CV Ho Nhat Phong

0
267
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Hồ Nhật Phong
2. Năm sinh:16/12/1982 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2008
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 128 Tôn Thất Thiệp, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0914480312 Email: honhatphong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS. TS Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, thành Phố Huế
Điện thoại Cơ quan: 054. 35259238
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp 2008
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Công nghiệp và công trình nông thôn 2004
Tiếng Anh Trình độ B Trung tâm ngoại ngữ Cenlet Tiếng Anh Trình độ B 1998
Kỹ thuật viên Công ty cổ phần HUETRONICS Kỹ thuật viên 2005
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 05/04/2010 01/02/2015 Khoa Cơ khí – Công nghệ Tổ phó tổ bộ môn, Trợ lý Khoa học
2 01/01/1988 01/01/2000 Học sinh cấp 1, 2, 3 tại thành phố Huế Đi học
3 01/09/2000 01/06/2004 Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Đi học
4 01/10/2004 01/03/2006 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Thuộc Tổ bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
5 01/02/2015 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Thuộc Tổ bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Khả năng chịu mặn trong giai đoạn mạ của một số giống lúa ở Thừa Thiên Huế Bài báo Khoa học Đại Học Huế Tiếng Việt 2014 223 – 231, Tập: 91A, Số: 3
2 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả cơ giới hóa khâu làm đất trồng lúa nước ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Bài báo Khoa học Đại Học Huế Tiếng Việt 2012 145-152, Tập: 71, Số: 2
3 Triển khai ứng dụng mô hình sấy cá khô quy mô hộ gia đình tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiện Huế Bài báo Công nghiệp nông thôn Tiếng Việt 2012 27, số 7
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy dào Lạc Bài báo Khoa học Đại Học Huế Tiếng Việt 2010 69-77, Tập: 23, Số: 57
5 Xây dựng nguyên lý làm việc và ứng dụng phần mềm Inventer thiết kế các bộ phận chính máy gieo lạc Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và cao  đẳng khối nông lâm ngư thủy lợi toàn quốc, lần VI Tiếng Việt 2014 1390
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 Đề tài cấp Đại học Huế X Thành viên
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo giá treo thông minh dùng cho hộ gia đình 2014 Đề tài cấp trường X Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu thiết kế, gia công bộ phận chính bơm bánh răng với phần mềm CAD/CAM Pro/Engineer 2012 Đề tài Sinh viên X Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình sấy cá nục làm thực phẩm áp dụng cho quy mô hộ gia đình 2011 Dự án sinh kế thủy sản X Chủ nhiệm
5 Dự án sau thu hoạch lúa gạo ở khu vực miền Trung 2010-2012 Dự án Công nghệ sau thu hoạch do IRRI và ADB tài trợ X Thành viên
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Hồ Nhật Phong
2. Năm sinh:16/12/1982 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Giảng viên Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2008
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 128 Tôn Thất Thiệp, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0914480312 Email: honhatphong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS. TS Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, thành Phố Huế
Điện thoại Cơ quan: 054. 35259238
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp 2008
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Công nghiệp và công trình nông thôn 2004
Tiếng Anh Trình độ B Trung tâm ngoại ngữ Cenlet Tiếng Anh Trình độ B 1998
Kỹ thuật viên Công ty cổ phần HUETRONICS Kỹ thuật viên 2005
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 05/04/2010 01/02/2015 Khoa Cơ khí – Công nghệ Tổ phó tổ bộ môn, Trợ lý Khoa học
2 01/01/1988 01/01/2000 Học sinh cấp 1, 2, 3 tại thành phố Huế Đi học
3 01/09/2000 01/06/2004 Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Đi học
4 01/10/2004 01/03/2006 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Thuộc Tổ bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
5 01/02/2015 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Thuộc Tổ bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Khả năng chịu mặn trong giai đoạn mạ của một số giống lúa ở Thừa Thiên Huế Bài báo Khoa học Đại Học Huế Tiếng Việt 2014 223 – 231, Tập: 91A, Số: 3
2 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả cơ giới hóa khâu làm đất trồng lúa nước ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Bài báo Khoa học Đại Học Huế Tiếng Việt 2012 145-152, Tập: 71, Số: 2
3 Triển khai ứng dụng mô hình sấy cá khô quy mô hộ gia đình tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiện Huế Bài báo Công nghiệp nông thôn Tiếng Việt 2012 27, số 7
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy dào Lạc Bài báo Khoa học Đại Học Huế Tiếng Việt 2010 69-77, Tập: 23, Số: 57
5 Xây dựng nguyên lý làm việc và ứng dụng phần mềm Inventer thiết kế các bộ phận chính máy gieo lạc Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và cao  đẳng khối nông lâm ngư thủy lợi toàn quốc, lần VI Tiếng Việt 2014 1390
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế 2015 Đề tài cấp Đại học Huế X Thành viên
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo giá treo thông minh dùng cho hộ gia đình 2014 Đề tài cấp trường X Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu thiết kế, gia công bộ phận chính bơm bánh răng với phần mềm CAD/CAM Pro/Engineer 2012 Đề tài Sinh viên X Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình sấy cá nục làm thực phẩm áp dụng cho quy mô hộ gia đình 2011 Dự án sinh kế thủy sản X Chủ nhiệm
5 Dự án sau thu hoạch lúa gạo ở khu vực miền Trung 2010-2012 Dự án Công nghệ sau thu hoạch do IRRI và ADB tài trợ X Thành viên
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here