Phát cơm miễn phí cho thí sinh và gia đình

0
64

Theo Thông báo của Trung tâm PVSV&HTDN, số lượng suất cơm phát cho thí sinh là 1200 suất (mỗi buổi  400 suất cơm). Thời gian phát cơm miễn phí là cuối buổi thi sáng ngày 01, 02 và 03/7/2015; Chương trình sẽ được tổ chức tại cổng trường. Cơm sẽ được đóng hộp đảm bảo vệ sinh ATTP để phát cho thí sinh và gia đình. Đây là thông tin có ý nghĩa với các gia đình và thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại Trường Đại học Nông Lâm Huế. Chắc chắn đây sẽ là nguồn động viên tin thần rất tốt cho các thí sinh làm bài tốt hơn. Mọi thông tin cần hỗ trợ thêm, xin liên hệ đến SĐT: 0543.538032 hoặc 0914.215925 – 0979.467756 hoặc email: pvsv-htdn@huaf.edu.vn
Theo: Theo Thông báo của Trung tâm PVSV&HTDN, số lượng suất cơm phát cho thí sinh là 1200 suất (mỗi buổi  400 suất cơm). Thời gian phát cơm miễn phí là cuối buổi thi sáng ngày 01, 02 và 03/7/2015; Chương trình sẽ được tổ chức tại cổng trường. Cơm sẽ được đóng hộp đảm bảo vệ sinh ATTP để phát cho thí sinh và gia đình. Đây là thông tin có ý nghĩa với các gia đình và thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại Trường Đại học Nông Lâm Huế. Chắc chắn đây sẽ là nguồn động viên tin thần rất tốt cho các thí sinh làm bài tốt hơn. Mọi thông tin cần hỗ trợ thêm, xin liên hệ đến SĐT: 0543.538032 hoặc 0914.215925 – 0979.467756 hoặc email: pvsv-htdn@huaf.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here