Thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức học bạ năm 2018

0
220

Ngành đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyến Mã tổ hợp Chỉ tiêu
1 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 14
(tổng chỉ tiêu 66)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Ngữ văn, Toán, Vật lí C01
4. Toán, Vật lí, Sinh học A02
2 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 14 (tổng chỉ tiêu 56)
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

Hồ sơ ĐKXT gồm có:
– Phiếu ĐKXT theo mẫu của Đại học Huế (thí sinh tải tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn, vào mục “Thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức học bạ năm 2018”)
– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;
– Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Thời gian và nơi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 02/7/2018 đến 17g00 ngày 25/7/2018.
– Địa điểm nộp hồ sơ:
+Thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí & ĐBCLGD, Đại học Huế, tại số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế
+ hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào ngày gửi được đóng dấu trên phong bì và hồ sơ được Ban Khảo thí & ĐBCLGD, Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế họp để quyết định điểm trúng tuyển).

Chú ý: Thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin Tuyển sinh hai ngành trên tại địa chỉ: tuyensinh.huaf.edu.vn

Theo:

Ngành đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyến Mã tổ hợp Chỉ tiêu
1 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 14
(tổng chỉ tiêu 66)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Ngữ văn, Toán, Vật lí C01
4. Toán, Vật lí, Sinh học A02
2 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 14 (tổng chỉ tiêu 56)
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

Hồ sơ ĐKXT gồm có:
– Phiếu ĐKXT theo mẫu của Đại học Huế (thí sinh tải tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn, vào mục “Thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức học bạ năm 2018”)
– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;
– Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Thời gian và nơi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 02/7/2018 đến 17g00 ngày 25/7/2018.
– Địa điểm nộp hồ sơ:
+Thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí & ĐBCLGD, Đại học Huế, tại số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế
+ hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào ngày gửi được đóng dấu trên phong bì và hồ sơ được Ban Khảo thí & ĐBCLGD, Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế họp để quyết định điểm trúng tuyển).

Chú ý: Thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin Tuyển sinh hai ngành trên tại địa chỉ: tuyensinh.huaf.edu.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here