Đại học quốc gia Ping-Tung (Đài Loan) đến thăm và làm việc

0
264

Buổi đón tiếp có sự hiện diện của TS Nguyễn Văn Toản – Trưởng Khoa, TS Nguyễn Văn Huế- Phó Trưởng Khoa, TS Nguyễn Quang Lịch, TS Nguyễn Đức Chung và các Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sau thu hoạch.
Được biết, Trường Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Pingtung là một trường đại học danh tiếng ở Đài Loan, được thành lập năm 1924, có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu về Công nghệ thực phẩm.
Tại buổi làm việc, TS Nguyễn Quang Lịch đã giới thiệu khái quát về lịch sử, chuyên ngành đào tạo và định hướng nghiên cứu khoa học của Khoa và đồng thời giới thiệu về cơ hội hợp tác về nghiên cứu và phát triển tinh dầu tràm Huế.


Ảnh 1: Đoàn Đại học Khoa học và Công nghệ Ping Tung và Khoa Cơ Khí – Công Nghệ, Đại học Nông lâm Huế trao đổi và thảo luận cơ hội hợp tác

Ảnh 2: Đoàn Đại học Khoa học và Công nghệ Ping Tung (Đài Loan) tham quan vùng nguyên liệu và HTX sản xuất Dầu Tràm Lộc Thủy (Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế)
Thiên Huế)
Trong lần gặp gỡ này, Prof. GUO, Jia-Hsin và các thành viên trong đoàn đã giới thiệu về lịch sử, sự phát triển, nguồn lực cũng như những kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ thực phẩm của Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Pingtung trên tinh thần trao đổi kinh nghiệm, giao lưu và hợp tác trong việc thúc đẩy sự phát triển về đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học trong thời gian đến.
Hai bên đã có nhiều trao đổi, thảo luận với nhau về các vấn đề liên quan. Ông GUO, Jia-Hsin cảm ơn lời đề nghị hợp tác của Khoa và cho biết sau khi báo cáo Ban giám hiệu nhà trường sẽ có phản hồi sớm.
Thay mặt Nhà Trường, TS Nguyễn Văn Toản – Trưởng Khoa đã gửi lời cám ơn và hoan nghênh đoàn trường Đại học Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Pingtung đã đến thăm, làm việc và cơ hội hợp tác đào tạo Thạc sỹ ngành Công nghệ thực phẩm cùng với Khoa CKCN, trường Đại học Nông lâm Huế.
Theo: Buổi đón tiếp có sự hiện diện của TS Nguyễn Văn Toản – Trưởng Khoa, TS Nguyễn Văn Huế- Phó Trưởng Khoa, TS Nguyễn Quang Lịch, TS Nguyễn Đức Chung và các Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sau thu hoạch.
Được biết, Trường Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Pingtung là một trường đại học danh tiếng ở Đài Loan, được thành lập năm 1924, có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu về Công nghệ thực phẩm.
Tại buổi làm việc, TS Nguyễn Quang Lịch đã giới thiệu khái quát về lịch sử, chuyên ngành đào tạo và định hướng nghiên cứu khoa học của Khoa và đồng thời giới thiệu về cơ hội hợp tác về nghiên cứu và phát triển tinh dầu tràm Huế.


Ảnh 1: Đoàn Đại học Khoa học và Công nghệ Ping Tung và Khoa Cơ Khí – Công Nghệ, Đại học Nông lâm Huế trao đổi và thảo luận cơ hội hợp tác

Ảnh 2: Đoàn Đại học Khoa học và Công nghệ Ping Tung (Đài Loan) tham quan vùng nguyên liệu và HTX sản xuất Dầu Tràm Lộc Thủy (Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế)
Thiên Huế)
Trong lần gặp gỡ này, Prof. GUO, Jia-Hsin và các thành viên trong đoàn đã giới thiệu về lịch sử, sự phát triển, nguồn lực cũng như những kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ thực phẩm của Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Pingtung trên tinh thần trao đổi kinh nghiệm, giao lưu và hợp tác trong việc thúc đẩy sự phát triển về đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học trong thời gian đến.
Hai bên đã có nhiều trao đổi, thảo luận với nhau về các vấn đề liên quan. Ông GUO, Jia-Hsin cảm ơn lời đề nghị hợp tác của Khoa và cho biết sau khi báo cáo Ban giám hiệu nhà trường sẽ có phản hồi sớm.
Thay mặt Nhà Trường, TS Nguyễn Văn Toản – Trưởng Khoa đã gửi lời cám ơn và hoan nghênh đoàn trường Đại học Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Pingtung đã đến thăm, làm việc và cơ hội hợp tác đào tạo Thạc sỹ ngành Công nghệ thực phẩm cùng với Khoa CKCN, trường Đại học Nông lâm Huế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here