ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ- CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2017-2019

0
605

Tới dự với Đại hội có đồng chí Th.S Dương Văn Thành – Bí thư Đoàn trường, thầy giáo TS. Nguyễn Văn Toản – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa CKCN và đại diện các Liên chi đoàn bạn. Đặc biệt là sự có mặt của 87 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1338 sinh viên trong LCĐ khoa CKCN.
Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019 do ThS. Trần Đức Hạnh – Bí thư LCĐ nhiệm kỳ 2014-2017 trình bày. Đại hội cũng đã lắng nghe báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ vừa qua đồng thời tiến hành thảo luận về các kết quả mà LCĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề xuất các giải pháp và thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Th.S Dương Văn Thành nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi đoàn Khoa Cơ khí- Công nghệ đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần xây dựng Đoàn trường phát triển. Đại hội cũng được nghe những chỉ đạo từ TS.Nguyễn Văn Toản-Trưởng khoa đã có bài phát biểu quan trọng thể hiện tình cảm, niềm tin Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên Chi đoàn Khoa trong việc góp phần hoàn thành mục tiêu chính trị của Khoa Cơ khí- công nghệ, đồng thời cũng chỉ ra những mục tiêu, phương hướng lớn và nhiệm vụ trọng yếu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017- 2019. Tuy nhiên, để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa thì Liên chi đoàn cần có những hoạt động mang màu sắc riêng, đặc biệt là hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa.
Đại hội cũng đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đoàn viên và thống nhất đưa vào nghị quyết của đại hội để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. BCH mới đã ra mắt và hứa quyết tâm thực hiện tốt mọi chỉ tiêu đã được thống nhất trong nghị quyết của đại hội.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên Chi đoàn khoa Cơ khí- Công nghệ nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã thành công tốt đẹp.

TS. Nguyễn Văn Toản – Phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

Th.S Dương Văn Thành phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

Khoa tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

Tuyên dương 10 cá nhân hoạt động phong trào đoàn xuất sắc nhiệm kỳ 2014-2017. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên
Theo: Tới dự với Đại hội có đồng chí Th.S Dương Văn Thành – Bí thư Đoàn trường, thầy giáo TS. Nguyễn Văn Toản – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa CKCN và đại diện các Liên chi đoàn bạn. Đặc biệt là sự có mặt của 87 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1338 sinh viên trong LCĐ khoa CKCN.
Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019 do ThS. Trần Đức Hạnh – Bí thư LCĐ nhiệm kỳ 2014-2017 trình bày. Đại hội cũng đã lắng nghe báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ vừa qua đồng thời tiến hành thảo luận về các kết quả mà LCĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề xuất các giải pháp và thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Th.S Dương Văn Thành nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên chi đoàn Khoa Cơ khí- Công nghệ đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần xây dựng Đoàn trường phát triển. Đại hội cũng được nghe những chỉ đạo từ TS.Nguyễn Văn Toản-Trưởng khoa đã có bài phát biểu quan trọng thể hiện tình cảm, niềm tin Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên Chi đoàn Khoa trong việc góp phần hoàn thành mục tiêu chính trị của Khoa Cơ khí- công nghệ, đồng thời cũng chỉ ra những mục tiêu, phương hướng lớn và nhiệm vụ trọng yếu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2017- 2019. Tuy nhiên, để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa thì Liên chi đoàn cần có những hoạt động mang màu sắc riêng, đặc biệt là hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa.
Đại hội cũng đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đoàn viên và thống nhất đưa vào nghị quyết của đại hội để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. BCH mới đã ra mắt và hứa quyết tâm thực hiện tốt mọi chỉ tiêu đã được thống nhất trong nghị quyết của đại hội.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên Chi đoàn khoa Cơ khí- Công nghệ nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã thành công tốt đẹp.

TS. Nguyễn Văn Toản – Phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

Th.S Dương Văn Thành phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

Khoa tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

Tuyên dương 10 cá nhân hoạt động phong trào đoàn xuất sắc nhiệm kỳ 2014-2017. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt. Ảnh: Anh Phúc – Thảo Nguyên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here