CV Phan Ton Thanh Tam

0
243
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      PHAN TÔN THANH TÂM                            Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/85                                             Nơi sinh: TP Huế
Quê quán: Phú Mậu – Phú Vang – Thừa Thiên Huế              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 2013 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Nông Lâm – Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 05 Tô Hiến Thành – Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ: 054.3514294     NR:    054.3518944      DĐ: 0932599569
Fax:                                                          Email: thanhtamfan@yahoo.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm – Huế
Ngành học: Cơ khí Bảo quản Chế Biến Nông sản Thực phẩm
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành:      Công nghệ kỹ thuật cơ khí  Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm – Huế
– Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                   Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
– Tên luận án:

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2009-nay Trường ĐH Nông Lâm – Huế Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đề xuất phương án tính toán thiết kế hệ thống sấy bánh tráng bằng năng lượng mặt trời tại Phường Hương Hồ – Thị xã Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 Trường Chủ trì
2 Thiết kế, chế tạo mô hình sấy cá nục tại xã Phong Hải – Huyện Phong Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế 2011-2012 Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí

 

Xác nhận của cơ quan Huế, ngày….. tháng …..  năm 2015
                      Người khai kí tên

ThS. Phan Tôn Thanh Tâm

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:      PHAN TÔN THANH TÂM                            Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/85                                             Nơi sinh: TP Huế
Quê quán: Phú Mậu – Phú Vang – Thừa Thiên Huế              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 2013 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Nông Lâm – Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 05 Tô Hiến Thành – Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ: 054.3514294     NR:    054.3518944      DĐ: 0932599569
Fax:                                                          Email: thanhtamfan@yahoo.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm – Huế
Ngành học: Cơ khí Bảo quản Chế Biến Nông sản Thực phẩm
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành:      Công nghệ kỹ thuật cơ khí  Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm – Huế
– Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                   Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
– Tên luận án:

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2009-nay Trường ĐH Nông Lâm – Huế Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đề xuất phương án tính toán thiết kế hệ thống sấy bánh tráng bằng năng lượng mặt trời tại Phường Hương Hồ – Thị xã Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 Trường Chủ trì
2 Thiết kế, chế tạo mô hình sấy cá nục tại xã Phong Hải – Huyện Phong Điền – Tỉnh Thừa Thiên Huế 2011-2012 Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí

 

Xác nhận của cơ quan Huế, ngày….. tháng …..  năm 2015
                      Người khai kí tên

ThS. Phan Tôn Thanh Tâm

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here