Ngày hội việc làm 2017: 40 doanh nghiệp tuyển dụng 1300 chỉ tiêu

0
477

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA NHVL2017

STT Tên công ty Ngành nghề
tuyển dụng
Chỉ tiêu tuyển dụng
dự kiến
Hình thức tuyển dụng
1 Công ty TNHH thực phẩm CJ Vina Agri
TÀI TRỢ VÀNG
(Nhà ĐCN)
Kỹ thuật chăn nuôi-thú y(150-nam/nữ), Văn phòng trại(10/nữ), Bảo trì điện-cơ khí(20/Nam) 180 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
2 Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
TÀI TRỢ VÀNG
(Giảng đường D3,4,5)
Chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý NLTS, Ngư y, điện tử, cơ khí, CNTP, CNSTH, Chế biến nông sản… 210 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
3 Tập Đoàn Tân Long
TÀI TRỢ VÀNG
(Phòng họp số 3)
Chăn nuôi, Thú Y, Sinh viên thực tập 40 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
4 Tập đoàn DIBANCO  Điện Bàn – QN
TÀI TRỢ ĐỒNG
(không dùng phòng tuyển dụng)
Bảo vệ thực vật, giống cây trồng, công nghệ sinh học 15 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
5 Công ty cổ phần ANOVA FEED
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng họp 4)
Chăn nuôi, nông học, thú y, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch 75 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
6 TNHH Cargill Việt Nam
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng họp 1)
Nhân viên kinh doanh, ký thuật 30 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
7 TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng họp 2)
Kinh doanh (10), Thị trường (10), Trại lợn(10), Trại gà(5) 35 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
8 Công ty công nghệ sinh học R.E.P
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng E1)
Nhân viên thị trường, kỹ sư trại các ngành: Chăn nuôi, thú y, CNTP, CNSTH, CNKTCK, Phát triển nông thôn, nông học 10 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
9 công ty Mavin Austfeed Bình Định
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng E2)
Thức ăn gia súc, trang trại, thú y; PTNT 35 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
10 Nông trại Lệ Ninh – Quảng Bình
TÀI TRỢ KHÁC
(Phòng E3)
Lâm nghiệp, chăn nuôi (Nam), QLĐ, ĐC&QLĐT 5 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
11 CTY Cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
(Giảng đường D1)
Kỹ sư Nông Lâm nghiệp (VN, Lào, Camphuchia): LN, QLR, NH 200 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
12 Tập Đoàn PAN Group
(Giảng đường D2)
Tuyển T.Tập sinh quản lý nông trại các ngành liên quan tới NN, cây trồng, công nghệ sinh học, lâm nghiệp 20 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
13 Công ty Huy Long An
(Phòng họp khoa Thủy Sản)
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, nông lâm nghiệp 15 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
14 Công ty TNHH Souk Houng Heung
(Giảng đường C1)
Kỹ sư các ngành nông nghiệp làm việc tại Lào 20 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
15 Công ty Cổ Phần BEL Gà
(Giảng đường C2)
Bác sỹ thý y, kỹ sư chăn nuôi 10 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
16 công ty Day Star
(Giảng đường C3)
 Tất cả các ngành nghề 33 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
17 Công ty TNHH Nhật Huy Khang  Tất cả các ngành nghề Không giới hạn Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
18 Công ty Mapharvet
(Giảng đường C4)
 Chăn nuôi, thú y, SV thực tập 30 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
19 Sàn GDVL TTH Tất cả các ngành nghề 166 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
20 Công ty Hải Phong Tất cả các ngành nghề Không giới hạn Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
21 Công ty phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh  Thủy sản, Ngư Y 30 Thu hồ sơ
22 Công ty cổ phần Vật Tư nông nghiệp Việt Nông Bảo Vệ Thực Vật, Trồng Trọt, Nông Học, Kinh Tế Nông Nghiệp, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing. 20
23  công ty Kháng Sủng Chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, CNTP, CNSTH 50
24 Công ty TNHH Xây dựng Dịch Vụ Vận Tải Và T.M Chiến Khánh Chăn nuôi (6), Thý Y (2) 8
25 Công ty thủy sản Nam miền Trung Thủy sản, ngư y 55
26 Tập đoàn Lộc Trời – BVTV An Giang Nhân viên thị trường các ngành Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng, Khuyến nông… 5
27 Nông trại Ngọc Toàn – Quảng Bình KHCT, BVTV, NH, CNRHQ&CQ, PTNT 2
28 Công ty định giá BĐS Bình Dương QLĐ, QLTT BĐS 5
29 Công ty Nông sản sạch Quốc tế KHCT, BVTV, NH, CNRHQ&CQ, PTNT 8
30 Công ty Uni – President Thủy sản, ngư y, QLNLTS, PTNT 30
31 Công ty cổ phần TACN Thái Dương Công nghệ kĩ thuật Cơ khí 20
32 Công ty TNHH Giống Cây Trồng TRUNG NÔNG Nông học, KHCT, BTVT, CNRHQ&CQ 2
TỔNG 1301 và một số đơn vị không giới hạn số lượng tuyển

