Đài truyền hình TRT của Huế đã ghi hình về các hoạt động của khoa CK-CN

0
50

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ghi hình

Theo: Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ghi hình

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here