Đào tạo ngành Công thôn (Công nghiệp và Công trình Nông thôn)

0
77

– Mã ngành đào tạo: 52510210

– Trình độ đào tạo: Đại học

– Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

– Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo người Kỹ sư Công nghiệp và Công trình nông thôn (Công thôn) có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghiệp và công trình xây dựng, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng nông thôn, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Công nghiệp & Công trình nông thôn đào tạo kỹ sư có kiến thức sâu và rộng, có kỹ năng vững vàng để:

1. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Hình thành, xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kinh tế – kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông, thủy lợi có quy mô từ nhỏ đến vừa cũng như tham gia trong các dự án lớn.

2. Khảo sát, quy hoạch và thiết kế xây dựng công trình: Thực hiện các khảo sát, thiết kế kỹ thuật– thi công các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông và thủy lợi.

3. Kiểm định và cải tạo: Khảo sát, phân tích, kiểm định, đánh giá và thiết kế kỹ thuật công trình trong các lĩnh vực dân dụng, giao thông, thủy lợi và công nghiệp

4.  Tổ chức thi công công trình: Tổ chức thực hiện thi công các công trình xây dựng các cấp

5. Giám sát và thi công cáccông trình: xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông, xây dựng thủy lợi.

SINH VIÊN SẼ LÀM VIỆC Ở ĐÂU SAU 4 NĂM HỌC

1. Là công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với công trình xây dựng từ trung ương đến địa phương.

2. Tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn và hệ thống điện dân dụng từ khâu lập, quản lý dự án, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, khai thác, sửa chữa và khắc phục sự cố công trình,v.v…;

3. Trong các cơ sở đào tạo đại học,cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành về phát triển xây dựng…Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài

4. Làm chủ các doanh nghiệp về tưvấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, sản xuất kinh doanh các sản phẩm về xây dựng công trình và đầu tư các công trình xây dựng và công nghiệp

5. Chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm và chủ trì thiết kế, quy hoạch các công trình xây dựng, công trình xây dựng ở đô thị và nông thôn.

6. Chỉ huy trưởng thi công các công trình xây dựng ở đô thị và nông thôn

7. Kỹ sư định giá, lập tổng mức đầutư, lập dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng, công trình đô thị và nông thôn.

NĂNG LỰC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN

Với trên 18 năm đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình, cơ khí và công nghệ, Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có đủ đội ngũ và cở sở vật chất cho đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Hơn 40 giảng viên tham gia đào tạo trong đó có 11 tiến sĩ, 10 Thạc sĩ và 1 Kiến trúc sư. Hầu hết giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản,Úc, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Bỉ, Pháp, Thái Lan và các Trường Đại học có truyền thống trong lĩnh vực xây dựng như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH xây dựng Hà Nội, ĐH Thủy Lợi, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng ở cả 2 trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Với kinh nghiệm đó, người học sẽ được tiếp cận với những kiến thức mới của các nước có hạ tầng kỹ thuật phát triển trong tất cả các lĩnh vực như quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát, kiểm định hay lập dự án xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông, thủy lợi và công nghiệp.

TUYỂN SINH NĂM 2015

 Ngành Công nghiệp và Công trình nông thôn tuyển sinh khối A (Toán, Vật lý, Hóa Học) và A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) với chỉ tiêu tuyển sinh bậc Đại học trong năm 2015 là 30 chỉ tiêu.

LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Bạn hãy nộp hồ sơ trực tiếp (hoặcviết giấy ủy quyền cho người thân nộp giúp) tại Ban Khảo thí Đại học Huế, số 02đường Lê Lợi, TP Huế.

      Thời gian nhận hồ sơ01/08-20-08/2015

(Thông tin chi tiết về điểm và hồ sơ xét tuyển có thể xem tại:http://hueuni.edu.vn/portal/index.php/vi/tintuc/detail/tintuc_ts/tintuc_tuyensinh/4229

Theo: – Mã ngành đào tạo: 52510210

– Trình độ đào tạo: Đại học

– Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

– Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo người Kỹ sư Công nghiệp và Công trình nông thôn (Công thôn) có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghiệp và công trình xây dựng, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng nông thôn, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Công nghiệp & Công trình nông thôn đào tạo kỹ sư có kiến thức sâu và rộng, có kỹ năng vững vàng để:

1. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Hình thành, xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kinh tế – kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông, thủy lợi có quy mô từ nhỏ đến vừa cũng như tham gia trong các dự án lớn.

2. Khảo sát, quy hoạch và thiết kế xây dựng công trình: Thực hiện các khảo sát, thiết kế kỹ thuật– thi công các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông và thủy lợi.

3. Kiểm định và cải tạo: Khảo sát, phân tích, kiểm định, đánh giá và thiết kế kỹ thuật công trình trong các lĩnh vực dân dụng, giao thông, thủy lợi và công nghiệp

4.  Tổ chức thi công công trình: Tổ chức thực hiện thi công các công trình xây dựng các cấp

5. Giám sát và thi công cáccông trình: xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông, xây dựng thủy lợi.

SINH VIÊN SẼ LÀM VIỆC Ở ĐÂU SAU 4 NĂM HỌC

1. Là công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với công trình xây dựng từ trung ương đến địa phương.

2. Tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn và hệ thống điện dân dụng từ khâu lập, quản lý dự án, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, khai thác, sửa chữa và khắc phục sự cố công trình,v.v…;

3. Trong các cơ sở đào tạo đại học,cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành về phát triển xây dựng…Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài

4. Làm chủ các doanh nghiệp về tưvấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, sản xuất kinh doanh các sản phẩm về xây dựng công trình và đầu tư các công trình xây dựng và công nghiệp

5. Chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm và chủ trì thiết kế, quy hoạch các công trình xây dựng, công trình xây dựng ở đô thị và nông thôn.

6. Chỉ huy trưởng thi công các công trình xây dựng ở đô thị và nông thôn

7. Kỹ sư định giá, lập tổng mức đầutư, lập dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng, công trình đô thị và nông thôn.

NĂNG LỰC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN

Với trên 18 năm đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình, cơ khí và công nghệ, Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có đủ đội ngũ và cở sở vật chất cho đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Hơn 40 giảng viên tham gia đào tạo trong đó có 11 tiến sĩ, 10 Thạc sĩ và 1 Kiến trúc sư. Hầu hết giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản,Úc, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Bỉ, Pháp, Thái Lan và các Trường Đại học có truyền thống trong lĩnh vực xây dựng như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH xây dựng Hà Nội, ĐH Thủy Lợi, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng ở cả 2 trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Với kinh nghiệm đó, người học sẽ được tiếp cận với những kiến thức mới của các nước có hạ tầng kỹ thuật phát triển trong tất cả các lĩnh vực như quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát, kiểm định hay lập dự án xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông, thủy lợi và công nghiệp.

TUYỂN SINH NĂM 2015

 Ngành Công nghiệp và Công trình nông thôn tuyển sinh khối A (Toán, Vật lý, Hóa Học) và A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) với chỉ tiêu tuyển sinh bậc Đại học trong năm 2015 là 30 chỉ tiêu.

LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Bạn hãy nộp hồ sơ trực tiếp (hoặcviết giấy ủy quyền cho người thân nộp giúp) tại Ban Khảo thí Đại học Huế, số 02đường Lê Lợi, TP Huế.

      Thời gian nhận hồ sơ01/08-20-08/2015

(Thông tin chi tiết về điểm và hồ sơ xét tuyển có thể xem tại:http://hueuni.edu.vn/portal/index.php/vi/tintuc/detail/tintuc_ts/tintuc_tuyensinh/4229

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here