Theo: TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA NHVL2017

STT Tên công ty Ngành nghề
tuyển dụng
Chỉ tiêu tuyển dụng
dự kiến
Hình thức tuyển dụng
1 Công ty TNHH thực phẩm CJ Vina Agri
TÀI TRỢ VÀNG
(Nhà ĐCN)
Kỹ thuật chăn nuôi-thú y(150-nam/nữ), Văn phòng trại(10/nữ), Bảo trì điện-cơ khí(20/Nam) 180 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
2 Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
TÀI TRỢ VÀNG
(Giảng đường D3,4,5)
Chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý NLTS, Ngư y, điện tử, cơ khí, CNTP, CNSTH, Chế biến nông sản… 210 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
3 Tập Đoàn Tân Long
TÀI TRỢ VÀNG
(Phòng họp số 3)
Chăn nuôi, Thú Y, Sinh viên thực tập 40 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
4 Tập đoàn DIBANCO  Điện Bàn – QN
TÀI TRỢ ĐỒNG
(không dùng phòng tuyển dụng)
Bảo vệ thực vật, giống cây trồng, công nghệ sinh học 15 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
5 Công ty cổ phần ANOVA FEED
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng họp 4)
Chăn nuôi, nông học, thú y, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch 75 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
6 TNHH Cargill Việt Nam
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng họp 1)
Nhân viên kinh doanh, ký thuật 30 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
7 TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng họp 2)
Kinh doanh (10), Thị trường (10), Trại lợn(10), Trại gà(5) 35 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
8 Công ty công nghệ sinh học R.E.P
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng E1)
Nhân viên thị trường, kỹ sư trại các ngành: Chăn nuôi, thú y, CNTP, CNSTH, CNKTCK, Phát triển nông thôn, nông học 10 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
9 công ty Mavin Austfeed Bình Định
TÀI TRỢ ĐỒNG
(Phòng E2)
Thức ăn gia súc, trang trại, thú y; PTNT 35 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
10 Nông trại Lệ Ninh – Quảng Bình
TÀI TRỢ KHÁC
(Phòng E3)
Lâm nghiệp, chăn nuôi (Nam), QLĐ, ĐC&QLĐT 5 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
11 CTY Cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
(Giảng đường D1)
Kỹ sư Nông Lâm nghiệp (VN, Lào, Camphuchia): LN, QLR, NH 200 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
12 Tập Đoàn PAN Group
(Giảng đường D2)
Tuyển T.Tập sinh quản lý nông trại các ngành liên quan tới NN, cây trồng, công nghệ sinh học, lâm nghiệp 20 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
13 Công ty Huy Long An
(Phòng họp khoa Thủy Sản)
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, nông lâm nghiệp 15 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
14 Công ty TNHH Souk Houng Heung
(Giảng đường C1)
Kỹ sư các ngành nông nghiệp làm việc tại Lào 20 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
15 Công ty Cổ Phần BEL Gà
(Giảng đường C2)
Bác sỹ thý y, kỹ sư chăn nuôi 10 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
16 công ty Day Star
(Giảng đường C3)
 Tất cả các ngành nghề 33 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
17 Công ty TNHH Nhật Huy Khang  Tất cả các ngành nghề Không giới hạn Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
18 Công ty Mapharvet
(Giảng đường C4)
 Chăn nuôi, thú y, SV thực tập 30 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
19 Sàn GDVL TTH Tất cả các ngành nghề 166 Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
20 Công ty Hải Phong Tất cả các ngành nghề Không giới hạn Phỏng vấn trực tiếp tại NHVL2017
21 Công ty phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh  Thủy sản, Ngư Y 30 Thu hồ sơ
22 Công ty cổ phần Vật Tư nông nghiệp Việt Nông Bảo Vệ Thực Vật, Trồng Trọt, Nông Học, Kinh Tế Nông Nghiệp, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing. 20
23  công ty Kháng Sủng Chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, CNTP, CNSTH 50
24 Công ty TNHH Xây dựng Dịch Vụ Vận Tải Và T.M Chiến Khánh Chăn nuôi (6), Thý Y (2) 8
25 Công ty thủy sản Nam miền Trung Thủy sản, ngư y 55
26 Tập đoàn Lộc Trời – BVTV An Giang Nhân viên thị trường các ngành Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng, Khuyến nông… 5
27 Nông trại Ngọc Toàn – Quảng Bình KHCT, BVTV, NH, CNRHQ&CQ, PTNT 2
28 Công ty định giá BĐS Bình Dương QLĐ, QLTT BĐS 5
29 Công ty Nông sản sạch Quốc tế KHCT, BVTV, NH, CNRHQ&CQ, PTNT 8
30 Công ty Uni – President Thủy sản, ngư y, QLNLTS, PTNT 30
31 Công ty cổ phần TACN Thái Dương Công nghệ kĩ thuật Cơ khí 20
32 Công ty TNHH Giống Cây Trồng TRUNG NÔNG Nông học, KHCT, BTVT, CNRHQ&CQ 2
TỔNG 1301 và một số đơn vị không giới hạn số lượng tuyển

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here