ chức danh, trình độ)

 

 

                                                                                               ThS. Nguyễn Thị Thanh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here