Làm việc với Giáo sư Đại học Toulouse III (Pháp)

0
243

Giáo sư Jean Michel thuộc Đại học Toulouse III  là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu xây dựng mô hình tối ưu hóa sử dụng năng lượng. Với nhiều năm kinh nghiệm tham gia dự án quốc tế lớn giữa Châu Âu và các nước Châu Á, gần đây nhất là Dự án Erasmus Mundus với sự tham gia của Đại học Huế, GS Michel lần thứ 2 trở lại Huế để trao đổi tại Bộ môn Kỹ thuật công trình và với nhóm nghiên cứu mạnh về năng lượng và môi trường của TS. Nguyễn Quang Lịch tại Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm về xây dựng và phát triển dự án ” Tối ưu hóa mạng lưới sử dụng năng lượng đô thị theo hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”. Dự án được phát triển theo hai mảng chính là Nghiên cứu tối ưu mạng sử dụng năng lượng đô thị/nông thôn và Phát triển chương trình đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu đáp ứng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật Công trình,  Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm

Sau buổi thảo luận các nội dung chi tiết về dự án, Giáo sư Jean Michel đã có buổi làm việc với PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày kế hoạch chi tiết về các nội dung của dự án, trong đó, đặt vấn đề Trường ĐHNL là đối tác chính trong mạng lưới các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á mà dự án sẽ triển khai gồm Việt Nam (2 trường đại học), Lào (2 trường đại học), Campuchia (1 trường đại học). Trong khi đó, mạng lưới các trường tại Châu Âu gồm ĐH Toulouse III và 4 trường khác sẽ đóng vai trò đầu mối chính trong từng nội dung của dự án.
PGS.TS. Lê Văn An đã đánh giá cao dự án và trực tiếp giới thiệu các đối tác quốc tế trong khu vực để dự án có thể triên khai thực hiện hiệu quả.

PGS.TS. Lê Văn An – Hiệu trưởng nghe trình bày đề án

Theo: Giáo sư Jean Michel thuộc Đại học Toulouse III  là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu xây dựng mô hình tối ưu hóa sử dụng năng lượng. Với nhiều năm kinh nghiệm tham gia dự án quốc tế lớn giữa Châu Âu và các nước Châu Á, gần đây nhất là Dự án Erasmus Mundus với sự tham gia của Đại học Huế, GS Michel lần thứ 2 trở lại Huế để trao đổi tại Bộ môn Kỹ thuật công trình và với nhóm nghiên cứu mạnh về năng lượng và môi trường của TS. Nguyễn Quang Lịch tại Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm về xây dựng và phát triển dự án ” Tối ưu hóa mạng lưới sử dụng năng lượng đô thị theo hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”. Dự án được phát triển theo hai mảng chính là Nghiên cứu tối ưu mạng sử dụng năng lượng đô thị/nông thôn và Phát triển chương trình đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu đáp ứng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật Công trình,  Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm

Sau buổi thảo luận các nội dung chi tiết về dự án, Giáo sư Jean Michel đã có buổi làm việc với PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày kế hoạch chi tiết về các nội dung của dự án, trong đó, đặt vấn đề Trường ĐHNL là đối tác chính trong mạng lưới các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á mà dự án sẽ triển khai gồm Việt Nam (2 trường đại học), Lào (2 trường đại học), Campuchia (1 trường đại học). Trong khi đó, mạng lưới các trường tại Châu Âu gồm ĐH Toulouse III và 4 trường khác sẽ đóng vai trò đầu mối chính trong từng nội dung của dự án.
PGS.TS. Lê Văn An đã đánh giá cao dự án và trực tiếp giới thiệu các đối tác quốc tế trong khu vực để dự án có thể triên khai thực hiện hiệu quả.

PGS.TS. Lê Văn An – Hiệu trưởng nghe trình bày đề án

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here