Nguồn nhân lực

0
67

Khoa có 50 giảng viên cơ hữu, trong đó có 11 tiến sỹ và 3 Phó Giáo sư, được đào tạo ở nhiều trường nổi tiếng trong nước và ngoài nước, có kiến thức đa ngành, có năng lực chuyên môn cao, khả năng ngoại ngữ tốt có thể cập nhật kiến thức quốc tế vào chương trình đào tạo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here