CV Võ Thị Thu Hằng

0
281
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Võ Thị Thu Hằng
2. Năm sinh:07/6/1995 3. Giới tính: Nữ
4. Chức danh:Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp:Kỹ sư Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 24/18 Trần Thanh Mại, TP Huế, tỉnh TT Huế
7. Điện thoại: 0344112290   Email: vothithuhang@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Công nghệ thực phẩm 2018
Tiếng Anh IELTS: 6.5 2018
 Tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 2018
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 02/2019 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giảng viên tập sự
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
– Nghiên cứu các thông số công nghệ tách chiết Solasodin từ cà gai leo và sản xuất nước uống cà gai leo

– Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp sấy và chất chống oxy hóa đến cảm quan của bột bơ

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here