Hội nghị cải thiện kết quả học tập và Công tác cố vấn học tập

0
42

Đến dư Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Toản – Trưởng khoa CK-CN, đại diện phòng CTSV, BCN Khoa Cơ bản các bản, cố vấn học tập (CVHT), Hướng dẫn học tập (HDHT) và gần 300 sinh viên có khó khăn trong tìm giải pháp nâng cao kết quả học tập của Khoa.

TS. Nguyễn Văn Toản – Phát biểu chỉ đạo hội nghị
Mở đầu, Hội nghị được nghe TS. Nguyễn Văn Toản phát biểu đánh giá tình hình chung và chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị sau đó được nghe TS. Nguyễn Văn Huế – Phó TK báo cáo tổng kết kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 của Khoa CK-CN. Những mặt hạn chế về kết quả học tập chỉ ra trong báo cáo là cơ sở để nhìn nhận lại công tác học tập của không ít sinh viên có kết quả chưa tốt trong toàn khoa và vai trò của công tác CVHT.

TS. Nguyễn Văn Huế – Báo cáo tổng kết tại hội nghị
Trọng tậm của phần thảo luận là các ý kiến của các em sinh viên về những khó khăn trong học tập đang gặp phải và các nguyện vọng mong muốn cải thiện kết quả học tập trong năm học tới. Đã có rất nhiều ý kiến bao trùm mọi mặt công tác, học tập của sinh viên. Đây là những thông tin rất thiết thực để BCN Khoa, CVHT, HDHT và các phòng ban chức năng tìm ra những giải pháp phù hợp nhất nhằm thúc đẩy vai trò của người học, của các bên liên quan trong việc cải thiện kết quả học tập cho các em.
Cuối cùng là phần giải đáp, trao đổi của các thầy cô trưởng các BM, CVHT, HDHT, các phong ban chức năng về các thắc mắc, đề xuất các giải pháp, … hết sức thiết thực và nhiều ý nghĩa với các em sinh viên.
Hội nghị đã kết thúc cùng ngày và để lại nhiều thông điệp có ý nghĩa với cả công tác học tập của sinh viên và các công tác liên quan trong quản lý, điều hành mọi mặt công tác và học tập của sinh viên.

Theo: Đến dư Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Toản – Trưởng khoa CK-CN, đại diện phòng CTSV, BCN Khoa Cơ bản các bản, cố vấn học tập (CVHT), Hướng dẫn học tập (HDHT) và gần 300 sinh viên có khó khăn trong tìm giải pháp nâng cao kết quả học tập của Khoa.

TS. Nguyễn Văn Toản – Phát biểu chỉ đạo hội nghị
Mở đầu, Hội nghị được nghe TS. Nguyễn Văn Toản phát biểu đánh giá tình hình chung và chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị sau đó được nghe TS. Nguyễn Văn Huế – Phó TK báo cáo tổng kết kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 của Khoa CK-CN. Những mặt hạn chế về kết quả học tập chỉ ra trong báo cáo là cơ sở để nhìn nhận lại công tác học tập của không ít sinh viên có kết quả chưa tốt trong toàn khoa và vai trò của công tác CVHT.

TS. Nguyễn Văn Huế – Báo cáo tổng kết tại hội nghị
Trọng tậm của phần thảo luận là các ý kiến của các em sinh viên về những khó khăn trong học tập đang gặp phải và các nguyện vọng mong muốn cải thiện kết quả học tập trong năm học tới. Đã có rất nhiều ý kiến bao trùm mọi mặt công tác, học tập của sinh viên. Đây là những thông tin rất thiết thực để BCN Khoa, CVHT, HDHT và các phòng ban chức năng tìm ra những giải pháp phù hợp nhất nhằm thúc đẩy vai trò của người học, của các bên liên quan trong việc cải thiện kết quả học tập cho các em.
Cuối cùng là phần giải đáp, trao đổi của các thầy cô trưởng các BM, CVHT, HDHT, các phong ban chức năng về các thắc mắc, đề xuất các giải pháp, … hết sức thiết thực và nhiều ý nghĩa với các em sinh viên.
Hội nghị đã kết thúc cùng ngày và để lại nhiều thông điệp có ý nghĩa với cả công tác học tập của sinh viên và các công tác liên quan trong quản lý, điều hành mọi mặt công tác và học tập của sinh viên.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here