Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017

0
102

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LẦN 2 NĂM 2017

DOWNLOAD HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

Khoa Cơ khí Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm gửi thông báo tuyển sinh Cao học Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ thực phẩm lần 2 năm 2017 như sau:
I. Đối với tuyển sinh Cao học:
–  Thi tuyển sinh tại Huế

TT Chuyên ngành Các môn thi tuyển
Cơ sở ngành Chủ chốt Ngoại ngữ
1 Công nghệ thực phẩm Toán thống kê sinh học Hóa sinh thực phẩm Theo đăng ký
2 Kỹ thuật cơ khí Toán cao cấp II Sức bền vật liệu Theo đăng ký

– Chương trình, thời gian và hình thức đào tạo:
+ Chương trình đào tạo: Theo hai định hướng nghiên cứu và ứng dụng.
Thời gian đào tạo: 02 năm.
+ Hình thức đào tạo: Khóa học được tổ chức tập trung toàn bộ thời gian.
 Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày ra thông báo (nếu thí sinh có nhu cầu thì đăng ký tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế); dự kiến thời gian ôn tập bắt đầu từ ngày 22 tháng 8 năm 2017.
– Thời gian dự kiến học và thi bổ sung kiến thức: thí sinh đăng ký tại phòng Sau đại học (theo mẫu) từ ngày 25/7/2017 đến ngày 15/8/2017; tổ chức học từ ngày 22/8/2017 đến ngày 1/9/2017.
–  Lịch thi:
– Buổi chiều ngày 7 tháng 10 năm 2017:     thi môn Cơ sở ngành.
– Buổi sáng ngày 8 tháng 10 năm 2017:      thi môn Chủ chốt.
– Buổi chiều ngày 8 tháng 10 năm 2017:     thi môn Ngoại ngữ.
HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2017.
2. Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển:
Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Tp Huế (Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học của Trường).
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm:
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Tp Huế; Điện thoại: 02343.537.757
Fax: 084.2343.524.923E-mail: saudaihoc@huaf.edu.vn
Học viên có thể liên hệ trực tiếp tại Khoa chuyên môn:
– Đối với học viên có nguyện vọng đăng ký học cao học Kỹ thuật cơ khí, xin liên hệ Thầy Đỗ Minh Cường, SĐT: 0905 979255
– Đối với học viên có nguyện vọng đăng ký học cao học Công nghệ thực phẩm, xin liên hệ Thầy Nguyễn Văn Huế, SĐT: 0914 078868

Theo: THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LẦN 2 NĂM 2017

DOWNLOAD HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

Khoa Cơ khí Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm gửi thông báo tuyển sinh Cao học Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ thực phẩm lần 2 năm 2017 như sau:
I. Đối với tuyển sinh Cao học:
–  Thi tuyển sinh tại Huế

TT Chuyên ngành Các môn thi tuyển
Cơ sở ngành Chủ chốt Ngoại ngữ
1 Công nghệ thực phẩm Toán thống kê sinh học Hóa sinh thực phẩm Theo đăng ký
2 Kỹ thuật cơ khí Toán cao cấp II Sức bền vật liệu Theo đăng ký

– Chương trình, thời gian và hình thức đào tạo:
+ Chương trình đào tạo: Theo hai định hướng nghiên cứu và ứng dụng.
Thời gian đào tạo: 02 năm.
+ Hình thức đào tạo: Khóa học được tổ chức tập trung toàn bộ thời gian.
 Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày ra thông báo (nếu thí sinh có nhu cầu thì đăng ký tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế); dự kiến thời gian ôn tập bắt đầu từ ngày 22 tháng 8 năm 2017.
– Thời gian dự kiến học và thi bổ sung kiến thức: thí sinh đăng ký tại phòng Sau đại học (theo mẫu) từ ngày 25/7/2017 đến ngày 15/8/2017; tổ chức học từ ngày 22/8/2017 đến ngày 1/9/2017.
–  Lịch thi:
– Buổi chiều ngày 7 tháng 10 năm 2017:     thi môn Cơ sở ngành.
– Buổi sáng ngày 8 tháng 10 năm 2017:      thi môn Chủ chốt.
– Buổi chiều ngày 8 tháng 10 năm 2017:     thi môn Ngoại ngữ.
HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2017.
2. Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển:
Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Tp Huế (Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học của Trường).
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm:
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Tp Huế; Điện thoại: 02343.537.757
Fax: 084.2343.524.923E-mail: saudaihoc@huaf.edu.vn
Học viên có thể liên hệ trực tiếp tại Khoa chuyên môn:
– Đối với học viên có nguyện vọng đăng ký học cao học Kỹ thuật cơ khí, xin liên hệ Thầy Đỗ Minh Cường, SĐT: 0905 979255
– Đối với học viên có nguyện vọng đăng ký học cao học Công nghệ thực phẩm, xin liên hệ Thầy Nguyễn Văn Huế, SĐT: 0914 078868

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here